Magánszolgáltatói csatlakozás 2018

Kinek kellett csatlakozni 2018.11.01-ig?

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (továbbiakban Rendelet) 22. § (1) b) pontja szerint a csatlakozással kapcsolatos kötelezettségét 2018. november 1. napjáig köteles teljesíteni az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban Eüak.) 35/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatlakozásra köteles, nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató.

Az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint az EESZT-hez informatikai rendszere útján csatlakozásra köteles az a nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató, aki elektronikus adatszolgáltatásra kötelezett.

 

Elektronikus adatszolgáltatásra kötelezett egészségügyi szolgáltatók:

  • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 101/C. § alapján a Központi Implantátumregiszterbe adatszolgáltatásra kötelezett egészségügyi szolgáltató;

  • az Eüak. 16/B. § szerinti Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszterbe (továbbiakban Protézis regiszter) adatszolgáltatásra kötelezett egészségügyi szolgáltató.

 

A fentiek alapján 2018. november 1-jéig az EESZT-hez csatlakozásra kötelezettek azok a magánszolgáltatók, akik a Központi Implantátumregiszterbe vagy a Protézis regiszterbe jogszabály alapján adatszolgáltatásra kötelezettek.

 

 

Fontos tudni, hogy a Rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontja alapján nemcsak a csatlakozási kötelezettséget kell teljesíteni 2018. november 1-ig, hanem ettől a dátumtól kezdve a csatlakozott egészségügyi szolgáltatóra adatszolgáltatási, illetve EESZT használati kötelezettségek is vonatkoznak, az alábbiak szerint:

 

(1)            A csatlakozott egészségügyi szolgáltató a Rendelet 12. §-ban és a 19. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének is köteles eleget tenni, azaz

o              a Központi eseménykatalógusba a Rendelet 1. melléklete szerinti események (jellemzően a fekvő- vagy járóbeteg szakellátási, valamint CT/MR vizsgálati esemény - ha végez ilyet) adatait, valamint

o              az Egészségügyi dokumentáció nyilvántartásába a Rendelet 4. melléklete szerinti dokumentumokat (jellemzően az ellátással kapcsolatos ambuláns lapot, zárójelentést, műtéti leírást, valamint diagnosztikai leleteket)

köteles továbbítani.

(2)            Mivel a csatlakozott szolgáltatónál dolgozó orvos a beteg ellátása során a beteg kezelőorvosává válik (a kezelőorvos fogalma a finanszírozási formától független), így vonatkozik rá a Rendelet 18. §-a szerinti, az ellátott egészségügyi profiljának kezelésére vonatkozó kötelezettség

(3)            A csatlakozott szolgáltatónál dolgozó orvos a vényt az EESZT útján rendeli, mivel a csatlakozottság miatt nem áll fönn az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 11/A.§ a) pontja szerinti, a papíron történő rendelésre vonatkozó feltétel.