miniGYSE
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) működése szempontjából kiemelt fontosságú, hogy a csatlakozott egészségügyi gyógyászati segédeszközöket forgalmazó szolgáltatók rendelkezzenek akkreditált, EESZT-kompatibilis szoftverrel. Az EESZT elsősorban az informatikai rendszerrel nem rendelkező gyógyászati segédeszköz forgalmazók támogatására hozta létre a gyógyászati segédeszköz kiadó rendszerét (továbbiakban „miniGYSE”-t).

A miniGYSE az EESZT által egy ingyenes, webes technológiára fejlesztett informatikai rendszer, mely alkalmas a törvényben meghatározott EESZT felé kötelező adatszolgáltatás biztosítására. 

 

A miniGYSE rendszer létrehozásának főbb célja:
 

 • 2021. november 1-től az EESZT-be kötelezően küldött adatok (eRecept, papíralapú vény) feltöltésre kerülhessenek.

 

 • Teljesítse a minimálisan elvárt EESZT jelentési funkciót

 

 • a felhasználó részére ingyenes

 

 • egyszerű és biztonságos csatlakozással és használattal

 

 • Minden támogatott GYSE recept szerepeljen az EESZT nyilvántartási rendszerében.

 

 


A miniGYSE az EESZT által fejlesztett, ingyenes webes technológiával rendelkező gyógyászati segédeszközt kiadó és nyilvántartást támogató rendszer.

A miniGYSE rendszer felhasználói a GYSE Kiadók. A miniGYSE segítségével a kiadói rendszerben az egészségügyi szolgáltatóknál használt medikai rendszerekből kiállított GYSE receptek kiadásának előkészítése és kiadása történik meg. Speciális esetként az EESZT-ben nem található papíralapú eGYSE receptek rögzítése is megvalósul további feldolgozás céljából.

A program működéséhez alapvető fontosságú naprakész PUPHAX terméktörzset alapszolgáltatásként biztosítja, így a felhasználónak ezzel nincs teendője.

A miniGYSE használatával a páciens adatai és különleges esetben a papír alapon felírt vényadatai az EESZT rendszerbe kerülnek, valamint onnan lekérhetők, mint eRecept. A Kiadás is innen történik. A kiadás során keletkezett vény adatok, ezek esetleges változásai továbbításra kerülnek az EESZT felé. 

Különösen ajánlott az alap GYSE funkcionalitással rendelkező miniGYSE rendszer azok számára, akik jelenleg nem használnak semmilyen informatikai programot, mert nyilvántartásuk és adminisztrációs tevékenységük papíralapon történik, mivel a miniGYSE havidíj- és költségmentes segítséget nyújthat az EESZT-adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében.

 

Felhívjuk ugyanakkor figyelmét, hogy a miniGYSE NEM alkalmas a NEAK felé történő jelentéstételi és elszámolási kötelezettség teljesítésére!

 

 

 

A miniGYSE program alkalmas arra, hogy bejelentkezzen az elektronikus TÉR-be. Lekérdezhetők a páciens receptek akár TAJ szám, akár receptazonosító alapján (27-es kóddal kezdődő).

 

Ezeket az eGYSE recepteket két lépésben tudja kiadni a miniGYSE-vel:


 

1.   Az eGYSE receptazonosító felhasználása 

 

Amennyiben az azonosítót felhasználjuk, ezt követően máshol már nem adható ki az eGYSE recept. Ez akkor hasznos, amikor a recept átvétele és a termék kiszolgálása időben eltér egymástól. (Pl. egyedi méretvételezés, javítás, egyedi gyártású termékek megrendelése stb). A program segítségével elvégezhető az esetleges helyettesítés, keresni lehet a terméktörzsben, terméknév, ISO kód vagy TTT kód alapján. A kiadás folyamán a miniGYSE program ellenőrzi a TAJ szám érvényességét, és státuszát a NEAK-on keresztül.


