Tájékoztató az EESZT-hez csatlakozott intézmények részére

Mint az bizonyára ismert az Önök számára, az egészségügyi szolgáltatók, mint adatkezelők az Infotv., valamint a 2018. május 25-én hatályba lépett EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) alapján kötelesek tájékoztatást adni az ellátottaknak a személyes adataik kezeléséről. Ennek a tájékoztatónak értelemszerűen ki kell terjednie az EESZT-hez való csatlakozás folytán az EESZT felé és útján történő adatszolgáltatásokra is.

A Belügyminisztérium mint az EESZT működtetője, e tájékoztatási kötelezettség hatékony és egységes teljesítése érdekében elkészítette az alábbi linkről letölthető segédletet:

„Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során”

 

 

 

 

 

Ez a dokumentum az ellátottak számára közérthető módon tartalmaz tájékoztatást az őket érintő, EESZT-ben történő adatkezelésről.

Mint csatlakozott adatkezelőt kérjük, egészítse ki a mellékelt dokumentumban foglaltakkal a jelenlegi adatkezelési tájékoztatóját és a helyben kialakult, szokásos módon tegye a tájékoztatás részeként elérhetővé az EESZT-re vonatkozó tudnivalókat.

 

EESZT Üzemeltetés