Gyakori kérdések egészségügyi szolgáltatóktól

Az alábbiakban összegyűjtöttük az egészségügyi ellátóktól érkezett kérdesekre vonatkozó válaszokat. 
 • Helyettesítő orvos jogosultságának beállításával kapcsolatban kihez fordulhatok segítségért?

  Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ESZFK Ügyfélszolgálatával a +361920-1050 telefonszámon, vagy emailben a helpdesk@eszfk.hu email címen. • A tanúsítvány letöltésével/ellenőrző file visszatöltésével kapcsolatos problémákkal hova forduljak?

  Kérjük, a jogosult adminisztrátor vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal, és kollégáink végigvezetik a folyamaton.

  Elérhetőségek: +36-1-920-1050, e-mail cím: helpdesk@eszfk.hu • Milyen medikai rendszereket lehet használni?

  Csak olyan medikai rendszert, amely az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) mint EESZT működtető által kibocsátott engedéllyel rendelkezik. Az EESZT kompatibilis medikai rendszerek naprakész listája a https://e-egeszsegugy.gov.hu/hu/engedelyezett-medikai-rendszerek menüpontban míg a gyógyszertári rendszerek naprakész listája a https://e-egeszsegugy.gov.hu/hu/engedelyezett-gyogyszertari-rendszerek oldalon található. További kérdés esetén forduljon kollégáinkhoz a +36 1 920 1050-es számon vagy írjon a helpdesk@eszfk.hu e-mail címre.     • Úgy hallottam az EESZT rendszer használatának megismeréséhez létezik egy tanfolyam. Hol kaphatok erről bővebb tájékoztatást?

  Az EESZT működtetője e-learning formában egy 10 kérdésből álló vizsgával végződő képzés elvégzésével segíti a leendő EESZT felhasználók ismereteinek elmélyítését a zökkenőmentes munkavégzés érdekében. A  képzéshez kapcsolódó részletes leírás az elérhetőségekkel ezen a linken található. • Ki fér hozzá az EESZT-ben tárolt adatokhoz?

  Az állampolgárok egészségügyi adataihoz korlátozott hozzáférést biztosít az EESZT, kizárólag az adott személy kezelőorvosai, vagy az érintett kezelését végző intézmény erre jogosult orvosai tekinthetik meg a Térben tárolt adatokat. Bizonyos adatkörökhöz, mint a pszichiátriai, addiktológiai, szexuális úton terjedő betegséghez kapcsolható, vagy HIV/AIDS betegségére vonatkozó adatokhoz ezen adatok különösen személyes és bizalmas jellege miatt alapvetően csak azok a kezelőorvosok férhetnek hozzá, akik az adott szakterületen dolgoznak.

  Az állampolgároknak lehetősége van módosítani az EESZT-ben tárolt személyes adataikhoz való hozzáférést az ún. digitális önrendelkezési (DÖR) nyilatkozatok megtételével, amelyet az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/H. § és 35/I. §-ban foglalt rendelkezései tesznek lehetővé az számukra. Az állampolgároknak lehetősége van intézményre, bizonyos osztályra, adott orvosra, szervezeti egységre vonatkozó korlátozó és engedélyező rendelkezést beállítania, valamint lehetősége van teljes tiltással élnie az egészségügyi adatai lekérdezésére vonatkozóan az egész ellátó oldalra nézve. Ezen beállítások felülírják az előző bekezdésben ismertetett alapállapotot. • Mely magánszolgáltatóknak kell csatlakozniuk az EESZT-hez?

  Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint már 2018. november 1-ig csatlakozniuk kellett az EESZT-hez azoknak a nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak, amelyek elektronikus adatszolgáltatásra kötelezettek.  

  Elektronikus adatszolgáltatásra kötelezett magánszolgáltatók:

  • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 101/C. § alapján a Központi Implantátumregiszterbe adatszolgáltatásra kötelezett egészségügyi szolgáltató;
  • az Eüak. 16/B. § szerinti Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszterbe (Protézis regiszter) adatszolgáltatásra kötelezett egészségügyi szolgáltató.

  Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZTr.) 2. §-a (1a) bekezdése alapján a csatlakozással kapcsolatos kötelezettségét 2020. január 1-ig köteles teljesíteni az az egészségügyi szolgáltató, amely az egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult és aki finanszírozási jelentés benyújtására vagy elektronikus adatszolgáltatásra nem kötelezett, ám orvosi vagy fogorvosi feladatra irányuló működési engedéllyel rendelkezik.

   

  A fentiek alapján 2020. január 1-ig minden nem közfinanszírozott szolgáltatást nyújtó orvosi vagy fogorvosi szolgáltatási típuskóddal működő, érvényes működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatónak el kell végeznie a csatlakozással kapcsolatos teendőket.

   

  Az egyes szakmákhoz tartozó szolgáltatási típus kódok a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 1. számú mellékletében kerültek felsorolásra, amely alapján az 1-es és 2-es kóddal rendelkező szolgáltatók kötelesek az EESZT-hez való csatlakozásra:

  „a) 1-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély orvosi feladatra irányul,

  b) 2-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély fogorvosi feladatra irányul”

   

  Mit jelent a csatlakozással járó adatszolgáltatási kötelezettség?

