Gyakori kérdések a gyógyszertárak EESZT működésével kapcsolatban

Az alábbiakban választ kaphat a gyógyszertárakat érintő EESZT használatára vonatkozó főbb kérdésekre. 
 • Mit kell tennem, ha közfinanszírozott szolgáltatóként több eSzemélyi olvasóra van szükségem, mint amit előzetesen jeleztem?

  Az ÁEEK az induláshoz szükséges eSzemélyi olvasókat biztosította ingyenesen a közfinanszírozott szolgáltatóknak. Később, további olvasók beszerzése vagy a garanciális időn túl elromlott készülékek javíttatása, pótlása már az egészségügyi szolgáltató feladata és költsége. Az ÁEEK-nál az eSzemélyi olvasók pótigénylése egyelőre lezárult. A jelenleg beérkező igények egyedi elbírálás alá esnek, a válaszadásig szíves türelmüket kérjük. Azok a csatlakozásra kötelezett szolgáltatók, akik nem rendelkeznek egyetlen eSzemélyi olvasó készülékkel sem, a következő e-mail címen jelezhetik igényüket: csatlakozas.eeszt@okfo.gov.hu. Levelük végén mindenképpen adják meg nevüket, telefonos elérhetőségüket, e-mail címüket és a nyilvántartó hatóság (OTH/OGYEI) szerinti azonosítójukat. • Hogy történik egy újonnan nyíló gyógyszertárnál az eSzemélyi olvasók beszerzése, telepítése?

  A gyógyszertárnak először fel kell vennie a kapcsolatot a rendszergazdájával és az ÁEEK-kel. eKapus regisztrációt követően, a kért csatlakozási dokumentumok és nyilatkozatok megküldése után lehet megküldeni az eSzemélyi olvasók beszerzésére vonatkozó igényt az ÁEEK felé a csatlakozas.eeszt@okfo.gov.hu címre.

  A készülékeket előzetes egyeztetést követően az ÁEEK Üzemeltetési Osztálya bocsátja rendelkezésre, a készülékek számától függően postai úton, vagy személyes átvétel keretében. • Az eRecept bevezetésével a gyógyszer kiváltásához már nem kell papírvény?

  2020. január 1-jétől a beteg kérésére, valamint 14 éven aluli páciens részére történő vényírás esetén az eRecepthez kapcsolódó felírási igazolás kiállítása és átadása továbbra is kötelező az orvosok számára. A felírási igazolás hasonló a hagyományos papírrecepthez, azzal a különbséggel, hogy látható rajta egy harmadik vonalkód:

   

  A felírási igazolás tartalmi elemeiről jogszabály rendelkezik. 2017. november 1-je után - új lehetőségként - a páciens már papír recept nélkül is kiválthat saját részre írt gyógyszereket, eSzemélyi vagy TAJ és hagyományos személyi igazolvány alapú beazonosítás után akkor, ha az orvos eReceptet írt fel és nem hagyományos papírvényt. • A gyógyszertárban nem munkaviszony keretében foglalkoztatott munkatársak esetén (helyettesítők, vállalkozók, gyes-en lévők) van-e teendője a személyi jogos gyógyszerésznek?

  A személyi jogos gyógyszerész vagy az általa megbízott, Intézményi EESZT jogosultság adminisztrátori jogkörrel felruházott személy osztja ki az EESZT jogosultságokat a gyógyszertár valamennyi olyan munkatársának, aki a vények kiadásában aktívan közreműködik. • Expediálhatok-e ha az eSzemélyim elveszett?

  Nem.  Az eSzemélyi igazolvány, mint elsődleges azonosítási eszköz, feltétele az EESZT használatának, így az expediálásnak is. Az eRecepthez való hozzáférés csak kétfaktoros azonosítás után lehetséges (eSzemélyi és PIN-kód), így vényköteles gyógyszert expediálni csak jogosultsággal rendelkező személy tud. • Védelmet biztosít-e a rendszer az ellen, hogy TAJ szám ismeretében bárkinek a vénye a távollétében lekérdezhető legyen?

  A visszaélések elkerülésére több informatikai és nem informatikai védelmi mechanizmus van az EESZT-be építve. Az utóbbiak közül kiemelendő, hogy minden lekérdezés a lekérdező felhasználói adataival naplózódik és bármikor visszakereshető. A Lakossági portálon minden érintett saját maga követheti, hogy ki és mikor fért hozzá az EESZT-ben tárolt egészségügyi adataihoz, és a visszaélés gyanúját jelentheti a hatóságoknak. • A cikktörzs egyezni fog-e és naprakész lesz-e a háziorvosoknál, a szakrendelőkben, a fekvőbeteg ellátó intézményekben a gyógyszertárakéval?