 

2.   Az eGYSE recept adatainak feltöltése a kiadott termék rögzítésével 

 

A rendszer támogatja az EESZT-be történő adatok előzetes ellenőrzését, az elektronikus TÉR-be csak validált, ellenőrzött adatok kerülhetnek be.


A papír alapú receptek kiadásának folyamata:


A papír alapú recept elektronikus másolatának elkészítésével, a miniGYSE program egyedi azonosítót generál, majd innentől megegyeznek a folyamatok az elektronikus recept kiadásával.


Fontos, hogy a program segítségével elvégezhető a vények kiadásának utólagos ellenőrzése (retaxálása) is az EESZT-ben.


A berögzített papír és elektronikus vény-ek adatai a program segítségével listázhatóak és exportálhatóak.


A program teljeskörű naplózást is biztosít a felhasználói tevékenységek követésére.

 

 

 

 • eGYSE recept lekérdezés EESZT-ből: Egészségügyi Szolgáltatók Medikai rendszerében felírt eGYSE receptek lekérdezése a miniGYSE kiadói rendszerben.

 

 • GYSE Papír alapú recept létrehozása és beküldése eGYSE receptként: Egészségügyi szolgáltató által manuálisan NEAK vények rögzítése elektronikus receptként az EESZT-be.

 

 •  Speciális Műveletek:
   
  • Páciens adatok rögzítése: NEAK vényen szereplő páciens adatok rögzítése elektronikus formában.
  • Recept adatok rögzítése: NEAK vényadatok elektronikus rögzítése.
  • Termék adatok rögzítése: NEAK vényen szereplő GYSE termék adatok rögzítése digitális formában.
  • Adatok módosítása és beküldése: berögzített vényadatok módosítása.

 

 • Recept részletes Adatlap: eRecept és Papír alapú vények digitális formában történő megjelenítése, tárolása.

 

 • Saját receptek Lista funkció: papír alapú vények listázása, szűrési, keresési funkciókkal.

 

 • eGYSE recept validáció (ellenőrzés): törvényi előírás szerinti mezők ellenőrzése EESZT adat megfelelőség szempontjából.

 

 • GYSE Terméktörzs kereső (PUPHAX): NEAK által kiadott hivatalos eGYSE törzs publikáció implementálása a rendszer termék keresőjében.

 

 • Események naplózása: felhasználói tevékenység és rendszerszintű naplózási folyamatok.

 

 • Recept státusz lekérdezhetőség: a felvitt NEAK és digitális vények státuszának megjelenítése.

 

 • Kiadás, Retaxálás és kapcsolódó speciális műveletek:
   
  • eGYSE kiadás rögzítése: papíralapú NEAK vények és eReceptek kiadása és felküldése EESZT adatkapcsolattal.
  • eGYSE kiadás törlése: papíralapú NEAK vények és eReceptek kiadásának visszavonása.

 

 • eGYSE recept adatok keresésének, lekérdezésének biztosítása: a törvényi előírás és EESZT kompatibilitási eGYSE receptek lekérdezése és keresése.

 

 • eGYSE recept egyedi azonosító generálása: NEAK papaír alapú vények esetében egyedi EESZT azonosító generálás.

 

 • Adattárolás és kezelés az eGYSE saját adatbázisában: miniGYSE medikai rendszerben történt receptek felvitele és tárolása használat esetén.

 

 • miniGYSE Központi Verziófrissítés: rendszer központi frissítése.


 

 

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet    A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről  

 

32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelet A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

  

 • Az EESZT ingyenes miniGYSE alkalmazása 2021. november 1-től érhető el a minihis.eeszt.gov.hu. oldalon.

 

 • A belépéshez EESZT jogosultságbeállítás szükséges. 

 

 • A miniGYSE használatára vonatkozó tájékoztató anyagok az alábbi előrhetőségeken tölthetők le:

miniGYSE Felhasználói és Üzembehelyezési Útmutató

miniGYSE Felhasználói Kézikönyv