• Külföldi tartózkodásom alatt szeretném elérni az adataimat az EESZT Lakossági Portálján keresztül, be tudok lépni a rendszerbe?

  Az EESZT Lakossági Portálja (eeszt.gov.hu) az Európai Unió területéről már elérhető, így ezekben az EU-s tagországokban megtekintheti az Önre vonatkozó, EESZT-be feltöltött egészségügyi adatokat a felületen. 

    • Úgy hallottam az EESZT rendszer használatának megismeréséhez létezik egy tanfolyam. Hol kaphatok erről bővebb tájékoztatást?

  Az EESZT működtetője, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ e-learning formában egy 10 kérdésből álló vizsgával végződő képzés elvégzésével segíti a leendő EESZT felhasználók ismereteinek elmélyítését a zökkenőmentes munkavégzés érdekében. A  képzéshez kapcsolódó részletes leírás az elérhetőségekkel ezen a linken található. • Milyen medikai rendszereket lehet használni?

  Csak olyan medikai rendszert, amely az EESZT Főosztály akkreditációjával rendelkezik. Az EESZT kompatibilis medikai rendszerek naprakész listája a https://e-egeszsegugy.gov.hu/medikai-rendszerek menüpontban található. További kérdés esetén forduljon kollégáinkhoz a +36 1 920 1050-es számon vagy írjon a helpdesk.eeszt@aeek.hu e-mail címre.     • A tanúsítvány letöltésével/ellenőrző file visszatöltésével kapcsolatos problémákkal hova forduljak?

  Kérjük, a jogosult admin vegye fel a kapcsolatot a kontakt centerünkkel, és kollégáink végigvezetik a folyamaton. Elérhetőségek: +36-1-920-1050, e-mail cím: helpdesk.eeszt@aeek.hu • Ki fér hozzá az EESZT-ben tárolt adatokhoz?

  Az állampolgárok egészségügyi adataihoz korlátozott hozzáférést biztosít az EESZT, kizárólag az adott személy kezelőorvosai, vagy az érintett kezelését végző intézmény erre jogosult orvosai tekinthetik meg a Térben tárolt adatokat. Bizonyos adatkörökhöz, mint a pszichiátriai, addiktológiai, szexuális úton terjedő betegséghez kapcsolható, vagy HIV/AIDS betegségére vonatkozó adatokhoz ezen adatok különösen személyes és bizalmas jellege miatt alapvetően csak azok a kezelőorvosok férhetnek hozzá, akik az adott szakterületen dolgoznak.

  Az állampolgároknak lehetősége van módosítani az EESZT-ben tárolt személyes adataikhoz való hozzáférést az ún. digitális önrendelkezési (DÖR) nyilatkozatok megtételével, amelyet az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/H. § és 35/I. §-ban foglalt rendelkezései tesznek lehetővé az számukra. Az állampolgároknak lehetősége van intézményre, bizonyos osztályra, adott orvosra, szervezeti egységre vonatkozó korlátozó és engedélyező rendelkezést beállítania, valamint lehetősége van teljes tiltással élnie az egészségügyi adatai lekérdezésére vonatkozóan az egész ellátó oldalra nézve. Ezen beállítások felülírják az előző bekezdésben ismertetett alapállapotot. • Mely magánszolgáltatóknak kell csatlakozniuk az EESZT-hez?

  Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint már 2018. november 1-ig csatlakozniuk kellett az EESZT-hez azoknak a nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak, amelyek elektronikus adatszolgáltatásra kötelezettek.  

  Elektronikus adatszolgáltatásra kötelezett magánszolgáltatók:

  • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 101/C. § alapján a Központi Implantátumregiszterbe adatszolgáltatásra kötelezett egészségügyi szolgáltató;
  • az Eüak. 16/B. § szerinti Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszterbe (Protézis regiszter) adatszolgáltatásra kötelezett egészségügyi szolgáltató.

  Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZTr.) 2. §-a (1a) bekezdése alapján a csatlakozással kapcsolatos kötelezettségét 2020. január 1-ig köteles teljesíteni az az egészségügyi szolgáltató, amely az egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult és aki finanszírozási jelentés benyújtására vagy elektronikus adatszolgáltatásra nem kötelezett, ám orvosi vagy fogorvosi feladatra irányuló működési engedéllyel rendelkezik.

   

  A fentiek alapján 2020. január 1-ig minden nem közfinanszírozott szolgáltatást nyújtó orvosi vagy fogorvosi szolgáltatási típuskóddal működő, érvényes működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatónak el kell végeznie a csatlakozással kapcsolatos teendőket.

   

  Az egyes szakmákhoz tartozó szolgáltatási típus kódok a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 1. számú mellékletében kerültek felsorolásra, amely alapján az 1-es és 2-es kóddal rendelkező szolgáltatók kötelesek az EESZT-hez való csatlakozásra:

  „a) l-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély orvosi feladatra irányul,

  b) 2-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély fogorvosi feladatra irányul”

   

  Mit jelent a csatlakozással járó adatszolgáltatási kötelezettség?