  Fontos, hogy a csatlakozott egészségügyi szolgáltató – az EESZTr. 6. § értelmében – a csatlakozással meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségeknek is eleget kell tegyen. Az EESZT felé történő adatszolgáltatás megkezdésének határideje az EESZTr. 22. § (5a) bek. szerint 2020. június 1. Az adatszolgáltatási kötelezettség a következőket foglalja magába:

  • a Központi eseménykatalógusba köteles továbbítani az EESZTr.1. melléklete szerinti események adatait, valamint
  • az Egészségügyi dokumentáció nyilvántartásába („EHR”) az EESZTr. 4. melléklete szerinti dokumentumokat (jellemzően az ellátással kapcsolatos ambuláns lapot, zárójelentést, műtéti leírást, valamint diagnosztikai leleteket).
  • miután a csatlakozott szolgáltatónál dolgozó orvos a beteg ellátása során a beteg kezelőorvosává válik (a kezelőorvos fogalma a finanszírozási formától független), így az Eüak. 35/J. §-ban meghatározott adatokaz ellátott egészségügyi profiljába való feltöltésére kötelezett
  • eRecept és eBeutaló kiállításakor keletkező adatok feltöltése is a kötelezettség része.

  Jelenleg folyamatban van az EESZTr. felülvizsgálata, amely alapján várhatóan bővülni fog az adatszolgáltatások köre, erről a későbbiek folyamán tudunk tájékoztatást adni.

  A felhasználóknak minden olyan adatot fel kell tölteniük, amelyek az ellátás során keletkeznek, és megfelelnek a jogszabályban foglalt előírásoknak. A felhasználók a munkájukat a megszokott módon végzik, a jelentések teljesítése nem jelent plusz terhet számukra. • Intézményem nem szerepel az ÁNTSZ adatbázisában. Mit kell tennem?

  Ebben az esetben  az ÁNTSZ ügyfélszolgálatát kell felkeresnie, ez a kérdés az ő hatáskörükbe tartozik. (eeszt.csatlakozas@oki.antsz.hu) • Milyen adatot kötelező lejelenteni az EESZT-ben?

  A felhasználóknak minden olyan adatot fel kell tölteniük, amelyek az ellátás során keletkeznek, és megfelelnek a jogszabályban foglalt előírásoknak. A felhasználók a munkájukat a megszokott módon végzik, a jelentések teljesítése nem jelent plusz terhet számukra. Az egészségügyi ellátással kapcsolatos adatokat egyébként az egészségügyi szakdolgozók és orvosok a működési engedélyüknek megfelelően kezelik. • Az eSzemélyi olvasó szoftvertelepítésénél probléma merült fel. Hova kell fordulnom?

  Az eSzemélyi kliens és telepítésének módja 2017.november 21-én megváltozott, erről tájékoztatás a www.eszemelyi.hu oldalon található. Ugyanitt a letöltések menüpontban tájékozódhat a legújabb telepíthető változatokról. Jelenleg eSzemélyi Kliens telepítő Windows, Linux és Mac OS rendszerekre érhető el. • Mit kell tennem, ha közfinanszírozott szolgáltatóként több eSzemélyi olvasóra van szükségem, mint amit előzetesen jeleztem?

  Az EESZT az induláshoz szükséges eSzemélyi olvasókat biztosította ingyenesen a közfinanszírozott szolgáltatóknak. Később, további olvasók beszerzése vagy a garanciális időn túl elromlott készülékek javíttatása, pótlása már az egészségügyi szolgáltató feladata és költsége. Az EESZT-nél az eSzemélyi olvasók pótigénylése egyelőre lezárult. A jelenleg beérkező igények egyedi elbírálás alá esnek, a válaszadásig szíves türelmüket kérjük. Azok a csatlakozásra kötelezett szolgáltatók, akik nem rendelkeznek egyetlen eSzemélyi olvasó készülékkel sem, a következő e-mail címen jelezhetik igényüket: csatlakozas.eeszt@eszfk.hu. Levelük végén mindenképpen adják meg nevüket, telefonos elérhetőségüket, e-mail címüket és a nyilvántartó hatóság (OTH/OGYEI) szerinti azonosítójukat. • A Token használatával kapcsolatban hibaüzenetet kapok, pl. „autorizációs hibaüzenet” vagy „hibás jelszó”-t ír ki a gép. Mit kell tennem?

  Kérjük, írjon egy emailt a helpdesk@eszfk.hu címre

  • az időbélyeg megadásával (pontosan mely időpontban történt a próbálkozás)
  • a működési azonosító számával (amellyel belép az EESZT-be) valamint
  • telefonszámával

   és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. • Ha az orvos, vagy az asszisztens otthon felejti az eSzemélyi igazolványát, akkor nem tudja ellátni a munkáját?

  Az eSzemélyi igazolvány – mint elsődleges azonosítási eszköz – feltétele az EESZT használatának. Az EESZT-be adatot továbbítani és lekérni csak jogosultsággal rendelkező személy tud. Az ellátást természetesen el tudja végezni kapcsolat nélkül is, de ebben az esetben be kell lépnie később, hogy a keletkezett adatokat feltöltse az EESZT-be (amennyiben a rendszer a háttérben nem küldte el az adatokat automatikusan).

  Az eRecept adatok viszont utólag nem küldhetőek el a rendszernek. Ilyen esetekben csak az ellátás során kiadott papíralapú (hagyományos) recepteket kapja meg a beteg, melyeket a gyógyszerek kiváltásakor a patikáknak kell az EESZT-be feltölteni.

