Törzspublikáció

Az egészségügyi ágazat számos közhiteles nyilvántartást (pl. egészségügyi dolgozók alapnyilvántartása) és közhiteles, illetve közcélú kódtörzset (pl. BNO) használ.

Gyakorlati nehézséget jelent, hogy:

  • A közzététel módja nem egységes, törzsenként eltérő számítástechnikai megoldásokat, gyakran kézi adatkezelést igényel, az eltérő közzétételi formátumok miatt a feldolgozás és az igénybevevő alkalmazásokon belül a reprezentáció egyedi.

  • Kiszolgáló szerverek nem feltétlenül kellő rendelkezésre állásúak.

  • Ugyanarra a fogalomra eltérő típusú, formátumú és értékkészletű törzsadatok használatosak (redundancia).

  • Az idősoros törzsadatkezelés hiányossága: általános gyakorlat, hogy valamilyen nem formalizált módon történik az egyes törzsváltozatok érvényességi tartományának definiálása (pl. a honlapon szereplő dátum).

  • Az egymásra épülő nyilvántartások (pl. OTH által engedélyezett szolgáltatók OEP finanszírozási szerződései) problémái: nincs formális kapcsolat az egymásra épülő törzsek között, így idővel divergálhatnak.

A Törzspublikációs modul ezen problémák megoldására hivatott, amely egységes szolgáltatásként biztosítja a több szereplő által használt kódtáblák, kódtörzsek és nyilvántartások tekintetében az ezekért felelős intézmények illesztendő rendszerei számára a publikációt, illetve az ezeket felhasználó szereplők számára az elérhetőséget, szétválasztva az adatgazdai és a felhasználói szerepköröket és folyamatokat. A modul közhiteles, közcélú és technikai törzsadatokat kezel. A térszolgáltatásokat megvalósító szerver alkalmazáson kívül egy webalkalmazás is rendelkezésre áll, amely a műveleteket portálszolgáltatásként is elérhetővé teszi.

 

A modul által kezelt nyilvántartások és törzsek között az a lényegi különbség, hogy amíg a törzseknek mindig egészében, minden rekordját változtatjuk, a nyilvántartások a benne nyilvántartott entitások soraiként változnak. Emiatt eltér a nyilvántartások és törzsek dátumkezelése, idősorossága is. Az EESZT a nyilvántartásokat és törzseket egységesen XML formátumban kezeli, de – amennyiben a jogosultságkezelő rendszer lehetővé teszi - az ágazati és állampolgári portálon Excel táblák formájában is le lehet tölteni őket. Egyes nyilvántartások (jelenleg a TAJ-hoz kötődő nyilvántartások) esetében nem az EESZT törzspublikációs modulja szolgálja ki a lekérdezést, hanem az adatgazda rendszere, az EESZT csak mint router vesz részt a folyamatban, vagyis az adatokat továbbítja.

 

Az ágazati dolgozók számára az ágazati portálon futó törzspublikációs portlet az alábbi funkciókat nyújtja:

  • törzs (nyilvántartás ill. kódtörzs) keresése név alapján;

  • kiválasztott törzs szerkezetének megtekintése;

  • kiválasztott törzs tartalmának megtekintése (csak ha a felhasználó jogosult rá);

  • kiválasztott törzs tartalmának letöltése (csak ha a felhasználó jogosult rá);

  • kiválasztott törzs változákövetésére való fel- ill. leiratkozás (csak ha a felhasználó jogosult rá).