• Helyettesítő orvos jogosultságának beállításával kapcsolatban kihez fordulhatok segítségért?

  Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ESZFK Ügyfélszolgálatával a +361920-1050 telefonszámon, vagy emailben a helpdesk@eszfk.hu email címen. • A tanúsítvány letöltésével/ellenőrző file visszatöltésével kapcsolatos problémákkal hova forduljak?

  Kérjük, a jogosult adminisztrátor vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal, és kollégáink végigvezetik a folyamaton.

  Elérhetőségek: +36-1-920-1050, e-mail cím: helpdesk@eszfk.hu • Milyen medikai rendszereket lehet használni?

  Csak olyan medikai rendszert, amely az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) mint EESZT működtető által kibocsátott engedéllyel rendelkezik. Az EESZT kompatibilis medikai rendszerek naprakész listája a https://e-egeszsegugy.gov.hu/hu/engedelyezett-medikai-rendszerek menüpontban míg a gyógyszertári rendszerek naprakész listája a https://e-egeszsegugy.gov.hu/hu/engedelyezett-gyogyszertari-rendszerek oldalon található. További kérdés esetén forduljon kollégáinkhoz a +36 1 920 1050-es számon vagy írjon a helpdesk@eszfk.hu e-mail címre.     • Úgy hallottam az EESZT rendszer használatának megismeréséhez létezik egy tanfolyam. Hol kaphatok erről bővebb tájékoztatást?

  Az EESZT működtetője e-learning formában egy 10 kérdésből álló vizsgával végződő képzés elvégzésével segíti a leendő EESZT felhasználók ismereteinek elmélyítését a zökkenőmentes munkavégzés érdekében. A  képzéshez kapcsolódó részletes leírás az elérhetőségekkel ezen a linken található. • Ki fér hozzá az EESZT-ben tárolt adatokhoz?

  Az állampolgárok egészségügyi adataihoz korlátozott hozzáférést biztosít az EESZT, kizárólag az adott személy kezelőorvosai, vagy az érintett kezelését végző intézmény erre jogosult orvosai tekinthetik meg a Térben tárolt adatokat. Bizonyos adatkörökhöz, mint a pszichiátriai, addiktológiai, szexuális úton terjedő betegséghez kapcsolható, vagy HIV/AIDS betegségére vonatkozó adatokhoz ezen adatok különösen személyes és bizalmas jellege miatt alapvetően csak azok a kezelőorvosok férhetnek hozzá, akik az adott szakterületen dolgoznak.

  Az állampolgároknak lehetősége van módosítani az EESZT-ben tárolt személyes adataikhoz való hozzáférést az ún. digitális önrendelkezési (DÖR) nyilatkozatok megtételével, amelyet az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/H. § és 35/I. §-ban foglalt rendelkezései tesznek lehetővé az számukra. Az állampolgároknak lehetősége van intézményre, bizonyos osztályra, adott orvosra, szervezeti egységre vonatkozó korlátozó és engedélyező rendelkezést beállítania, valamint lehetősége van teljes tiltással élnie az egészségügyi adatai lekérdezésére vonatkozóan az egész ellátó oldalra nézve. Ezen beállítások felülírják az előző bekezdésben ismertetett alapállapotot. • Mely magánszolgáltatóknak kell csatlakozniuk az EESZT-hez?

  Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint már 2018. november 1-ig csatlakozniuk kellett az EESZT-hez azoknak a nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak, amelyek elektronikus adatszolgáltatásra kötelezettek.  

  Elektronikus adatszolgáltatásra kötelezett magánszolgáltatók:

  • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 101/C. § alapján a Központi Implantátumregiszterbe adatszolgáltatásra kötelezett egészségügyi szolgáltató;
  • az Eüak. 16/B. § szerinti Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszterbe (Protézis regiszter) adatszolgáltatásra kötelezett egészségügyi szolgáltató.

  Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZTr.) 2. §-a (1a) bekezdése alapján a csatlakozással kapcsolatos kötelezettségét 2020. január 1-ig köteles teljesíteni az az egészségügyi szolgáltató, amely az egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult és aki finanszírozási jelentés benyújtására vagy elektronikus adatszolgáltatásra nem kötelezett, ám orvosi vagy fogorvosi feladatra irányuló működési engedéllyel rendelkezik.