  Az eSzemélyi igazolvány mellett az Ágazati Portálon (www.portal.eeszt.gov.hu) lehetőség van mobilToken regisztrációra, így amikor az eSzemélyi igazolány nincs az egészségügyi dolgozó birtokában, a mobiltelefon készülék segítségével is be tud lépni a medikai rendszerbe. • Hogyan tudok Tokent igényelni?

  A Token igénylésének folyamatát és a benyújtással kapcsolatos dokumentumokat ITT találja meg. • Mi a teendő az eSzemélyi igazolvány olvasó meghibásodása esetén?

  A közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók a díjmentesen kapott kátyaolvasóikkal kapcsolatos garanciális meghibásodásokat a külön erre a célra kifejlesztett online felületen jelenthetik be, amit az www.e-egeszsegugy.gov.hu/eszemelyi hivatkozáson keresztül érhetnek el az 5. pontban.

   

  A magánszolgáltatók a saját részre beszerzett eszközök jótállását a megvásárlásnál kapott feltételek alapján tudják érvényesíteni. 

   

    • Mit kell tudni az eSzemélyi igazolványról?

  Az EESZT szolgáltatásainak használatához komoly biztonsági előírások betartása szükséges, amelyeket a rendszer legmagasabb szintű biztonsági fokozata ír elő minden felhasználó esetében. A belépéshez használható eSzemélyi igazolvány alkalmas mind a beteg, mind a rendszert használó orvosok, egészségügyi dolgozók és gyógyszerészek biztonságos azonosítására.

  Az egészségügyi szolgáltatóknál dolgozó orvosoknak és asszisztenseknek az EESZT-be történő belépéshez elengedhetetlen az eSzemélyi kiváltása. A kiváltás díjmentes, bármely kormányablakban igényelhető, és nem szükséges sem elektronikus aláírás, sem ujjlenyomat az EESZT felhasználói azonosításhoz.

  Az eSzemélyi igazolvány és a hozzá tartozó PIN kód mint kétfaktoros – azaz birtoklás és tudás alapú – azonosítás biztosítja az EESZT-be történő bejelentkezés lehetőségét. Ehhez szükség van a géphez csatlakoztatott eSzemélyi olvasóra, amelyet az ÁEEK többek között a háziorvosi szolgálatok számára a korábban bekért igények szerint ingyenesen biztosít. Az eSzemélyi olvasókat a háziorvosi szolgálat szerint illetékes járási hivataloknál lehet átvenni, majd telepítés után minden olyan munkaállomáshoz csatlakoztatni kell egy olvasót, ahol EESZT-kapcsolat létesül. Az eSzemélyivel történő bejelentkezést az eSzemélyi kliens támogatja. Az eSzig olvasók telepítéséhez és az eSzemélyi használatához a www.e-egeszsegugy.gov.hu/eszemelyi oldalon találnak bővebb információt. • Kinek kell kiváltania az eSzemélyi igazolványt?

  Minden olyan dolgozónak szükséges az eSzemélyi igazolvány kiváltása, aki az EESZT-hez kapcsolódóan adatokat fog továbbítani. A háziorvosi rendelőkben, patikákban ez minden dolgozót érint. A kórházakban az orvosoknak szükséges eSzemélyi, mert így tudnak az EESZT-hez kapcsolódó medikai rendszerbe belépni, ahol kezelőorvosként adatot tudnak feltölteni és lekérni betegeikről. Az adatok le- és feltöltése és az EESZT-be történő beküldése az intézmény medikai rendszerekben – a vényadatok és az eProfil bejegyzések kivételével – külön asszisztensi belépés nélkül is működnek.

  A páciensek számára továbbra sem kötelező az eSzemélyi kiváltása az egészségügyi szolgáltatások igénybe vételéhez. • Az egészségügyben dolgozó hölgyeknek eltérhet a közigazgatási nevük az egészségügyi tevékenység során használt névtől. Azt mondták, minden iratomat az orvosi nevemre kell átíratni. Hogyan váltsam ki az eSzemélyi igazolványt?

  Az EESZT-be történő belépéskor a bejelentkező felhasználót a rendszer az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti, az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek közhiteles alapnyilvántartásában szereplő adatai alapján azonosítja. Ez a nyilvántartás egyszerre tartalmazza a közigazgatási nevet és az egészségügyi tevékenység során használt nevet is. Mivel a személyazonosság igazolására használatos eSzemélyin a közigazgatási név van feltüntetve, ugyanez szerepel az EESZT nyilvántartásában is, ezért ezeket az EESZT automatikusan összefésüli. Így sem a személyes okmányokban, sem az orvosi működési engedélyben nem szükséges személyes adatokat változtatni az orvosoknak. • Mikortól lehet meghatalmazást tenni az EESZT-ben, hogy más is kiválthassa a receptjeimet?

  Jelenleg még nem lehet meghatalmazást tenni az EESZT-ben a receptek más személy általi kiváltásához és a betegdokumentumok megtekintéséhez. Az élesítéshez szükséges rendeletmódosítás (ESZCSM) folyamatban van, amint kijön a rendelet a rendszer működése élesbe áll.

