Gyakori kérdések a magánszolgáltatók EESZT használatára vonatkozóan

Az alábbiakban választ kaphat a magánszolgáltatókat érintő EESZT vonatkozású kérdésekre:
 • Mi a teendő az eSzemélyi igazolvány olvasó meghibásodása esetén?

  A közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók a díjmentesen kapott kátyaolvasóikkal kapcsolatos garanciális meghibásodásokat a külön erre a célra kifejlesztett online felületen jelenthetik be, amit az e-egeszsegugy.gov.hu/eszemelyi hivatkozáson keresztül érhetnek el. • Mit kell tennem, ha több eSzemélyi olvasóra van szükségem, mint amit előzetesen jeleztem?

  Az ÁEEK az induláshoz szükséges eSzemélyi olvasókat biztosította ingyenesen. Később, további olvasók beszerzése vagy a garanciális időn túl elromlott készülékek javíttatása, pótlása már az egészségügyi szolgáltató feladata és költsége. Az ÁEEK-nál az eSzemélyi olvasók pótigénylése egyelőre lezárult. A jelenleg beérkező igények egyedi elbírálás alá esnek, a válaszadásig szíves türelmüket kérjük. Azok a csatlakozásra kötelezett szolgáltatók, akik nem rendelkeznek egyetlen eSzemélyi olvasó készülékkel sem, a következő e-mail címen jelezhetik igényüket: csatlakozas.eeszt@aeek.hu. Levelük végén mindenképpen adják meg nevüket, telefonos elérhetőségüket, e-mail címüket és a nyilvántartó hatóság (OTH/OGYEI) szerinti azonosítójukat. • Miként működik a kézi gyógyszertár az EESZT rendszerében?

  A kézi gyógyszertárat működtető háziorvos saját orvosi szoftverével tudja a vényt egy úgynevezett felírt és azonnal expediált státusszal rögzíteni a Térben – így a vény máshol már nem lesz kiváltható. A kézi gyógyszertárból történő gyógyszerkiadásról az orvos minden esetben kiadási igazolást készít, melyen a gyógyszer átvételét a beteg kézjegyével igazolja. A felírási igazolást az orvos a gyógyszertárral való elszámolásig megőrzi. • A magánszolgáltatók is kötelesek EHR dokumentumot és eseménykatalógust feltölteni?

  Igen, ez a kötelezettség minden csatlakozott egészségügyi intézményre, közfinanszírozottra és magánszolgáltatóra egyaránt vonatkozik a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. • Úgy hallottam az EESZT rendszer használathoz el kell végeznem egy tanfolyamot, csak ezután tudom aktiválni magam, és ezt követően tudok belépni a a Térbe.

  Igen, az EESZT fenntartója, az ÁEEK e-learning formában egy 10 kérdésből álló vizsgával végződő képzést biztosít a felhasználóknak. Ennek elvégzése után nyílik mód a csatlakozásra. A részletes leírás az elérhetőségekkel ezen a linken található. • Milyen medikai rendszereket lehet használni?

  Az EESZT kompatibilis medikai rendszerek a https://e-egeszsegugy.gov.hu/medikai-rendszerek menüpontban találhatóak. További kérdés esetén forduljon kollégáinkhoz a +36 1 920 1050-es számon vagy írjon a helpdesk.eeszt@aeek.hu e-mail címre.   • A Token használatával kapcsolatban hibaüzenetet kapok, pl. „autorizációs hibaüzenet” vagy „hibás jelszó”-t ír ki a gép. Mit kell tennem?

  Kérjük, írja le e-mailben a helpdesk.eeszt@aeek.hu e-mail címre a problémát időbélyeg (óra, perc, másodperc), EESZT-felhasználónév és a TOKEN gyári számának (GALT-jelzést követő számsor) megadásával, és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. • A tanúsítvány letöltésével/visszatöltésével kapcsolatos problémákkal hova forduljak?

  Kérjük, a jogosult admin vegye fel a kapcsolatot a kontakt centerünkkel, és kollégáink végigvezetik a folyamaton. Elérhetőségek: +36-1-920-1050, e-mail cím: helpdesk.eeszt@aeek.hu • Intézményem nem szerepel az ÁNTSZ adatbázisában. Mit kell tennem?

  Ebben az esetben  az ÁNTSZ ügyfélszolgálatát kell felkeresnie, ez a kérdés az ő hatáskörükbe tartozik. • Az eSzemélyi olvasó szoftvertelepítésénél probléma merült fel. Hova kell fordulnom?

