EESZT szabályozás összefoglalása

Hatályos jogszabályi hivatkozások EESZT

Az EESZT működésével kapcsolatos általános szabályok:

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) EESZT-ről szóló III/A. fejezete
az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet)
A felhatalmazásokról: 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 38. § egyes bekezdései
A működés megindulásáról: 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 36.§
Az EESZT szolgáltatás bevezetése: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 4.-5.§

Adatszolgáltatás teljesítése: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 6. §
Közvetlen hozzáférési felület biztosítása: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 7. §
Üzemeltetés: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 10.§, 11. §

Azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás:

1997. évi XLVII. törvény (Eüak.)  35/C. §
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 8.-9.§

E-recept:

1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 14/A.§ (1a)-(1d) bek., (2a) bek.

E-beutaló:

kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 18/A. §
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról:

az elektronikus beutaló szabályairól 4/A.§
az erőforrás publikálás szabályairól 4/B.§

Központi eseménykatalógus:

1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/F.§
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 12. §, 1. melléklet

Törzsadat-nyilvántartás:

1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/G.§
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 13. §, 14. §, 2. melléklet

Önrendelkezési nyilvántartás:

1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/H.§, 35/I.§
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 15.§ - 17. §

Egészségügyi profil:

1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) III/A. fejezet 35/J.§
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 18. §, 3. melléklet

Egészségügyi dokumentáció nyilvántartása:

1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 30. §, 35/K. §
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 19. §, 4. melléklet

Elektronikus betegségregiszter:

1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/L.§

Jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettség:

Adatkezelő számára előírt kötelezettség:

1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/N.§
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 6.§

Csatlakozott adatkezelő számára előírt kötelezettség

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 20. §, 22.§ (2) bek., 5. melléklet,

Digitális képtovábbítás adatkezelés:

1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/M. § (1), (3) bek.

Törzsadat-kezelés:

1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/G. §

Szakregiszterek:

Központi implantátumregiszter: 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 22/B. §
Betegségregiszterek: 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/L. §
Egyéb, az adott regisztert elrendelő jogszabály

Keresztreferencia-tár:

1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/L. §
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet)

Állampolgári portál felhasználói adatbázis:

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 7.§

Adatkezelési napló:

1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/D. § (1)-(2) bek.

 

EESZT mint adatfeldolgozó:

 

Távkonzílium:

1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/M. § (2) bek.

Jelentéstovábbítási rendszer:

1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/N. §

Csatlakozáshoz kapcsolódó jogszabályok

Csatlakozás feltételei és rendje: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 2.-3. §
Csatlakozási határidők: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 22. §;
EESZT-hez csatlakozásra kötelezettek: 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/B.§, 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 2.§

Adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályok

1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) vonatkozó rendelkezései

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) vonatkozó rendelkezései
a TAJ szám működtető általi több célból történő kezeléséről: a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 23. § k), l), m) pont
Általános adatvédelmi rendelet (GDPR): Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
Ebtv. vonatkozó rendelkezései
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 43. §