  Addig továbbra is az orvosnál kérhető (14 éven aluli páciens esetében kötelezően kiadásra kerülő) felírási igazolással válthatóak ki más személy eReceptjei. • Hogyan kell kiállítania a kezelőorvosnak a felírási igazolást?

  A papír alapú felírási igazolást 2020. június 30. napjáig a NEAK által kiadott vényre szükséges a kezelőorvosnak kinyomtatni, és azt az orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni. • Melyik jogszabály rendelkezik a felírási igazolás kiadásáról?

  Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. § (2b) bekezdése 2020. január 1-jével hatályát vesztette. 2020. január 1-jétől az orvos nem köteles felírási igazolást készíteni és átadni a gyógyszerkészítmény felírását követően.

  A beteg kérésére, valamint 14 éven aluli páciens részére történő vényírás esetén továbbra is minden esetben kötelező annak kiállítása és átadása.

  44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 11/B. § *  (1) Elektronikus vényen történő gyógyszerrendelés esetén, az orvos a beteg kérésére a 8. számú melléklet szerinti felírási igazolást készít. A felírási igazolást az orvos - a beteg választása szerint - papír alapon vagy az EESZT útján, elektronikus formában adja. 14 éven aluliak részére elektronikus vényen történő gyógyszerrendeléskor minden esetben felírási igazolást kell készíteni. • Miként működik a kézi gyógyszertár az EESZT rendszerében?

  A vonatkozó jogszabályi rendelkezés - a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 11/C. § alapján (alább), a kézigyógyszertárat működtető háziorvos saját orvosi szoftverével tudja a felírt és ott helyben, azonnal kiadott vényeket egy úgynevezett "kézigyógyszertárból kiadott" (8-as) státusszal rögzíteni a Térben - így a vény máshol már nem lesz kiváltható. Ezt a választást az orvosi szoftvernek a felírói felületein támogatni kell.

   

  A szabályozásnak megfelelően a kézigyógyszertárból történő elektronikus gyógyszerfelírásról és kiadásról az orvos felírási igazolást (FIG) készít, melyen a gyógyszer átvételét a betege kézjegyével igazolja. A felírási igazolást az orvos megőrzi, majd összegyűjtve, általában az anyagyógyszertár elszámolási ciklusához igazodva leadja. Az orvosi szoftver segítségével az átadás elektronikus formában is történhet.

   

  Itt a FIG-ek 22-es eRecept azonosítói alapján - amelyeket a Térből csak az engedélyszámok alapján összekapcsolt gyógyszertár érhet el -  rögzítik az EESZT-ben a gyógyszerek kiadásának (3-as "kiadott" státusz) tényét, majd kiadási igazolást állítanak ki a vényekről, melyet a kézigyógyszertárat működtető orvos aláír. A véglegesített eRecept kiadások adatait a gyógyszertár beteszi a NEAK elszámolásába.

   

  Az orvosi szoftver kézigyógyszertár funkciójáról bővebb információt a rendszergazdája tud adni.

    • Kiskorú személy részére továbbra is minden esetben kötelező a papír alapú felírási igazolás átadása?

  A 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet értelmében

  11/B. § (1) Elektronikus vényen történő gyógyszerrendelés esetén, az orvos a beteg kérésére a 8. számú melléklet szerinti felírási igazolást készít. A felírási igazolást az orvos - a beteg választása szerint - papír alapon vagy az EESZT útján, elektronikus formában adja. 14 éven aluliak részére elektronikus vényen történő gyógyszerrendeléskor minden esetben felírási igazolást kell készíteni.

  Felhívjuk figyelmét, hogy az elektronikus felírási igazolás lehetősége csak 2020. július 1-jét követően lesz használható. 2020. június 30-ig NEAK vényen, az orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával hitelesítetten papír alapú felírási igazolás készítendő.

  Papír alapú felírási igazolás 14 éven aluli személyek számára történő kiállítása és a beteg részére történő átadása kötelező.

  Ugyanígy papír alapú felírási igazolás kiállítása és átadása szükséges abban az esetben, amennyiben a 14. életévét betöltött beteg kéri.

   

  44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet

  24. § (2c) „A papíralapú felírási igazolást 2020. június 30. napjáig a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által gyógyszerrendelés céljára rendszeresített vényre kell kinyomtatni, és azt az orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni.” • Veszélyhelyzet esetén telefonhívás vagy e-mail alapján lehetséges eReceptet felírni?

  A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a gyógyszerfelírás rendje bizonyos esetekre nézve változott. A rendeletmódosítás alapján krónikus beteg (vagy annak képviselője), személyes jelenlét nélkül (telefonon, emailben) is kérheti orvosától a szokásos gyógyszereinek eRecepten történő felírását. Ezt követően a készítmény a páciens TAJ-számának bemondásával személyazonosság igazolása után más személy által is kiváltható.

  Fontos kiemelni, hogy ez a lehetőség kizárólag krónikus betegek esetén áll fenn, egyéb esetekben az eddigi receptfelírásra vonatkozó szabályok érvényesek.

  A veszélyhelyzetre való tekintettel azonban a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet a következő 23/C. §-sal egészül ki:

  „23/C.  §

  (3) A veszélyhelyzet időtartama alatt a stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése és a betegek számára történő tanácsadás távkonzultáció során is történhet.” • Nem tudok eReceptet rögzíteni a medikai programban. Mi lehet a gond?