  Ahhoz, hogy az eRecept felírást vagy kiadást on-line befogadja a Tér, valamennyi oldal azonos gyógyszertörzzsel kell, dolgozzon, amely nem más, mint a NEAK PUPHA legfrissebb verziója. Jelenleg is folyik egy gyógyszertörzs-harmonizációs projekt, ami egy törzsbe foglalná össze a jelenlegi adatforrások (NEAK, OGYÉI) törzseit. A lezárást követően jogszabály útján kötelezve lesz minden szolgáltató az egységes gyógyszertörzs használatára. • Hozzáférhet-e a NEAK alanyi jogon a patika EESZT adataihoz a retaksa meglétének kontrollálása céljából?

  A NEAK az EESZT hatósági modulján keresztül le tudja kérdezni az elszámolásra jelentett elektronikus vények adatait, így a retaksát is. Papíralapú vények esetén a jelenlegi ellenőrzési gyakorlat marad érvényben. • Az orvos által az expediálás közben javított vény tartalma nem lesz azonos a felírási igazolással, amit viszont meg kell őrizni. Jelenthet-e ez problémát a patikának az elszámolásnál vagy az ellenőrzésnél?

  Az orvos a kiadott státuszú eVényt már nem tudja módosítani. Az EESZT elérhetetlensége (szolgáltatás kiesés) eVény módosítása esetén a szolgáltatók egymás közti egyeztetése szükséges, dokumentált módon. • Ha éppen nincsen internetkapcsolat, hogyan expediálható az eRecept?

  Szolgáltatás-kiesés esetén az orvos által aláírt és lebélyegzett felírási igazolás alapján expediálhat a gyógyszertár. Az ilyenkor érvényes eljárásrendet az ÁEEK-nál kidolgoztuk és a NEAK-, OGYÉI- és az MGYK-egyeztetés után, az EESZT portálon is elérhetővé tettük. A szolgáltatás-kiesés ideje alatt felvett adatokat a kiadó szoftver – az EESZT-kapcsolat helyreállását követő lehető legrövidebb időn belül (jelenleg maximum 4 munkanap) - köteles továbbítani az EESZT-be. • Hogy viszem el a laborba az eReceptet (magisztrális gyógyszerkészítéshez, ha nincs felírási igazolás sem)?

  A kiadási igazolást kell kinyomtatni a helyi rendszerből. Ezt kell majd a magisztrális gyógyszer készítőknek és a kiadónak aláírni. A nyomonkövethetőség érdekében majd ezt kell tárolni. • Államvizsgás gyógyszerészhallgatónak van-e expediálási jogosultsága (gyakorlatok megszerzése)?

  A gyógyszerkiadói kompetenciák nem változtak. Hallgatónak expediálni csak működési engedéllyel rendelkező gyógyszerész felügyelete mellett lehet. • EU-s állampolgár részére Magyarországon tartózkodása idején rendelhető-e / kiadható-e eRecepten gyógyszer?

  Igen, fényképes igazolvány (pl. útlevél, személyi) vagy EU-s biztosítási kártya alapján. • Külföldi vényeket az eRecept-rendszer kezeli?
  Az eRecept-rendszerben a külföldön felírt vény gyógyszertári rögzítése az EESZT-ben egyelőre még nem támogatott (mert pl. az orvos és az intézmény sem azonosítható).

 • Orvos kezdeményezheti-e eRecept foglalt státuszba helyezését?

  Az orvosi szoftverben erre nincs lehetősége, ez kifejezetten gyógyszertári funkció. • Hányszor foglalhatom újra a receptet, ha kettő napon belül nem tudom beszerezni?

  A vény foglalt státuszának többszöri meghosszabbítására egyelőre nincs korlátozás beállítva a rendszerben, a lejárati időn belül ismételhető, azonban a beteg kérésére a vényt a foglalásból fel kell szabadítani. • Mi a teendő az eRecept esetén, ha a receptre (felírási igazolásra) nyomtatott azonosító olvashatatlan a scanner számára?