  Az eSzemélyi kliens és telepítésének módja 2017.november 21-én megváltozott, erről tájékoztatás az eSzemelyi.hu oldalon található. Ugyanitt a letöltések menüpontban tájékozódhat a legújabb telepíthető változatokról. Jelenleg eSzemélyi Kliens telepítő Windows, Linux és Mac OS rendszerekre érhető el. • Hol kapok információt az eSzemélyi kártyaolvasókkal kapcsolatban?

  A kártyaolvasó alkalmazásokról itt tájékozódhat. • Milyen eSzemélyi olvasót kell beszereznünk?

  A Belügyminisztérium által műszakilag és alkalmazhatóság szempontjából bevizsgált kártyaolvasók a következőek:

  • Reiner cyberJack® RFID standard HUN
  • Reiner cyberJack® RFID basis
  • ACS ACR1252U USB NFC Reader
  • Gemalto IDBridge CL3000 (Prox-DU)
  • Kobil ID Token
  • Identiv CLOUD 3700F

  Amennyiben  a bevizsgált kártyaolvasókról részletesebben szeretne tájékozódni, az eszemelyi.hu oldalon talál bővebb információt. • Milyen adatot kötelező lejelenteni az EESZT-ben?

  A felhasználóknak minden olyan adatot fel kell tölteniük, amelyek az ellátás során keletkeznek. Ezen felül más adatot külön nem kell felküldeniük. A felhasználók a munkájukat a megszokott módon végzik, a jelentések teljesítése nem jelent plusz terhet számukra. Az egészségügyi ellátással kapcsolatos adatokat egyébként az egészségügyi szakdolgozók és orvosok a működési engedélyüknek megfelelően kezelik. • Hol tudom elkezdeni a csatlakozást?

  Az EESZT Információs portál eKapu menüpontjában a folyamatábrát követve megismerkedhet a csatlakozási folyamat lépéseivel, és az ott található linkek segítségével el tudja indítani a csatlakozást. • Milyen dokumentumok kellenek a csatlakozáshoz?

  Első lépésben mindenképpen szükség lesz a nyilvántartó hatóság megnevezésén túl az intézményi azonosítóra. Ez azonban csak az első lépésre elegendő. Az EESZT Információs portál eKapu menüpontjában a folyamatábrát követve megismerheti a szükséges dokumentumok teljes listáját.    • Mit kell tennem a csatlakozáshoz?

  Ezzel kapcsolatban az EESZT Információs portál felületén, a Magánszolgáltatóknak című menüpontban minden vonatkozó információt megtalál. Ezen felül a portálon,  az eKapu fül alatt a csatlakozási folyamatábrát követve végigvezetjük a csatlakozási folyamaton. A csatlakozáshoz alapesetben nincs szükség szakértői konzultációra. • Ha a jogszabály szerint most nem kötelező csatlakoznom, de ettől függetlenül szeretnék, ez lehetséges-e?

  Igen, ez lehetséges. A magánszolgáltatói csatlakozási kötelezettségen kívül, bármely magánszolgáltató csatlakozhat az EESZT-hez, amennyiben vállalja az https://e-egeszsegugy.gov.hu/ információs portál eKapu menüsora alatt megtalálható csatlakozási feltételek teljesítését. • Kinek kell csatlakoznia az EESZT-hez?

  Az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint 2018. november 1-től az EESZT-hez csatlakozniuk kell azoknak a nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak, amelyek elektronikus adatszolgáltatásra kötelezettek.  

  Elektronikus adatszolgáltatásra kötelezett magánegészségügyi szolgáltatók:

  • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 101/C. § alapján a Központi Implantátumregiszterbe adatszolgáltatásra kötelezett egészségügyi szolgáltató;
  • az Eüak. 16/B. § szerinti Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszterbe (továbbiakban Protézis regiszter) adatszolgáltatásra kötelezett egészségügyi szolgáltató.

