EESZT szabályozás összefoglalása

Hatályos jogszabályi hivatkozások EESZT

Az EESZT működésével kapcsolatos általános szabályok:

 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) EESZT-ről szóló III/A. fejezete
 • az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet)
 • A felhatalmazásokról: 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 38. § egyes bekezdései
 • A működés megindulásáról: 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 36.§
 • Az EESZT szolgáltatás bevezetése: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 4.-5.§
 • Adatszolgáltatás teljesítése: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 6. §
 • Közvetlen hozzáférési felület biztosítása: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 7. §
 • Üzemeltetés: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 10.§, 11.§

 

Azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás:

 • 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.)  35/C. §
 • 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 8.-9.§

eRecept:

 • 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 14/A.§ (1a)-(1d) bek., (2a) bek.
 • 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

eBeutaló:

 • kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 18/A. §
 • 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról:
 • az elektronikus beutaló szabályairól 4/A.§
 • az erőforrás publikálás szabályairól 4/B.§

Központi eseménykatalógus:

 • 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/F.§
 • 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 12. §, 1. melléklet

Törzsadat-nyilvántartás:

 • 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/G.§
 • 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 13. §, 14. §, 2. melléklet

Önrendelkezési nyilvántartás:

 • 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/H.§, 35/I.§
 • 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 15.§ - 17. §

Egészségügyi profil:

 • 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/J.§
 • 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 18. §, 3. melléklet

Egészségügyi dokumentáció nyilvántartása:

 • 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 30.§, 35/K.§
 • 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 19. §, 4. melléklet

Elektronikus betegségregiszter:

 • 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/L.§

Jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettség:

 • Adatkezelő számára előírt kötelezettség:
 • 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/N.§
 • 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 6.§
 • Csatlakozott adatkezelő számára előírt kötelezettség
 • 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 20. §, 22.§ (2) bek., 5. melléklet,

Digitális képtovábbítás adatkezelés:

 • 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/M. § (1), (3) bek.

Törzsadat-kezelés:

 • 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/G. §

Szakregiszterek:

 • Központi implantátumregiszter: 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 22/B. §
 • Betegségregiszterek: 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/L. §
 • Egyéb, az adott regisztert elrendelő jogszabály

Keresztreferencia-tár:

 • 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/L. §
 • 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet)

Állampolgári portál felhasználói adatbázis:

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 7.§

Adatkezelési napló:

1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/D. § (1)-(2) bek.

 

EESZT mint adatfeldolgozó:

Távkonzílium:

1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/M. § (2) bek.

Jelentéstovábbítási rendszer:

1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/N. §

 

Csatlakozáshoz kapcsolódó jogszabályok

 • Csatlakozás feltételei és rendje: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 2.-3. §
 • Csatlakozási határidők: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 22. §;
 • EESZT-hez csatlakozásra kötelezettek: 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/B.§, 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 2.§

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályok

 • 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) vonatkozó rendelkezései
 • 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) vonatkozó rendelkezései
 • a TAJ szám működtető általi több célból történő kezeléséről: a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 23. § k), l), m) pont
 • Általános adatvédelmi rendelet (GDPR): Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
 • Ebtv. vonatkozó rendelkezései
 • 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 43. §

Információbiztonsággal kapcsolatos jogszabályok:

 • 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról (Ibtv.)
 • 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről (Ibtv. vhr.)

Egyéb releváns jogszabályok:

 • 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
 • 2015. évi CCXXIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
 • 2016. évi CLXXII. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
 • 2017. évi LIX. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
 • 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról
 • 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Állami Egészségügyi Ellátó Központról
 • 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről
 • 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről
 • 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről
 • 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek, valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról
 • 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről