eRecept

Az eRecept modul olyan központi szolgáltatásokat valósít meg, amelyek lehetővé teszik a vényrendelés és kiváltás valamennyi – az ártámogatáson kívüli – központi funkciójának támogatását.

A kialakított folyamatok lényege az, hogy a vényrendelési esemény (a megfelelő vénytartalommal együtt) az EESZT-ben (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) tárolt adatbázisba kerül, ahonnan az expediáló le tudja kérdezni a beteg érvényes vényeit, és a kiadás után a kiadott készítményt jelenti a modulnak.

 

Az eRecept rendszer nem terjed ki a vényen rendelhető termékek teljes körére, 2017. november 1-jétől a vényköteles, valamint TB támogatással vényen rendelhető gyógyszereket kezeli.

2020 közepétől bizonyos sorozatgyártású gyógyászati segédeszközök is bekerültek a kezelt felírható termékkörbe. 2021-ben ezen eszközök köre bővülni fog, de anyatejet, gyógyfürdőt, optikai és fogtechnikai segédeszközöket egyelőre továbbra sem lehet majd elektronikus vényen rendelni.

 

Gyógyászati segédeszközök elektronikus úton történő rendelése: https://e-egeszsegugy.gov.hu/egyse

 

Az EESZT-ben az adatok felvitelének, módosításának és hozzáférhetőségének szabályozása az egyik legfontosabb feladat. A kezelőorvos és az expediáló dolgozó az adatvédelmi szempontok érvényesülése mellett (jogszabályi előírások és a beteg által megadott önrendelkezési szabályok) férhet hozzá a rendszerben tárolt adatokhoz. A modul valamennyi eseményt (felírás, foglalás, kiváltás és ezek logikai törlése, valamint lekérdezés) rögzít a hozzáférési naplóban, melyet az érintett beteg a Lakossági Portálon (eeszt.gov.hu) megtekinthet.

A Térhez való kapcsolódás érdekében az egyes felíró oldali (háziorvosi, szakrendelői, kórházi stb.), illetve a gyógyszertári információs rendszereknek web service interfésszel kell rendelkezniük. 

A rendszer a kezelőorvosnak az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • vényírás;
 • ismétlődő vényírás (3 havi gyógyszermennyiség rendelése 3 vényen);
 • felírt vény visszavonása;
 • vények összefoglaló listájának lekérdezése TAJ alapon;
 • egyes vények lekérdezése.

A rendszer az expediáló dolgozónak az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • TAJ szám kiolvasása a páciens elektronikus személyi igazolványából
 • vények TAJ alapú lekérdezése
 • papír alapú vény patikai rögzítése;
 • azonos gyógyszertárban rögzített vény visszavonása;
 • konkrét vény lekérdezése;
 • vény foglalása;
 • azonos gyógyszertárban lefoglalt vény feloldása;
 • vény kiadása;
 • azonos gyógyszertárban kiadott vény visszavonása
 • retaksa funkció
 • kézigyógyszertárhoz kapcsolódó funkciók.

A lekérdezések során a gyógyszerkiadó szakasszisztens csak az aktív vényeket, a gyógyszerészek jelenleg ezen felül az adott gyógyszertárban kiadott vényeket is láthatják. Az orvosok – a jogszabályban meghatározott módon – az általuk kezelt páciens gyógyszerelését is láthatják az önrendelkezés során megadott szabályok szerint szűrve.

A modul az alábbi ellenőrzéseket végzi el:

 • Jogosultsági ellenőrzés: az ágazati dolgozók közül csak orvos, gyógyszerész és gyógyszerkiadó asszisztens férhet hozzá a rendszerhez.
 • Formai ellenőrzés: az eRecept modul csak megfelelő formátumú dokumentumokat fogad be.
 • Tartalmi ellenőrzés: az eRecept modul csak a releváns közhiteles kódtörzseknek és nyilvántartásoknak megfelelő dokumentumokat fogadja be.
 • Jogszabályi ellenőrzés: jogszabályban meghatározott speciális kritériumok ellenőrzése (pl. 50 ezer forintnál drágább készítményből egy vényre csak maximum egyhavi adag írható).
 • Finanszírozási ellenőrzés (csak a jövőben): TB-támogatott felírás esetén az eRecept modul meg fogja hívni a NEAK vényellenőrző szolgáltatását, és csak akkor fogadja be a vényt, ha megfelelő, ezáltal biztosítva azt, hogy ne legyen elszámolási vita a kiváltás során.

 

A Receptek felírásának és kiváltásának lehetőségeiről itt olvashat.