  A felírási igazoláson lévő receptazonosító vonalkód alatti 18 karakteres számsor begépelésével is lehetséges a vény Térből való lekérdezése. További lehetőség a vény elérésére az eSzemélyi vagy a régi típusú személyi igazolvány + TAJ használatával azonosítani a beteget, amennyiben a saját vényeit váltja ki. • Az eRecept bevezetésével lehetséges lesz-e a részleges kiadás?

  A bevezetést megelőző szakmai és hatósági egyeztetéseken az a döntés született, hogy - bár informatikailag megvalósítható - a részleges kiadás funkció a későbbiekben kerül bevezetésre. • Felírási igazolás hiányában, hogyan válthatja ki a szülő 14 éven aluli gyermek gyógyszereit?

  A jelenlegi gyakorlat nem változik. Vagyis ha nincs a papírvény a szülőnél, akkor most sem tud vényköteles gyógyszereket kiváltani a szülő 14 éven aluli gyermekei számára. Hasonló eljárásrendben, jelenleg az eRecept bevezetésével is csak papír felírási igazolás birtokában tud gyógyszert kiváltani kiskorú gyermekei számára a szülő. Ez változni fog a törvényes képviseleti funkciók bevezetésével. • Miért vesz több időt igénybe egy beteg gyógyszereinek kiadása, mint a rendszer bevezetése előtt?

  A nemzetközi, ill. az eddigi tapasztalatok alapján a vények kiadása és a betegek gyógyszerellátása nem lassult. A felhasználóknak meg kell szokni az új funkciókat. Az eRecept funkciók napi rutinba való beépülése után és jól működő EESZT kapcsolat mellett az eReceptek lekérdezése és kezelése gyorsabb lesz a korábbi extravonalkódos vagy kézi adatbeviteli gyakorlatnál. • Az orvosnak kötelező-e eReceptet kiállítani, ha az EESZT elérhető?

  Igen, az EESZT csatlakozásra és a számítógépes vényírásra vonatkozó jogszabályok alapján főszabályként eReceptet köteles írni minden, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál valamint EESZT-csatlakozásra kötelezett magánszolgáltatónál dolgozó orvos Természetesen egyes kivételes esetekben, mint például gyógyszerrendelés a beteg otthonában, vagy szolgáltatás-kiesés alatt az orvos papírvényt is kiállíthat. Csak papírvény alkalmazható az orvosi táska részére történő gyógyszerrendeléskor, illetve vagylagos („seu”) gyógyszerrendeléskor, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer rendelésekor, valamint „pro familia” jelzéssel történő gyógyszerrendeléskor. • Ha nincs feltüntetve az adagolás az eRecepten, vissza kell-e küldeni a beteget az orvoshoz?

  Az eRecepten az adagolás egyértelmű feltüntetésére, illetve az adagolás nélküli vény TB-támogatás elszámolhatóságára a vényrendelés általános szabályai - a mindenkor érvényben lévő jogszabályok szerint - vonatkoznak.

   44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet

  az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

   

  az alábbi pontokban ír az adagolás megadásáról ill. a teendőkről annak elmaradása esetén:

   

  7. §

  (3) A vényen - a (3a) bekezdésben foglalt eltéréssel - az orvosnak fel kell tüntetni:

  ...

  f) egyértelmű utasítást a gyógyszer adagolására, alkalmazásának módjára és gyakoriságára;

   

  10. § Ha az orvos erős hatású, belsőleges használatra szánt gyógyszert olyan adagolásban rendel, amely a megállapított legnagyobb egyszeri vagy napi adagot meghaladja, a túllépést papíralapú vényen felkiáltójellel jelölnie, és aláírásával, valamint bélyegzőjével külön igazolnia kell. Elektronikus vény esetében a jelölés a vényíró szoftver segítségével, elektronikusan történik.

   

  13. §

  3) Olyan vényre, amelyen az orvos a gyógyszer pontos adagolását a vényen nem egyértelműen tüntette fel, a gyógyszer kiadója a rendelt gyógyszert nem adhatja ki.

  (4) Ha az orvos erős hatású, belsőleges használatra szánt gyógyszert olyan adagolásban rendel, amely a megállapított legnagyobb egyszeri vagy napi adagot meghaladja, de a túllépést a vényen nem jelöli, és papíralapú vény esetében külön aláírásával és bélyegző lenyomatával nem igazolja, a gyógyszerész a megállapított legnagyobb egyszeri vagy napi adagot szolgáltatja ki. • A vonalkódleolvasási hibák kizárására át lehet-e alakítani úgy a receptet, hogy először az eRecept-vonalkód legyen biztonsággal leolvasható (az extravonalkód véletlen leolvasásának kizárása)?