  Kérjük, ellenőrizze kapcsolatát az EESZT-vel, amennyiben élő kapcsolatot lát, és az eRecept rögzítése így sem működik, forduljon a medikai programot biztosító rendszerszállítóhoz. • Veszélyhelyzet ideje alatt hogyan tudom teljesíteni a felsőfokú szakirányú továbbképzésem?

  Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a  továbbiakban: R2.) a  következő 16.  §-sal egészül ki:

  „16.  § (1) A  3.  § (1)  bekezdése szerinti kötelező szintentartó továbbképzés 2021. december 31. napjáig távoktatás keretében is megvalósítható. (2) E  rendelet alkalmazásában távoktatás az a  sajátos információtechnológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az  oktató és a  továbbképzésen résztvevő interaktív kapcsolatára és önálló munkára épülő, tudásszint felmérő teszttel záruló képzési forma, ahol a tudásszint felmérése a  szolgáltató birtokában lévő adatbázisból egyénenként véletlenszerűen kiválasztott kérdéssor alapján történik. A  szintfelmérést meghatározott időtartam alatt, megszakítás nélkül kell teljesíteni. A  programot a  munkahelyen kívüli továbbképzési programmal azonos módon kell elismertetni. (3) Távoktatás esetén a 3. § (5) és (5a) bekezdésében meghatározott 75%-os részvételi arányt nem kell figyelembe venni. (4) Távoktatás esetén a  3.  § (5)  bekezdése szerinti reanimációra vonatkozó továbbképzési elem gyakorlati oktatás nélkül is teljesítettnek minősül. • Veszélyhelyzet időtartama alatt hogy lesz megtartva a továbbképzésem?

  A vonatkozó rendeletmódosítás értelmében minden kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam 2021. december 31. napjáig távoktatás formájában tartható meg.

  Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R1.) 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

  „(3) 2021. december 31. napjáig a  2.  § (6)  bekezdése szerinti távoktatás formájában tartható meg a  kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam abban az  esetben is, ha a  4.  § (4)  bekezdése szerinti továbbképzés szervezési jog nem tartalmazza a  távoktatási formát. A  3.  § (3)  bekezdése szerinti reanimációra vonatkozó továbbképzési elem gyakorlati oktatás nélkül is teljesítettnek minősül. • Az asszisztensemmel, illetve az én szabadságolásom ideje alatt helyettes orvossal, illetve helyettesítő nővérrel dolgozom. Nekik is le kell vizsgázniuk?

  Igen, akinek a háziorvosi rendszerben vagy egyéb egészségügyi szolgáltatónál használt informatikai rendszerben jogosultságot adnak, végig kell olvasnia az ÁEEK képzési felületén https://kepzes.office.eeszt.gov.hu elérhető EESZT Felhasználói Tájékoztatót, amit ellenőrző kérdések megválaszolásával kell igazolnia.  A kérdések megválaszolásához segítséget nyújthat a letölthető EESZT Alapismeretek oktatási segédlet is, mely szintén a képzési felületen érhető el. • Kell papírvényt nyomtatni a betegnek?

   

  2020. január 1-jétől a beteg kérésére, valamint 14 éven aluli páciens részére történő vényírás esetén az eRecepthez kapcsolódó felírási igazolás kiállítása és átadása továbbra is kötelező az orvosok számára. A felírási igazolás hasonló a hagyományos papírrecepthez, azzal a különbséggel, hogy látható rajta egy harmadik vonalkód:

   

  A kötelező csatlakozást követően a recept felírásakor a vény felkerül az EESZT-be, így az állampolgár a saját nevére szóló eReceptet felírási igazolás nélkül is ki tudja váltani, ha rendelkezik eSzemélyi igazolvánnyal vagy régi típusú személyivel és TAJ-kártyával. • Lemondhat-e a beteg a papír alapú receptről? Megkapja-e a patikában a gyógyszert papírvény nélkül?

  2017. november 1-je után a saját eReceptre rendelt gyógyszereit bárki kiválthatja papíralapú recept nélkül is, melyhez szüksége lesz vagy ez eSzemélyi igazolványára vagy a régi személyi igazolványára és a TAJ-kártyájára.

  2020. január 1-jét követően a beteg kérésére valalmint 14 éven aluli páciens részére történő vényírás esetén az eRecepthez kapcsolódó felírási igazolás kiállítása minden esetben kötelező az orvosok számára. A felírási igazolás hasonló a hagyományos papírrecepthez, azzal a különbséggel, hogy látható rajta egy harmadik vonalkód: • Viszonylag sok az idős betegem, aki nem tud eljönni hozzám, és a hozzátartozója szeretné helyettük elhozni a gyógyszereket. Kell valamilyen engedély ehhez a páciens részéről?

  Nincs szükség engedély kiállítására. Az orvos-beteg találkozó során a beteg, vagy kísérője kérésére az orvos minden esetben kiállítja a felírási igazolást, mely tartalmaz egy plusz eRecept vonalkódot. A felírási igazolással bárki, hozzátartozó vagy szomszéd, ismerős is kiválthatja a rendelt készítményt (csakúgy, mint jelenleg a hagyományos papírvénnyel). • Ki állítja be az intézményi HIS- vagy a háziorvosi rendszerben a helyettesítő kollégák jogosultságait?

