Törzspublikáció

Az egészségügyi ágazat számos közhiteles nyilvántartást (pl. egészségügyi dolgozók alapnyilvántartása) és közhiteles, illetve közcélú kódtörzset (pl. BNO) használ.

Gyakorlati nehézséget jelent, hogy:

  • A közzététel módja nem egységes, törzsenként eltérő számítástechnikai megoldásokat, gyakran kézi adatkezelést igényel, az eltérő közzétételi formátumok miatt a feldolgozás és az igénybevevő alkalmazásokon belül a reprezentáció egyedi.

  • Kiszolgáló szerverek nem feltétlenül kellő rendelkezésre állásúak.

  • Ugyanarra a fogalomra eltérő típusú, formátumú és értékkészletű törzsadatok használatosak (redundancia).

  • Az idősoros törzsadatkezelés hiányossága: általános gyakorlat, hogy valamilyen nem formalizált módon történik az egyes törzsváltozatok érvényességi tartományának definiálása (pl. a honlapon szereplő dátum).

  • Az egymásra épülő nyilvántartások (pl. egészségügyi szolgáltatók NNK által kiadott működési engedély adatai és a NEAK finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatók adatai) problémái: nincs formális kapcsolat az egymásra épülő törzsek között, így idővel divergálhatnak.

 

A Törzspublikációs modul ezen problémák megoldására hivatott, amely egységes szolgáltatásként biztosítja a több szereplő által használt kódtáblák, kódtörzsek és nyilvántartások tekintetében az ezekért felelős intézmények illesztendő rendszerei számára a publikációt, illetve az ezeket felhasználó szereplők számára az elérhetőséget, szétválasztva az adatgazdai és a felhasználói szerepköröket és folyamatokat.

A modul közhiteles, közcélú és technikai törzsadatokat kezel. A térszolgáltatásokat megvalósító szerver alkalmazáson kívül egy webalkalmazás is rendelkezésre áll, amely a műveleteket portálszolgáltatásként is elérhetővé teszi.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) tartalmaz egy Közhiteles és közcélú nyilvántartásokat és törzseket tartalmazó publikáló modult, mely az ágazati szereplők számára megteremti a törzsek (pl. kódtáblák) és nyilvántartások egységes használatának szabályozási, infrastrukturális és tartalmi környezetét. Az EESZT Közhiteles nyilvántartásokat és törzseket tartalmazó modulja friss másolatot tárol az ágazati rendszerek nyilvántartásaiból EESZT üzemeltetője által definiált univerzális, kiterjeszthető adatformátumban.

A nyilvántartások és törzsek között a strukturális eltéréseken túl lényegi különbség, hogy amíg a törzseknek mindig egészében, minden rekordját változtatjuk, a nyilvántartások a benne foglalt entitások soraiként változnak. Eltér a nyilvántartások és törzsek dátumkezelése, idősorossága is, valamint a felhasználásuk.

Az EESZT a nyilvántartásokat és törzseket egységesen XML formátumban kezeli, de – amennyiben a jogosultságkezelő rendszer lehetővé teszi - az ágazati és állampolgári portálon Excel táblák formájában is le lehet tölteni őket.