  A NEAK vény formája és adattartalma adott. Az expediálást javasolt a vény közepén lévő eRecept-azonosító vonalkód beolvasásával kezdeni (amennyiben szerepel a vényen), mert így a felírt vény összes adata egyszerre töltődik be a kiadási képernyőre. Azt, hogy az extravonalkód véletlen leolvasása ne okozzon zavart az eRecept kiadásnál, a rendszergazda, vagyis a patikai szoftver fejlesztője feladata megoldani. ERecept esetén az EVK kódolás speciális (lásd fentebb). Folyamatban van egy olyan fejlesztés, ami ezt a problémát orvosolja, de az életbe léptetéséhez jogszabály módosítás szükséges. • A kézzel írt vények esetén mi az expediáló teendője az EESZT-ben?

  Ugyanazt kell tenni, amit korábban is a papírvénnyel: rögzíteni kell a vényadatokat az expediáló modulban, amely (a TAJ szám megléte esetén) a háttérben felküldi azokat az EESZT-be. • Ki válthatja ki az eReceptre írt gyógyszert?

  Az aktív (nyitott) státuszú eReceptet a beteg saját maga számára bármely patikában kiválthatja, elegendő hozzá a TAJ kártyájával és személyi igazolvánnyal (vagy más, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal), vagy pusztán eSzemélyi igazolvánnyal (PIN-kód beütése után) igazolnia saját magát. Ugyanezt megteheti mindennemű azonosítás nélkül a papír felírási igazolással is, és ily módon bárki más, rokon, ismerős gyógyszereit is kiválthatja a papíralapú felírási igazolás birtokában. A más részére történő receptkiváltás jelenleg csak a papír alapú felírási igazolással (vagy adott esetben a hagyományos papírvény bemutatásával) történhet, meghatalmazás nem fogadható el, ugyanakkor a közeljövőben bevezetnek egy új meghatalmazási rendszert. • A gyógyszertárakban csak igazolvány ellenében (TAJ kártya vagy személyi igazolvány) kaphatják meg a betegek a gyógyszereiket?

  TAJ alapján hagyományos személyivel vagy eSzemélyi azonosítás után papír, azaz felírási igazolás nélkül is kiadhatók azok a gyógyszerek, amelyeket az orvos eRecepttel írt fel. Gyógyszerkiváltás ugyanakkor nem csak igazolvány alapú azonosítás után lehetséges.

  Az eReceptről, vagyis az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe feltöltött eVényről az orvos kötelezően papír felírási igazolást is kiállít, amelyet a beteg átadhat hozzátartozójának, gondozójának, szomszédjának vagy ismerősének is, aki ezt a gyógyszertárban bemutatva kiválthatja a páciens gyógyszereit. Amennyiben nem elektronikus, hanem hagyományos papírvényt írt a kezelőorvos, akkor a gyógyszerkiváltás ugyanúgy fog történni, mint jelenleg, vagyis a hagyományos papírvény bemutatásával. Ebben az esetben az igazolvány ellenében történő, papírvény nélküli gyógyszerkiváltás nem lehetséges, mert az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben nem található eRecept. • Kell-e rögzítenem a beteg fényképes igazolványának számát a TAJ alapú kiváltás során?

  Felírási igazolás nélkül, a páciens saját részére történő TAJ alapú gyógyszerkiváltása esetén meg kell győződni a kiváltó személyazonosságáról. E célból a TAJ szám mellett szükséges bármely fényképes igazolvány bemutatása vagy az új típusú eSzemélyi használata. A jogszabály szerint, az igazolvány számának rögzítése csak az 50.000 Ft értékhatárt meghaladó bruttó fogyasztói árú gyógyszer kiváltásakor kötelező.

  Fokozottan ellenőrzött szerek kiadásakor természetesen értéktől függetlenül is rögzíteni kell a kiváltó személy igazolványának számát. • Az EESZT-ben kiadott vény esetén mi a retaksa funkciója és lépései?