  Fontos, hogy a csatlakozott egészségügyi szolgáltató – az EESZTr. 6. § értelmében – a csatlakozással meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségeknek is eleget kell tegyen. Az EESZT felé történő adatszolgáltatás megkezdésének határideje az EESZTr. 22. § (5a) bek. szerint 2020. június 1. Az adatszolgáltatási kötelezettség a következőket foglalja magába:

  • a Központi eseménykatalógusba köteles továbbítani az EESZTr.1. melléklete szerinti események adatait, valamint
  • az Egészségügyi dokumentáció nyilvántartásába („EHR”) az EESZTr. 4. melléklete szerinti dokumentumokat (jellemzően az ellátással kapcsolatos ambuláns lapot, zárójelentést, műtéti leírást, valamint diagnosztikai leleteket).
  • miután a csatlakozott szolgáltatónál dolgozó orvos a beteg ellátása során a beteg kezelőorvosává válik (a kezelőorvos fogalma a finanszírozási formától független), így az Eüak. 35/J. §-ban meghatározott adatokaz ellátott egészségügyi profiljába való feltöltésére kötelezett
  • eRecept és eBeutaló kiállításakor keletkező adatok feltöltése is a kötelezettség része.

  Jelenleg folyamatban van az EESZTr. felülvizsgálata, amely alapján várhatóan bővülni fog az adatszolgáltatások köre, erről a későbbiek folyamán tudunk tájékoztatást adni.

  A felhasználóknak minden olyan adatot fel kell tölteniük, amelyek az ellátás során keletkeznek, és megfelelnek a jogszabályban foglalt előírásoknak. A felhasználók a munkájukat a megszokott módon végzik, a jelentések teljesítése nem jelent plusz terhet számukra. • A Token használatával kapcsolatban hibaüzenetet kapok, pl. „autorizációs hibaüzenet” vagy „hibás jelszó”-t ír ki a gép. Mit kell tennem?

  Kérjük, írjon egy emailt a helpdesk.eeszt@aeek.hu címre

  • az időbélyeg megadásával (pontosan mely időpontban történt a próbálkozás)
  • a működési azonosító számával (amellyel belép az EESZT-be) valamint
  • telefonszámával

   és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. • Intézményem nem szerepel az ÁNTSZ adatbázisában. Mit kell tennem?

  Ebben az esetben  az ÁNTSZ ügyfélszolgálatát kell felkeresnie, ez a kérdés az ő hatáskörükbe tartozik. (eeszt.csatlakozas@oki.antsz.hu) • Mi a teendő az eSzemélyi igazolvány olvasó meghibásodása esetén?

  A közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók a díjmentesen kapott kátyaolvasóikkal kapcsolatos garanciális meghibásodásokat a külön erre a célra kifejlesztett online felületen jelenthetik be, amit az e-egeszsegugy.gov.hu/eszemelyi hivatkozáson keresztül érhetnek el az 5. pontban.

   

  A magánszolgáltatók a saját részre beszerzett eszközök jótállását a megvásárlásnál kapott feltételek alapján tudják érvényesíteni. 

   

    • Milyen adatot kötelező lejelenteni az EESZT-ben?

  A felhasználóknak minden olyan adatot fel kell tölteniük, amelyek az ellátás során keletkeznek, és megfelelnek a jogszabályban foglalt előírásoknak. A felhasználók a munkájukat a megszokott módon végzik, a jelentések teljesítése nem jelent plusz terhet számukra. Az egészségügyi ellátással kapcsolatos adatokat egyébként az egészségügyi szakdolgozók és orvosok a működési engedélyüknek megfelelően kezelik. • Mit kell tennem, ha több eSzemélyi olvasóra van szükségem, mint amit előzetesen jeleztem?

  Az ÁEEK az induláshoz szükséges eSzemélyi olvasókat biztosította ingyenesen. Később, további olvasók beszerzése vagy a garanciális időn túl elromlott készülékek javíttatása, pótlása már az egészségügyi szolgáltató feladata és költsége. Az ÁEEK-nál az eSzemélyi olvasók pótigénylése egyelőre lezárult. A jelenleg beérkező igények egyedi elbírálás alá esnek, a válaszadásig szíves türelmüket kérjük. Azok a csatlakozásra kötelezett szolgáltatók, akik nem rendelkeznek egyetlen eSzemélyi olvasó készülékkel sem, a következő e-mail címen jelezhetik igényüket: csatlakozas.eeszt@aeek.hu. Levelük végén mindenképpen adják meg nevüket, telefonos elérhetőségüket, e-mail címüket és a nyilvántartó hatóság (OTH/OGYEI) szerinti azonosítójukat. • Miként működik a kézi gyógyszertár az EESZT rendszerében?