   

  A fentiek alapján 2020. január 1-ig minden nem közfinanszírozott szolgáltatást nyújtó orvosi vagy fogorvosi szolgáltatási típuskóddal működő, érvényes működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatónak el kell végeznie a csatlakozással kapcsolatos teendőket.

   

  Az egyes szakmákhoz tartozó szolgáltatási típus kódok a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 1. számú mellékletében kerültek felsorolásra, amely alapján az 1-es és 2-es kóddal rendelkező szolgáltatók kötelesek az EESZT-hez való csatlakozásra:

  „a) 1-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély orvosi feladatra irányul,

  b) 2-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély fogorvosi feladatra irányul”

   

  Mit jelent a csatlakozással járó adatszolgáltatási kötelezettség?

  Fontos, hogy a csatlakozott egészségügyi szolgáltató – az EESZTr. 6. § értelmében – a csatlakozással meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségeknek is eleget kell tegyen. Az EESZT felé történő adatszolgáltatás megkezdésének határideje az EESZTr. 22. § (5a) bek. szerint 2020. június 1. Az adatszolgáltatási kötelezettség a következőket foglalja magába:

  • a Központi eseménykatalógusba köteles továbbítani az EESZTr.1. melléklete szerinti események adatait, valamint
  • az Egészségügyi dokumentáció nyilvántartásába („EHR”) az EESZTr. 4. melléklete szerinti dokumentumokat (jellemzően az ellátással kapcsolatos ambuláns lapot, zárójelentést, műtéti leírást, valamint diagnosztikai leleteket).
  • miután a csatlakozott szolgáltatónál dolgozó orvos a beteg ellátása során a beteg kezelőorvosává válik (a kezelőorvos fogalma a finanszírozási formától független), így az Eüak. 35/J. §-ban meghatározott adatokaz ellátott egészségügyi profiljába való feltöltésére kötelezett
  • eRecept és eBeutaló kiállításakor keletkező adatok feltöltése is a kötelezettség része.

  Jelenleg folyamatban van az EESZTr. felülvizsgálata, amely alapján várhatóan bővülni fog az adatszolgáltatások köre, erről a későbbiek folyamán tudunk tájékoztatást adni.

  A felhasználóknak minden olyan adatot fel kell tölteniük, amelyek az ellátás során keletkeznek, és megfelelnek a jogszabályban foglalt előírásoknak. A felhasználók a munkájukat a megszokott módon végzik, a jelentések teljesítése nem jelent plusz terhet számukra. • Intézményem nem szerepel az ÁNTSZ adatbázisában. Mit kell tennem?

  Ebben az esetben  az ÁNTSZ ügyfélszolgálatát kell felkeresnie, ez a kérdés az ő hatáskörükbe tartozik. (eeszt.csatlakozas@oki.antsz.hu) • Milyen adatot kötelező lejelenteni az EESZT-ben?

  A felhasználóknak minden olyan adatot fel kell tölteniük, amelyek az ellátás során keletkeznek, és megfelelnek a jogszabályban foglalt előírásoknak. A felhasználók a munkájukat a megszokott módon végzik, a jelentések teljesítése nem jelent plusz terhet számukra. Az egészségügyi ellátással kapcsolatos adatokat egyébként az egészségügyi szakdolgozók és orvosok a működési engedélyüknek megfelelően kezelik. • Az eSzemélyi olvasó szoftvertelepítésénél probléma merült fel. Hova kell fordulnom?

  Az eSzemélyi kliens és telepítésének módja 2017.november 21-én megváltozott, erről tájékoztatás a www.eszemelyi.hu oldalon található. Ugyanitt a letöltések menüpontban tájékozódhat a legújabb telepíthető változatokról. Jelenleg eSzemélyi Kliens telepítő Windows, Linux és Mac OS rendszerekre érhető el. • Mit kell tennem, ha közfinanszírozott szolgáltatóként több eSzemélyi olvasóra van szükségem, mint amit előzetesen jeleztem?