  Az EESZT ideiglenes jogosultság-beállítási szerepköröket az intézmény informatikai osztálya állítja be, ugyanúgy, mint az intézmény dolgozóinak jogosultságát. • A GYSE termékeket is eRecepten kell rendelni 2017. november 1-jétől?

  A GYSE termékek elektronikus vényen történő rendelését a jogszabály egyelőre nem teszi lehetővé. Ezeket továbbra is papír alapú vényen kell elrendelnie az orvosoknak, ezért a GYSE forgalmazóknak még nem kell csatlakozniuk az EESZT-hez. GYSE termékeket a gyógyszertárakban és/vagy gyógyászati segédeszköz boltokban továbbra is csak papír alapú recepttel lehet kiváltani. • Az ágazati portálra be tudok lépni, de a medikai rendszer nem fogadja el a belépésemet. Kihez forduljak segítségért?

  Kérjük, forduljon az informatikai rendszerük szállítójához. • Hogyan rögzítem az adatokat, amennyiben nincs TAJ száma a betegnek, vagy az nem érvényes?

  Amennyiben az ellátottnak van TAJ száma, a szolgáltatónak az EESZT felé az adatszolgáltatási kötelezettséget TAJ szám feltüntetésével kell teljesítenie, függetlenül annak érvényességétől, illetve az ellátott személy állampolgárságától. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) törvény, valamint annak végrehajtási rendelete alapján megállapítható, hogy – az adatkezelés céljával is összhangban – a csatlakozott adatkezelők számára az adatszolgáltatási kötelezettség teljes körű, így, ez nem függ a TAJ-szám aktuális státuszától.

  Egyelőre nem lehetséges felvinni a TÉR-be azon magyar állampolgárok egészségügyi adatot, akiknek nincs TAJ számuk vagy úgynevezett képzett TAJ számmal rendelkeznek. • A külföldi ellátottak esetében hogyan jelenik meg az adatok védelmének kötelezettsége?

  A személyes adatok kezeléséről és védelméről a 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/B. §-a rendelkezik. Ezek a jogok a külföldi személyekre is vonatkoznak ugyanúgy, mint a GDPR által garantált adatkezeléssel kapcsolatos jogok, amelyek a magyar állampolgárokat is védik. A külföldiek adatkezelésének módja nem különbözik a magyar állampolgárok adatainak kezelésétől, adataik biztonságát ugyanúgy az 5-ös védelmi szintű rendszer garantálja. • Külföldi állampolgár ellátását kell-e rögzíteni az EESZT-ben, és ha igen, akkor hogyan?

  A csatlakozásra kötelezett szolgáltatók nagy része adatszolgáltatásra kötelezett (adatszolgáltatásra nem kötelezett például a fogorvos, a foglalkozásegészségügy, a gyógyfürdő). A hatályos törvény elrendeli, hogy a különböző ellátási események (fekvő- és járóbeteg-szakellátás, háziorvosi szolgálat, valamint CT- és MR-vizsgálat) megkezdéséről és befejezéséről az ellátó intézménynek adatszolgáltatási kötelezettsége van. Az ellátásról jelentést kell küldeniük az EESZT felé. Az 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) több helyen rendelkezik (pl.: központi eseménykatalógus, EHR, digitális képtovábbítás, adatkezelési napló) úgy, hogy TAJ kártya hiányában az ellátottat "egyéb azonosító" segítségével is fel lehet rögzíteni az EESZT-be. Ilyen egyéb azonosító lehet például az útlevélszám. Tehát a külföldi betegek vonatkozásában is van adatszolgáltatási kötelezettsége a szolgáltatóknak az EESZT felé. • Csak a magyar biztosított betegekről kell adatot szolgáltatni, vagy mindenkiről, aki ellátásban részesül? (Pl.: európai uniós állampolgárok, külföldi betegek?)

  Minden betegről, aki egészségügyi ellátásban részesül, legyen külföldi állampolgár, letelepedési engedéllyel rendelkező vagy hontalan, szükséges az adatszolgáltatás. Amennyiben nem áll rendelkezésre TAJ szám, akkor egyéb azonosító – például útlevélszám – szükséges. • Írhatok-e receptet, ha nincs jelen a betegem, csak betelefonált a rendelőbe? Ez betegmegjelenésnek minősül-e?

  A jogszabályok most is a beteg személyes jelenlétét írják elő a vényíráshoz. Az eRecept bevezetése a gyógyszerfelírási renden nem változtat. • Fizikailag bent kell-e lenni a kártyaolvasóban az eSzemélyinek, vagy bejelentkezés után ki lehet venni?

  Az eSzemélyi igazolványnak csak az azonosítási folyamat alatt kell az olvasóban lennie, a bejelentkezés után nem kell benne hagyni. A bejelentkezés után – amennyiben a kapcsolat nem szakad meg – a rendelkezésre állási idő 8 óra. • Magisztrális készítmény rendelése miként fog bekerülni az EESZT-be?

  A magisztrális készítmények rendelése az eddig megszokott módon történik. Ugyanazokat az adatokat kell megadni, mint a papírvényen. A magisztrális gyógyszer készítéséhez úgynevezett kiadási igazolást kell nyomtatni a gyógyszertárban, melyet a gyógyszert kiváltó aláír; eSzemélyis azonosításkor az elektronikus aláírás helyettesíti ezt a lépést. A nyomon követhetőség érdekében ezeket a dokumentumokat a gyógyszertárban tárolni kell. • Eddigi gyakorlatban 1-2-3 hónapra kaptak a betegek gyógyszerreceptet, ez továbbra is lehetséges lesz? Az EESZT bevezetésével változtak a több hónapra történő vényfelírás szabályai?

  A recept felírási szabályai nem változtak. Az orvos egy vényen, egyszeri kiváltásra, legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszermennyiséget írhat fel. Továbbra is lehetőség van több havi recept felírására is, amelyet a 44/2004-es (IV.28)-as ESzCsM rendelet szabályoz. E szerint 30 napot meghaladó mennyiségű gyógyszert legfeljebb 3 havi időtartamra, vényenként legfeljebb 30 napi mennyiségben rendelhet az orvos. Amennyiben az eredeti gyári csomagolás a 30 napra elegendő gyógyszermennyiség rendelését nem teszi lehetővé, akkor a vényen az ezt a gyógyszermennyiséget meghaladó, de a 3 hónapra elegendő mennyiséget meg nem haladó gyógyszermennyiség felírása is lehetséges. A 30 napot meghaladó gyógyszerrendelést és azt, hogy a rendelt gyógyszer mely időpontig (időtartamig) elegendő a beteg számára, a beteg eProfiljában és a eRecepten rögzíteni kell.

   

  Ha az orvos olyan gyógyszert rendel, amelynek bruttó fogyasztói ára az 50 000 forintot meghaladja, akkor kötelező a külön vény előállítása, és ebben az esetben a kiválthatósági dátumok előre beállítódnak. • Hogyan történik a gyógyszerrendelés a szociális otthonokban?

  A szociális otthonok nem kötelezettek a csatlakozásra, így továbbra is írhatnak fel hagyományos papíralapú receptet. Amennyiben mégis csatlakoznának, akkor az alaplistás készítményeket, amelyeket nem lehet elektronikus úton rendelni, az intézménynek kell beszereznie egy ún. megrendelőlapon (szintén papír alapon). Személyesen a betegnek TAJ alapján felírt készítményeket már lehet elektronikus úton rendelni, amennyiben az informatikai rendszer csatlakozott az EESZT-hez, ebben az esetben a feltöltés után felírási igazolást kell nyomtatni. Az elektronikus vényeket a felírási igazolás segítségével (a jelenlegi papír alapú vényekhez hasonlóan) bármelyik gyógyszertárban ki lehet váltani. • Milyen adatokat kell a háziorvosnak feltölteni az EESZT-be?

  2017. november 1-e után a háziorvosi ellátáskor kötelező az eseménykatalógus feltöltése, tehát az ellátási esemény adatait továbbítani kell az EESZT felé. Ezen kívül, ha receptet ír az orvos, ennek adatait is továbbítani kell a Térnek. A kezelőorvos és a háziorvos feladata továbbá, hogy a beteg eProfiljába a nem változó vagy nem gyakran változó egészségügyi adatokat felvezesse. Emellett az egészségügyi kórdokumentumot (ambuláns lapot) is fel kell tölteni, amennyiben erre vonatkozóan nem élt tiltással a beteg az önrendelkezési felületén.

  A legtöbb háziorvosi rendszer EESZT-kompatibilis szoftververziója automatikusan elvégzi a fenti adatszolgáltatásokat, amennyiben a felhasználó EESZT-n keresztül lépett a rendszerbe. Tehát a háziorvosnak az adattovábbítás tekintetében nem lesz többletmunkája. Ugyanez vonatkozik a szakorvosokra kórházakban és járóbeteg-szakrendelésen is. • Miként történik a beteg ellátása az otthonában?

  A beteg otthonában az ellátás ugyanúgy zajlik, mint eddig. Az ellátási eseményt utólag rögzíti az orvos a medikai rendszerében és tölti fel a Térbe. A kézzel írt receptet ki lehet váltani a gyógyszertárban, ahol az expediálással együtt a patika feltölti a vényt az EESZT-be. • Kell-e csatlakozniuk a védőnői szolgálatoknak és az iskola-egészségügyi ellátóknak?

  A védőnők csatlakozási és adatszolgáltatási kötelezettségéről még nem született jogszabály. Az iskola-egészségügyi szolgáltatók esetében iránymutató, hogy a szolgáltató közfinanszírozott ellátást végez-e. Amennyiben igen, úgy csatlakozási kötelezettsége ugyan lenne, de mivel nem keletkezik az ellátás során olyan egészségügyi adat, amely adatszolgáltatási kötelezettséggel jár, így a csatlakozást egyelőre nem szükséges végrehajtani. • Milyen jogszabály alapján kell eSzemélyi igazolványt kiváltani az orvosnak?

  Az EESZT működését szabályozó 39/2016 EMMI rendelet 9. § alapján az EESZT szolgáltatásait kizárólag jogosultsággal rendelkező felhasználó veheti igénybe, kétfaktoros azonosítást követően.

  Az EMMI rendelet 9. § (2) bekezdése pedig kimondja, hogy az azonosítás a természetes személy, ágazati felhasználó esetében a működtető által meghatározott többtényezős hitelesítést alkalmazó azonosítás után valósulhat meg.