  TAJ alapján kiadott eReceptek esetén a helyi gyógyszertári rendszer retaksa funkcióját használva a számítógép monitorán az EESZT-ből lekérdezett felírt és valóban kiadott elektronikus vény tartalmát kell összehasonlítani. A megnyitás időpontját és a megnyitást végző felhasználó azonosítóját a kiadott vényhez kapcsolva rögzíti a rendszer. Felírási igazolással történő vénykiváltás esetén a NEAK formavényre nyomtatott adatokat kell összevetni a kiadáskor Tér-ben rögzített adatokkal, amelyek a kiadási igazolásra is rányomtatódnak. A hagyományos papírvény retaksához hasonlóan, az eRecept retaksálási munkafolyamat is meg kell feleljen az önellenőrzési és gyógyszerbiztonsági szakmai előírásoknak. • Hogyan kezeli az EESZT az egyedi méltányossággal felírt, egy adott gyógyszertárban kiváltható gyógyszereket? Csak az adott gyógyszertár férhet hozzá a vényhez? Tételesen finanszírozott készítmények expediálása/elszámolása is integrálva lesz az EESZT-be?

  Amennyiben az elrendelt gyógyszer a NEAK közhiteles törzsében (PUPHA) szerepel, akkor az eRecepten is írható és kiadható. Egy adott gyógyszertárra kiállított méltányossági engedélyt papíron kell bemutatni a NEAK felé, és ez alapján a NEAK támogatás elszámolási rendszerében rögzíteni. Az ilyen gyógyszer kiváltási adatai felkerülnek a Tér-be, de a NEAK ellenőrzés esetén a papírvény és a csatolt engedély bemutatását kérheti.

  Hasonlóan az egyedi méltányossággal írt gyógyszerekhez, a tételesen finanszírozott készítményeknél is a teljes felírási, engedélyeztetési és kiadási folyamat elektronikussá tételét tervezzük az eRecept fejlesztés későbbi szakaszában, a NEAK-kal együttműködésben. • Ha a beteg több eReceptet vált ki egyszerre, lehet-e listát nyomtatni a készítményekről, ami segíti az összekészítésüket?

  Az EESZT-ből lekérdezett és kiadott (vagy kiadásra előkészített) eReceptek Kiadási igazolásai a kiszedés vagy a betegtájékoztatás támogatására helyben, a gyógyszertárban is kinyomtathatók. Ezt a gyógyszertári szoftver funkciói biztosíthatják, akárcsak a kiadási adatok korszerű mobileszközökön (pl. tablet) történő papírmentes helyi megjelenítését és hordozhatóságát is. Az ilyen listákra is vonatkoznak a szigorú egészségügyi adatkezelési törvény előírásai (pl. célhoz kötöttség és egyszeri felhasználás). • Az eRecepten változott-e az extravonalkód struktúrája?

  Igen. eRecept felírásakor az orvosi szoftver által kötelezően előállított felírási igazolásra rányomtatódik a megszokott extravonalkód is. Ilyenkor, ha a nyomtatott vényen egyszerre szerepel az eRecept-azonosító és az extravonalkód, úgy az extravonalkód 19. pozíciójában a jogcímet tartalmazó karakter „0” (nulla) kell, hogy legyen. Ilyen vény extravonalkódjának beolvasásakor a gyógyszertári rendszer jelzi, hogy eReceptről van szó, és a vényadatokat a Tér-ből kell letölteni, az eRecept-azonosító alapján.

  Folyamatban van egy fejlesztés, mely biztosítja, hogy szolgáltatás-kiesés esetén is beolvasható legyen ez a módosított extravonalkód a gyógyszertárban, ekkor viszont a hiányzó jogcímet az expediálásnál kézzel kell kiválasztani. • Kizárja-e a rendszer a kétszeri vénykiváltást?

  A kettős vényfelírás és kiváltás elkerülését az extravonalkód kódolásának tervezett módosítása is támogatja. Orvosi szoftver által NEAK formavényre (is) nyomtatott eRecept esetén az extravonalkód 19. pozíciójában a jogcímet tartalmazó karakter „0” (nulla) kell, hogy legyen. Egy ilyen vény extravonalkódjának beolvasásakor jelez a gyógyszertári rendszer, hogy eReceptről van szó, és a vényadatokat az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térből kell letölteni, az eReceptazonosító (22-es) vonalkódja alapján. Amennyiben a vényen szerepel 22-es eRecept azonosító, akkor annak a gyógyszertári rendszerbe való beolvasása a gyógyszerész számára kötelező feladat.

   

  A duplikációk elkerülését a helyi rendszerbe beépített más ellenőrző mechanizmusok is segíthetik (pl. a rögzítendő gyógyszer TTT kódjának ellenőrzése a lekérdezett aktív vények között). • Lezárt és EESZT-be felküldött vény stornózására van-e lehetőség?