  Fontos, hogy a csatlakozott egészségügyi szolgáltató – a rendelet 12. §-a és a 19. §-a értelmében – a csatlakozással meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségeknek is eleget kell tegyen, azaz:

  • a Központi eseménykatalógusba köteles továbbítani a Rendelet 1. melléklete szerinti események (jellemzően a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátási, valamint – ha végez ilyet – CT/MR vizsgálati esemény) adatait, valamint
  • az Egészségügyi dokumentáció nyilvántartásába a Rendelet 4. melléklete szerinti dokumentumokat (jellemzően az ellátással kapcsolatos ambuláns lapot, zárójelentést, műtéti leírást, valamint diagnosztikai leleteket).
  • miután a csatlakozott szolgáltatónál dolgozó orvos a beteg ellátása során a beteg kezelőorvosává válik (a kezelőorvos fogalma a finanszírozási formától független), így vonatkozik rá a Rendelet 18. §-a is, amely kimondja az ellátott egészségügyi profiljára vonatkozó kötelezettségek teljesítését is.
  • eRecept kiállításakor keletkező adatok feltöltése is a kötelezettség része.


 • Ki állítja be az intézményi HIS- vagy a háziorvosi rendszerben a helyettesítő kollégák jogosultságait?

  Az EESZT ideiglenes jogosultság-beállítási szerepköröket az intézmény informatikai osztálya állítja be, ugyanúgy, mint az intézmény dolgozóinak jogosultságát. • A GYSE termékeket is eRecepten kell rendelni 2017. november 1-jétől?

  A GYSE termékek elektronikus vényen történő rendelését a jogszabály egyelőre nem teszi lehetővé. Ezeket továbbra is papír alapú vényen kell elrendelnie az orvosoknak, ezért a GYSE forgalmazóknak még nem kell csatlakozniuk az EESZT-hez. GYSE termékeket a gyógyszertárakban és/vagy gyógyászati segédeszköz boltokban továbbra is csak papír alapú recepttel lehet kiváltani. • Az ágazati portálra be tudok lépni, de a medikai rendszer nem fogadja el a belépésemet. Kihez forduljak segítségért?

  Kérjük, forduljon az informatikai rendszerük szállítójához. • Hogyan rögzítem az adatokat, amennyiben nincs TAJ száma a betegnek, vagy az nem érvényes?

  Amennyiben az ellátottnak van TAJ száma, a szolgáltatónak az EESZT felé az adatszolgáltatási kötelezettséget TAJ szám feltüntetésével kell teljesítenie, függetlenül annak érvényességétől, illetve az ellátott személy állampolgárságától. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) törvény, valamint annak végrehajtási rendelete alapján megállapítható, hogy – az adatkezelés céljával is összhangban – a csatlakozott adatkezelők számára az adatszolgáltatási kötelezettség teljes körű, így, ez nem függ a TAJ-szám aktuális státuszától.

  Egyelőre nem lehetséges felvinni a TÉR-be azon magyar állampolgárok egészségügyi adatot, akiknek nincs TAJ számuk vagy úgynevezett képzett TAJ számmal rendelkeznek. • A külföldi ellátottak esetében hogyan jelenik meg az adatok védelmének kötelezettsége?

  A személyes adatok kezeléséről és védelméről a 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/B. §-a rendelkezik. Ezek a jogok a külföldi személyekre is vonatkoznak ugyanúgy, mint a GDPR által garantált adatkezeléssel kapcsolatos jogok, amelyek a magyar állampolgárokat is védik. A külföldiek adatkezelésének módja nem különbözik a magyar állampolgárok adatainak kezelésétől, adataik biztonságát ugyanúgy az 5-ös védelmi szintű rendszer garantálja. • Külföldi állampolgár ellátását kell-e rögzíteni az EESZT-ben, és ha igen, akkor hogyan?

  A csatlakozásra kötelezett szolgáltatók nagy része adatszolgáltatásra kötelezett (adatszolgáltatásra nem kötelezett például a fogorvos, a foglalkozásegészségügy, a gyógyfürdő). A hatályos törvény elrendeli, hogy a különböző ellátási események (fekvő- és járóbeteg-szakellátás, háziorvosi szolgálat, valamint CT- és MR-vizsgálat) megkezdéséről és befejezéséről az ellátó intézménynek adatszolgáltatási kötelezettsége van. Az ellátásról jelentést kell küldeniük az EESZT felé. Az 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) több helyen rendelkezik (pl.: központi eseménykatalógus, EHR, digitális képtovábbítás, adatkezelési napló) úgy, hogy TAJ kártya hiányában az ellátottat "egyéb azonosító" segítségével is fel lehet rögzíteni az EESZT-be. Ilyen egyéb azonosító lehet például az útlevélszám. Tehát a külföldi betegek vonatkozásában is van adatszolgáltatási kötelezettsége a szolgáltatóknak az EESZT felé. • Csak a magyar biztosított betegekről kell adatot szolgáltatni, vagy mindenkiről, aki ellátásban részesül? (Pl.: európai uniós állampolgárok, külföldi betegek?)