  Az Egészségügyi Államtitkárság és a Belügyminisztérium megállapodása alapján az ÁEEK – mint az EESZT rendszer működtetője – általános jelleggel olyan azonosítási megoldást határozott meg, amely már alkalmazott, a megfelelő biztonsági szintet is biztosítja, ugyanakkor sem a fejlesztésben, sem a felhasználók számára nem jelent költséget. Ez az azonosítási megoldás az eSzemélyi igazolvány, azaz a tároló elemet (chipkártyát) tartalmazó személyazonosító okmány. • A predializált vesebeteg EPO készítmény átadásának eseményét hogyan kell jelenteni az EESZT rendszerben? (A beteg részére az EPO készítményt a dialízis-szolgáltatók adják, és ők jelentik a NEAK felé, ugyanakkor a nefrológus vizsgálati eseménye másik egészségügyi intézmény nefrológiai szakrendelésén történik, ettől függetlenül az EPO készítmény kiadási eseménye a dialízis szolgáltatók kötelezettsége.)

  Amennyiben a szakellátási eseményt a nefrológus végzi, neki mind az eseménykatalógus, mind pedig a központi dokumentumtár felé adattovábbítási kötelezettsége van (a beküldött ambuláns lapon jelezheti az EPO átadásra vonatkozó véleményét). Amennyiben a dialízis szolgáltató a nefrológus ellátása alapján csak EPO átadást valósít meg (orvos-beteg találkozás nélkül), akkor adattovábbítási kötelezettsége nincsen. • A járóbeteg-szakellátás tevékenységi körébe beletartozik-e a dialízis-ellátók tevékenysége?

  A járóbeteg-szakellátás alapvető tevékenysége (EüTv. 89. § (1) pont), hogy szakorvos által végzett gyógyító vagy preventív ellátást nyújtson. Amennyiben a dialízis-ellátási esemény szakorvosi tevékenységet is magába foglal, akkor erről az eseménykatalógusban jelentést kell küldeni, ellenkező esetben ez nem szükséges. • Az egészségügyi szolgáltatóknak is szükséges bejelenteni a betegek gyógyszerelésére vonatkozó adatokat?

  Az eProfilba a kezelőorvosnak és/vagy a háziorvosnak kell az egészségügyi adatokat felvinni, azonban ennek elmaradása (vagy régebbi adatok) esetén a kötelezettség a háziorvost is terheli. A profilba csak a hosszútávon releváns egészségügyi adatokat kell rögzíteni, így a gyógyszerelés esetén iránymutatónak a 6 hónapot meghaladó gyógyszerszedés rögzítése indokolt. • Kiskorú betegeknek felírt készítményeket miként tud a szülő kiváltani eRecepttel?

  A szülő gyermeke receptjét csak felírási igazolással tudja kiváltani, ezért kiskorúak vagy korlátozottan cselekvőképesek esetében mindig győződjön meg róla, hogy a törvényes képviselő vagy a gondnok megkapja a felírási igazolást. • Az orvosoknak is kötelező 2017. november 1-jétől az EESZT használata?

  Igen. A 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet és 1997. évi XLVII. törvényben foglalt rendelkezések alapján 2017. november 1-jétől az EESZT felé adatszolgáltatásra kötelezett közfinanszírozott egészségügyi ellátóra nézve egyforma kötelezettséget jelent az EESZT-csatlakozás határideje, tehát mind az orvosok, mind a gyógyszerészek számára kötelező az EESZT használata. • Nekem mint orvosnak milyen feladatom van az EESZT csatlakozáshoz kapcsolódóan?

  Amennyiben Ön egészségügyi ellátó intézményben dolgozik, az Ön legfontosabb feladata, hogy a Tér használatához eSzemélyi igazolvánnyal rendelkezzen. Ha még nem szerezte be az elektronikus azonosításra szolgáló okmányt, akkor kérjük, hogy minél hamarabb keresse fel a legközelebbi okmányirodát vagy kormányablakot. Az intézmény informatikai rendszerének csatlakozási kezdeményezése nem az Ön feladata.

  Amennyiben Ön háziorvos, az eSzemélyi beszerzésén túl a háziorvosi szolgálatnak – amennyiben Ön azt praxis ellátásban vezeti – csatlakozási kötelezettsége van. Ha Ön a háziorvosi szolgálat nevében eljáró személy, keresse fel az e-egeszsegugy.gov.hu/eKapu oldalt a csatlakozási információkért. Abban az esetben, ha önkormányzati üzemeltetésben van a háziorvosi rendszer, akkor mindenképpen egyeztessen az önkormányzat illetékeseivel, hogy megtették a csatlakozási kezdeményezést. • Mi a különbség a szabad, illetve a kötelező csatlakozás között?

  Technikailag semmilyen különbség nincs a kétféle csatlakozás között. A szabad csatlakozás időszaka alatt bármely egészségügyi szolgáltató csatlakozhat, akinek van EESZT-hez csatlakoztatható intézményi szoftververziója. A kötelező csatlakozás egy megadott időponthoz kötődik, amely előírja a törvényben elrendelt teljesítési kötelezettséget, az EESZT felé történő adatszolgáltatást. Ez a közfinanszírozott egészségügyi ellátók esetében 2017. november 1-je volt, a nem közfinanszírozott egészségügyi ellátók – magánszolgáltatók, akik a központi implantátum regiszterbe, valamint a protézis regiszterbe adatkötelezettek –, valamint az Országos Mentőszolgálat esetében 2018. november 1-je volt. Bővebb információ ezen az oldalon található.