Egyetemistáknak

 

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) használatának elméleti és gyakorlati oktatása 2018/19-es tanévben indult, azóta fokozatosan bővül az oktatás a Semmelweis Egyetem, Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi, fogorvosi és gyógyszerésztudományi karain. Mára már az Egészségtudományi karok védőnő hallgatói órarendjébe is bekerült az EESZT elméleti és gyakorlati oktatása és további karok bevonása is folyamatos.


Az oktatás célja, hogy a hallgatók már a diploma megszerzése előtt megismerkedjenek az EESZT rendszerrel, amit a mindennapi munkájuk során használni fognak. Az EESZT üzemeltetője és az egyetemek közös szervezésében megtartott órákon az EESZT szolgáltatásait a hallgatók karonként egyedileg kialakított teszt oktatási rendszeren keresztül ismerhetik meg és próbálhatják ki. Az oktatáshoz az egyes szakterületeknek megfelelő, a valósággal teljesen megegyező egészségügyi platformok kerültek kialakításra úgy, hogy azok az oktatásra alkalmas módon legyenek használhatóak. A modul elméleti képzéssel kezdődik, majd a karok elvárásainak és a későbbi munkakörülményeknek megfelelő gyakorlati képzéssel folytatódik. Az általános orvostudományi karokon például a hallgatóknak a rendelkezésre álló kórelőzményi dokumentáció és eProfil adatok alapján kell kiválasztaniuk egy fiktív beteg számára a leginkább megfelelő gyógyszerkészítményt, amiről eReceptet állítanak ki. A gyakorlat végén, az EESZT Lakossági Portál segítségével történik a gyakorlati feladat ellenőrzése. A gyógyszerésztudományi kar hallgatói medikai rendszeren keresztül ismerkedhetnek meg a gyógyszerfelírás funkcióval, majd eRecept-azonosító és TAJ-alapú lekérdezés segítségével gyakorolhatják a gyógyszerkiadás teljes folyamatát az EESZT-ben rögzített adatok ellenőrzésével együtt. A fogorvostan hallgatók a rendszer használatát a fogorvosi praxisoknak megfelelően gyakorolják: a beteg eProfil adatainak megtekintése után – csak virtuálisan – fogászati beavatkozást végeznek, amiről ambuláns lapot állítanak ki, azt feltöltik az EESZT rendszerébe, amely szintén ellenőrzésre kerül a Lakossági Portálon keresztül.


Az oktatások megvalósítása tanévről tanévre folyamatos. Az oktatási tematika továbbfejlesztésével biztosított, hogy a hallgatók minden esetben naprakész ismereteket kapjanak, és első kézből halljanak az EESZT legújabb fejlesztéseiről.


Azon hallgatóknak, akik részt vesznek az EESZT üzemeltetője és az egyetemek közös szervezésében megtartott órákon, olyan igazolás kerül kiállításra, amely egyenértékű a kötelező EESZT-tanfolyam elvégzésével. Ez azt jelenti, hogy a pecsétszámuk birtokában a hallgatóknak az EESZT-felhasználó minősítéshez mindössze az egyetemen kapott igazolást kell bemutatniuk, nem kell majd a kötelező oktatást elvégezniük.