  A kézi gyógyszertárat működtető háziorvos saját orvosi szoftverével tudja a vényt egy úgynevezett felírt és azonnal expediált státusszal rögzíteni a Térben – így a vény máshol már nem lesz kiváltható. A kézi gyógyszertárból történő gyógyszerkiadásról az orvos minden esetben kiadási igazolást készít, melyen a gyógyszer átvételét a beteg kézjegyével igazolja. A felírási igazolást az orvos a gyógyszertárral való elszámolásig megőrzi. • Az eSzemélyi olvasó szoftvertelepítésénél probléma merült fel. Hova kell fordulnom?

  Az eSzemélyi kliens és telepítésének módja 2017.november 21-én megváltozott, erről tájékoztatás az eSzemelyi.hu oldalon található. Ugyanitt a letöltések menüpontban tájékozódhat a legújabb telepíthető változatokról. Jelenleg eSzemélyi Kliens telepítő Windows, Linux és Mac OS rendszerekre érhető el. • Ki állítja be az intézményi HIS- vagy a háziorvosi rendszerben a helyettesítő kollégák jogosultságait?

  Az EESZT ideiglenes jogosultság-beállítási szerepköröket az intézmény informatikai osztálya állítja be, ugyanúgy, mint az intézmény dolgozóinak jogosultságát. • A GYSE termékeket is eRecepten kell rendelni 2017. november 1-jétől?

  A GYSE termékek elektronikus vényen történő rendelését a jogszabály egyelőre nem teszi lehetővé. Ezeket továbbra is papír alapú vényen kell elrendelnie az orvosoknak, ezért a GYSE forgalmazóknak még nem kell csatlakozniuk az EESZT-hez. GYSE termékeket a gyógyszertárakban és/vagy gyógyászati segédeszköz boltokban továbbra is csak papír alapú recepttel lehet kiváltani. • Az ágazati portálra be tudok lépni, de a medikai rendszer nem fogadja el a belépésemet. Kihez forduljak segítségért?

  Kérjük, forduljon az informatikai rendszerük szállítójához. • Hogyan rögzítem az adatokat, amennyiben nincs TAJ száma a betegnek, vagy az nem érvényes?

  Amennyiben az ellátottnak van TAJ száma, a szolgáltatónak az EESZT felé az adatszolgáltatási kötelezettséget TAJ szám feltüntetésével kell teljesítenie, függetlenül annak érvényességétől, illetve az ellátott személy állampolgárságától. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) törvény, valamint annak végrehajtási rendelete alapján megállapítható, hogy – az adatkezelés céljával is összhangban – a csatlakozott adatkezelők számára az adatszolgáltatási kötelezettség teljes körű, így, ez nem függ a TAJ-szám aktuális státuszától.

  Egyelőre nem lehetséges felvinni a TÉR-be azon magyar állampolgárok egészségügyi adatot, akiknek nincs TAJ számuk vagy úgynevezett képzett TAJ számmal rendelkeznek. • A külföldi ellátottak esetében hogyan jelenik meg az adatok védelmének kötelezettsége?

  A személyes adatok kezeléséről és védelméről a 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/B. §-a rendelkezik. Ezek a jogok a külföldi személyekre is vonatkoznak ugyanúgy, mint a GDPR által garantált adatkezeléssel kapcsolatos jogok, amelyek a magyar állampolgárokat is védik. A külföldiek adatkezelésének módja nem különbözik a magyar állampolgárok adatainak kezelésétől, adataik biztonságát ugyanúgy az 5-ös védelmi szintű rendszer garantálja. • Külföldi állampolgár ellátását kell-e rögzíteni az EESZT-ben, és ha igen, akkor hogyan?

  A csatlakozásra kötelezett szolgáltatók nagy része adatszolgáltatásra kötelezett (adatszolgáltatásra nem kötelezett például a fogorvos, a foglalkozásegészségügy, a gyógyfürdő). A hatályos törvény elrendeli, hogy a különböző ellátási események (fekvő- és járóbeteg-szakellátás, háziorvosi szolgálat, valamint CT- és MR-vizsgálat) megkezdéséről és befejezéséről az ellátó intézménynek adatszolgáltatási kötelezettsége van. Az ellátásról jelentést kell küldeniük az EESZT felé. Az 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) több helyen rendelkezik (pl.: központi eseménykatalógus, EHR, digitális képtovábbítás, adatkezelési napló) úgy, hogy TAJ kártya hiányában az ellátottat "egyéb azonosító" segítségével is fel lehet rögzíteni az EESZT-be. Ilyen egyéb azonosító lehet például az útlevélszám. Tehát a külföldi betegek vonatkozásában is van adatszolgáltatási kötelezettsége a szolgáltatóknak az EESZT felé.