  Az EESZT az induláshoz szükséges eSzemélyi olvasókat biztosította ingyenesen a közfinanszírozott szolgáltatóknak. Később, további olvasók beszerzése vagy a garanciális időn túl elromlott készülékek javíttatása, pótlása már az egészségügyi szolgáltató feladata és költsége. Az EESZT-nél az eSzemélyi olvasók pótigénylése egyelőre lezárult. A jelenleg beérkező igények egyedi elbírálás alá esnek, a válaszadásig szíves türelmüket kérjük. Azok a csatlakozásra kötelezett szolgáltatók, akik nem rendelkeznek egyetlen eSzemélyi olvasó készülékkel sem, a következő e-mail címen jelezhetik igényüket: csatlakozas.eeszt@eszfk.hu. Levelük végén mindenképpen adják meg nevüket, telefonos elérhetőségüket, e-mail címüket és a nyilvántartó hatóság (OTH/OGYEI) szerinti azonosítójukat. • A Token használatával kapcsolatban hibaüzenetet kapok, pl. „autorizációs hibaüzenet” vagy „hibás jelszó”-t ír ki a gép. Mit kell tennem?

  Kérjük, írjon egy emailt a helpdesk@eszfk.hu címre

  • az időbélyeg megadásával (pontosan mely időpontban történt a próbálkozás)
  • a működési azonosító számával (amellyel belép az EESZT-be) valamint
  • telefonszámával

   és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. • Ha az orvos, vagy az asszisztens otthon felejti az eSzemélyi igazolványát, akkor nem tudja ellátni a munkáját?

  Az eSzemélyi igazolvány – mint elsődleges azonosítási eszköz – feltétele az EESZT használatának. Az EESZT-be adatot továbbítani és lekérni csak jogosultsággal rendelkező személy tud. Az ellátást természetesen el tudja végezni kapcsolat nélkül is, de ebben az esetben be kell lépnie később, hogy a keletkezett adatokat feltöltse az EESZT-be (amennyiben a rendszer a háttérben nem küldte el az adatokat automatikusan).

  Az eRecept adatok viszont utólag nem küldhetőek el a rendszernek. Ilyen esetekben csak az ellátás során kiadott papíralapú (hagyományos) recepteket kapja meg a beteg, melyeket a gyógyszerek kiváltásakor a patikáknak kell az EESZT-be feltölteni.

  Az eSzemélyi igazolvány mellett az Ágazati Portálon (www.portal.eeszt.gov.hu) lehetőség van mobilToken regisztrációra, így amikor az eSzemélyi igazolány nincs az egészségügyi dolgozó birtokában, a mobiltelefon készülék segítségével is be tud lépni a medikai rendszerbe. • Hogyan tudok Tokent igényelni?

  A Token igénylésének folyamatát és a benyújtással kapcsolatos dokumentumokat ITT találja meg. • Mi a teendő az eSzemélyi igazolvány olvasó meghibásodása esetén?

  A közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók a díjmentesen kapott kátyaolvasóikkal kapcsolatos garanciális meghibásodásokat a külön erre a célra kifejlesztett online felületen jelenthetik be, amit az www.e-egeszsegugy.gov.hu/eszemelyi hivatkozáson keresztül érhetnek el az 5. pontban.

   

  A magánszolgáltatók a saját részre beszerzett eszközök jótállását a megvásárlásnál kapott feltételek alapján tudják érvényesíteni. 

   

    • Mit kell tudni az eSzemélyi igazolványról?

  Az EESZT szolgáltatásainak használatához komoly biztonsági előírások betartása szükséges, amelyeket a rendszer legmagasabb szintű biztonsági fokozata ír elő minden felhasználó esetében. A belépéshez használható eSzemélyi igazolvány alkalmas mind a beteg, mind a rendszert használó orvosok, egészségügyi dolgozók és gyógyszerészek biztonságos azonosítására.

  Az egészségügyi szolgáltatóknál dolgozó orvosoknak és asszisztenseknek az EESZT-be történő belépéshez elengedhetetlen az eSzemélyi kiváltása. A kiváltás díjmentes, bármely kormányablakban igényelhető, és nem szükséges sem elektronikus aláírás, sem ujjlenyomat az EESZT felhasználói azonosításhoz.