  Minden betegről, aki egészségügyi ellátásban részesül, legyen külföldi állampolgár, letelepedési engedéllyel rendelkező vagy hontalan, szükséges az adatszolgáltatás. Amennyiben nem áll rendelkezésre TAJ szám, akkor egyéb azonosító – például útlevélszám – szükséges. • Írhatok-e receptet, ha nincs jelen a betegem, csak betelefonált a rendelőbe? Ez betegmegjelenésnek minősül-e?

  A jogszabályok most is a beteg személyes jelenlétét írják elő a vényíráshoz. Az eRecept bevezetése a gyógyszerfelírási renden nem változtat. • Fizikailag bent kell-e lenni a kártyaolvasóban az eSzemélyinek, vagy bejelentkezés után ki lehet venni?

  Az eSzemélyi igazolványnak csak az azonosítási folyamat alatt kell az olvasóban lennie, a bejelentkezés után nem kell benne hagyni. A bejelentkezés után – amennyiben a kapcsolat nem szakad meg – a rendelkezésre állási idő 8 óra. • Magisztrális készítmény rendelése miként fog bekerülni az EESZT-be?

  A magisztrális készítmények rendelése az eddig megszokott módon történik. Ugyanazokat az adatokat kell megadni, mint a papírvényen. A magisztrális gyógyszer készítéséhez úgynevezett kiadási igazolást kell nyomtatni a gyógyszertárban, melyet a gyógyszert kiváltó aláír; eSzemélyis azonosításkor az elektronikus aláírás helyettesíti ezt a lépést. A nyomon követhetőség érdekében ezeket a dokumentumokat a gyógyszertárban tárolni kell. • Eddigi gyakorlatban 1-2-3 hónapra kaptak a betegek gyógyszerreceptet, ez továbbra is lehetséges lesz? Az EESZT bevezetésével változtak a több hónapra történő vényfelírás szabályai?

  A recept felírási szabályai nem változtak. Az orvos egy vényen, egyszeri kiváltásra, legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszermennyiséget írhat fel. Továbbra is lehetőség van több havi recept felírására is, amelyet a 44/2004-es (IV.28)-as ESzCsM rendelet szabályoz. E szerint 30 napot meghaladó mennyiségű gyógyszert legfeljebb 3 havi időtartamra, vényenként legfeljebb 30 napi mennyiségben rendelhet az orvos. Amennyiben az eredeti gyári csomagolás a 30 napra elegendő gyógyszermennyiség rendelését nem teszi lehetővé, akkor a vényen az ezt a gyógyszermennyiséget meghaladó, de a 3 hónapra elegendő mennyiséget meg nem haladó gyógyszermennyiség felírása is lehetséges. A 30 napot meghaladó gyógyszerrendelést és azt, hogy a rendelt gyógyszer mely időpontig (időtartamig) elegendő a beteg számára, a beteg eProfiljában és a eRecepten rögzíteni kell.

   

  Ha az orvos olyan gyógyszert rendel, amelynek bruttó fogyasztói ára az 50 000 forintot meghaladja, akkor kötelező a külön vény előállítása, és ebben az esetben a kiválthatósági dátumok előre beállítódnak. • Lemondhat-e a beteg a papír alapú receptről? Megkapja-e a patikában a gyógyszert papírvény nélkül?

  2017. november 1-je után a saját eReceptre rendelt gyógyszereit bárki kiválthatja papíralapú recept nélkül is. 2019. december 31-éig gyógyszerrendeléskor minden orvosnak felírási igazolást kell kiállítania, mely szinte minden tekintetben megegyezik a jelenlegi papírvénnyel – csupán egy plusz eRecept vonalkódot is tartalmaz. Amennyiben saját receptjeit felírási igazolás nélkül szeretné kiváltani az állampolgár, akkor szüksége lesz vagy ez e-személyi igazolványára vagy a régi személyi igazolványára és a TAJ kártyájára. • Helyettesítő orvos jogosultságának beállításával kapcsolatban kihez fordulhatok segítségért?

  Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az EESZT Kontakt Centerével a +361920-1050 telefonszámon, vagy emailben a helpdesk.eeszt@aeek.hu email címen. • Ha az orvos, vagy az asszisztens otthon felejti az eSzemélyi igazolványát, akkor nem tudja ellátni a munkáját?