  Természetesen lehetőség van hibajavításra is. Az EESZT nem változtat a gyógyszertári rendszerek funkcióin, a sztornózás működhet a csatlakoztatott rendszereknél is. Az eRecepttel kapcsolatos minden beavatkozás, így a kiadás törlése vagy javítása is naplózva van. Minden gyógyszertár csak az általa felvett eReceptet törölheti a rendszerből. • Kezeli-e a rendszer a 22/21-es vonalkód problémáját, jelent-e ez az expediálási folyamatban különbséget?

  Amennyiben a vényen nem szerepel 22-es eRecept azonosító (papíralapú vény), akkor a recept feltöltése/rögzítése a TÉRbe a gyógyszerész számára minden esetben kötelező feladat.

  Szolgálatkiesés esetén az eRecept felöltése - a kapcsolat helyreállását követően - utólagosan történik.

  Felírási igazolással történő eRecept expediálása minden esetben (szolgáltatáskiesés esetén is!) a 22-es vényazonosító beolvasásával történik. • Mindenképpen cserélnem kell-e a Win XP operációs rendszert a csatlakozás előtt?

  Az eSzemélyi leolvasók integrációja az elavult operációs rendszerhez is megoldott, az illesztő program elérhető az e-egeszsegugy.gov.hu oldalon. Az eRecept bevezetésétől függetlenül azonban, a Windows XP operációs rendszer már nem támogatott, használata nem biztonságos. • Mit tegyek, ha megbízhatatlan az internet szolgáltatásom (sebesség, szolgáltatás kimaradás), mi a minimális sávszélesség?

  Az eRecept működéséhez nem szükséges új, nagy sávszélességű internet előfizetés. Az a meglévő internet szolgáltatási csomag, amely jelenleg is jól kiszolgálja a gyógyszertár információs és kötelező kapcsolattartási szükségleteit, alapvetően elegendő az eRecept kezeléshez is. Bizonytalan internet szolgáltatás esetén (pl. rendszeres szolgáltatás kimaradások) ajánlott lehet mobilinternet előfizetés is a vezetékes hálózat mellett. Hálózati problémák felmérésében kérheti rendszergazdája segítségét is. • Az orvosok kapnak-e megfelelő tájékoztatást az ÁEEK-től?

  Az ÁEEK, mint fenntartó, számos csatornán keresztül (előadások, képzések, regionális roadshow, honlap, prospektusok, közvetlen emailek, plakátok, workshopok stb.) nyújt teljeskörű tájékoztatást az EESZT-ről az orvosoknak is. • Ha egy gyógyszerész több gyógyszertárban is dolgozik, minden helyen fel kell-e őt venni a jogosultsági (V-mátrix) listába?

  Igen, ez a gyógyszertárvezető vagy az általa megbízott Intézményi EESZT jogosultság adminisztrátor feladata. • Csak az officinai gépekhez kell eSzemélyi olvasó vagy az irodai/szerver gépekhez is?

  Minden olyan munkahelyhez szükséges eSzemélyi olvasó, ahonnan eRecept elérés történhet. Azaz eSzemélyi olvasó irodai géphez is kellhet, amennyiben itt is szeretnék elérni az EESZT-t, pl. retaksálás, vénylekérdezés korrekcióhoz vagy gyógyszerészi gondozási tevékenységek céljából. • Lehetek-e belépve egyszerre kettő gépen?

  Igen. Az EESZT nem tiltja, hogy egy felhasználónak egy időben több érvényes bejelentkezése is legyen. Ilyenkor természetesen a különböző bejelentkezéseknél szükséges az eSzemélyis  azonosítás. Így egy munkahelyen, szükség esetén, két számítógépen is hozzá lehet férni az EESZT vényekhez (pl. officina expediáló moduljában és irodai modul retaksa funkciójában is). Ilyenkor biztosítani kell, hogy a nem használt számítógépet más személy ne érje el. A rendszer minden felhasználói hozzáférést naplóz. • Fizikailag bent kell-e lenni a kártyaolvasóban az eSzemélyinek, vagy bejelentkezés után ki lehet venni?

  Az eSzemélyi igazolványnak csak az azonosítási folyamat alatt kell az olvasóban lennie, a bejelentkezés után nem kell benne hagyni. A bejelentkezés után – amennyiben a kapcsolat nem szakad meg – a rendelkezésre állási idő 8 óra.