  Az eSzemélyi igazolvány és a hozzá tartozó PIN kód mint kétfaktoros – azaz birtoklás és tudás alapú – azonosítás biztosítja az EESZT-be történő bejelentkezés lehetőségét. Ehhez szükség van a géphez csatlakoztatott eSzemélyi olvasóra, amelyet az ÁEEK többek között a háziorvosi szolgálatok számára a korábban bekért igények szerint ingyenesen biztosít. Az eSzemélyi olvasókat a háziorvosi szolgálat szerint illetékes járási hivataloknál lehet átvenni, majd telepítés után minden olyan munkaállomáshoz csatlakoztatni kell egy olvasót, ahol EESZT-kapcsolat létesül. Az eSzemélyivel történő bejelentkezést az eSzemélyi kliens támogatja. Az eSzig olvasók telepítéséhez és az eSzemélyi használatához a www.e-egeszsegugy.gov.hu/eszemelyi oldalon találnak bővebb információt. • Kinek kell kiváltania az eSzemélyi igazolványt?

  Minden olyan dolgozónak szükséges az eSzemélyi igazolvány kiváltása, aki az EESZT-hez kapcsolódóan adatokat fog továbbítani. A háziorvosi rendelőkben, patikákban ez minden dolgozót érint. A kórházakban az orvosoknak szükséges eSzemélyi, mert így tudnak az EESZT-hez kapcsolódó medikai rendszerbe belépni, ahol kezelőorvosként adatot tudnak feltölteni és lekérni betegeikről. Az adatok le- és feltöltése és az EESZT-be történő beküldése az intézmény medikai rendszerekben – a vényadatok és az eProfil bejegyzések kivételével – külön asszisztensi belépés nélkül is működnek.

  A páciensek számára továbbra sem kötelező az eSzemélyi kiváltása az egészségügyi szolgáltatások igénybe vételéhez. • Az egészségügyben dolgozó hölgyeknek eltérhet a közigazgatási nevük az egészségügyi tevékenység során használt névtől. Azt mondták, minden iratomat az orvosi nevemre kell átíratni. Hogyan váltsam ki az eSzemélyi igazolványt?

  Az EESZT-be történő belépéskor a bejelentkező felhasználót a rendszer az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti, az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek közhiteles alapnyilvántartásában szereplő adatai alapján azonosítja. Ez a nyilvántartás egyszerre tartalmazza a közigazgatási nevet és az egészségügyi tevékenység során használt nevet is. Mivel a személyazonosság igazolására használatos eSzemélyin a közigazgatási név van feltüntetve, ugyanez szerepel az EESZT nyilvántartásában is, ezért ezeket az EESZT automatikusan összefésüli. Így sem a személyes okmányokban, sem az orvosi működési engedélyben nem szükséges személyes adatokat változtatni az orvosoknak. • Hogyan tudok belépni a Lakossági Portálra?

  A Lakossági Portálra (www.eeszt.gov.hu) történő belépéshez Ügyfélkapu azonosító szükséges.

  • Amennyiben még nem rendelkezik ügyfélkapus azonosítóval: a portálra történő belépés kizárólag ügyfélkapu hozzáféréssel lehetséges. A regisztrációért kérjük, fáradjon be a legközelebbi Kormányablakhoz!  Részletekért kattintson IDE!


 • Kiskorú gyermekem/cselekvőképtelen hozzátartozóm egészségügyi adatait is megtekinthetem és letölthetem a Lakossági Portálon?

  A Lakossági Portálra történő belépés kizárólag Ügyfélkapu-hozzáféréssel lehetséges. Ügyfélkapu-hozzáférést bármelyik Kormányablakban igényelhet akár kiskorú gyermeke, akár cselekvőképtelen hozzátartozója számára.   A 2020-as évben élesedő képviseleti jogosultsági rendszer, az ahhoz szükséges rendeletmódosítást követően lehetővé fogja tenni más személy egészségügyi adatainak kezelését a megfelelő jogosultságok EESZT-ben történő beállítását követően.  • Külföldi tartózkodásom alatt szeretném elérni az adataimat az EESZT Lakossági Portálján keresztül, be tudok lépni a rendszerbe?

  Az EESZT Lakossági portálja (www.eeszt.gov.hu) az Európai Unió területéről már elérhető, így ezekben az EU-s tagországokban megtekintheti az Önre vonatkozó, EESZT-be feltöltött egészségügyi adatokat a felületen.