  Az eSzemélyi igazolvány – mint elsődleges azonosítási eszköz – feltétele az EESZT használatának. Az EESZT-be adatot továbbítani és lekérni csak jogosultsággal rendelkező személy tud. Az ellátást természetesen el tudja végezni kapcsolat nélkül is, de ebben az esetben be kell lépnie később, hogy a keletkezett adatokat feltöltse az EESZT-be (amennyiben a rendszer a háttérben nem küldte el az adatokat automatikusan).

  Az e-receptadatok viszont utólag nem küldhetőek el a rendszernek. Ilyen esetekben csak az ellátás során kiadott papíralapú (hagyományos) recepteket kapja meg a beteg, melyeket a gyógyszerek kiváltásakor a patikáknak kell az EESZT-be feltölteni. • Mit kell tudni az eSzemélyi igazolványról?

  Az EESZT szolgáltatásainak használatához komoly biztonsági előírások betartása szükséges, amelyeket a rendszer legmagasabb szintű biztonsági fokozata ír elő minden felhasználó esetében. A belépéshez használható eSzemélyi igazolvány alkalmas mind a beteg, mind a rendszert használó orvosok, egészségügyi dolgozók és gyógyszerészek biztonságos azonosítására.

  Az egészségügyi szolgáltatóknál dolgozó orvosoknak és asszisztenseknek az EESZT-be történő belépéshez elengedhetetlen az eSzemélyi kiváltása. A kiváltás díjmentes, bármely kormányablakban igényelhető, és nem szükséges sem elektronikus aláírás, sem ujjlenyomat az EESZT felhasználói azonosításhoz.

  Az eSzemélyi igazolvány és a hozzá tartozó PIN kód mint kétfaktoros – azaz birtoklás és tudás alapú – azonosítás biztosítja az EESZT-be történő bejelentkezés lehetőségét. Ehhez szükség van a géphez csatlakoztatott eSzemélyi olvasóra, amelyet az ÁEEK többek között a háziorvosi szolgálatok számára a korábban bekért igények szerint ingyenesen biztosít. Az eSzemélyi olvasókat a háziorvosi szolgálat szerint illetékes járási hivataloknál lehet átvenni, majd telepítés után minden olyan munkaállomáshoz csatlakoztatni kell egy olvasót, ahol EESZT-kapcsolat létesül. Az eSzemélyivel történő bejelentkezést az eSzemélyi kliens támogatja. Az eSzig olvasók telepítéséhez és az eSzemélyi használatához az e-egeszsegugy.gov.hu/eszemelyi oldalon találnak bővebb információt. • Kinek kell kiváltania az eSzemélyi igazolványt?

  Minden olyan dolgozónak szükséges az eSzemélyi igazolvány kiváltása, aki az EESZT-hez kapcsolódóan adatokat fog továbbítani. A háziorvosi rendelőkben, patikákban ez minden dolgozót érint. A kórházakban az orvosoknak szükséges eSzemélyi, mert így tudnak az EESZT-hez kapcsolódó medikai rendszerbe belépni, ahol kezelőorvosként adatot tudnak feltölteni és lekérni betegeikről. Az adatok le- és feltöltése és az EESZT-be történő beküldése az intézmény medikai rendszerekben – a vényadatok és az eProfil bejegyzések kivételével – külön asszisztensi belépés nélkül is működnek.

  A páciensek számára továbbra sem kötelező az eSzemélyi kiváltása az egészségügyi szolgáltatások igénybe vételéhez. • Az egészségügyben dolgozó hölgyeknek eltérhet a közigazgatási nevük az egészségügyi tevékenység során használt névtől. Azt mondták, minden iratomat az orvosi nevemre kell átíratni. Hogyan váltsam ki az eSzemélyi igazolványt?

  Az EESZT-be történő belépéskor a bejelentkező felhasználót a rendszer az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti, az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek közhiteles alapnyilvántartásában szereplő adatai alapján azonosítja. Ez a nyilvántartás egyszerre tartalmazza a közigazgatási nevet és az egészségügyi tevékenység során használt nevet is. Mivel a személyazonosság igazolására használatos eSzemélyin a közigazgatási név van feltüntetve, ugyanez szerepel az EESZT nyilvántartásában is, ezért ezeket az EESZT automatikusan összefésüli. Így sem a személyes okmányokban, sem az orvosi működési engedélyben nem szükséges személyes adatokat változtatni az orvosoknak.