eRecept kiváltással kapcsolatos kérdések

Az alábbiakban választ kaphat az eRecept kiváltáshoz kapcsolódó kérdésire. 
 • Nem rendelkezem Ügyfélkapu hozzáféréssel, hogyan tudom lekérdezni az eReceptjeimet?

  Amennyiben nem rendelkezik Ügyfélkapu hozzáféréssel, az igénylést személyesen is benyújthatja bármely Kormányablakban. Javasoljuk, hogy a személyes ügyintézést megelőzően szíveskedjen online időpontot foglalni.

  További információkért kérjük, hívja a 1818-as Kormányzati Ügyfélvonalat, vagy az Egészségvonal Munkatársait a 1812-es telefonszámon!

  Ügyfélkapu hozzáférés igénylése eSzemélyi igazolvány birtokában elektronikusan is történhet az alábbi linken:
  https://ugyfelkapu.gov.hu/sugo/s-regisztracio/s-elektronikus-regisztracio • Hogyan tudom kiváltani más személy receptjét?

  Az elektronikus receptek kiváltására a hatályos szabályozás szerint az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

  felírási igazolás alapján (birtoklás alapú kiváltás): a felírási igazolás lehet elektronikus vagy papír alapú is; a gyógyszer kiadása a felírási igazolást bemutató személy számára történik, így a beteg a felírási igazolás átadásával adhat másnak jogosultságot az adott elektronikus receptet kiváltására,

  -  felírási igazolás nélkül:

  • TAJ alapon, saját részre: az ellátott saját receptjeit kiválthatja személyazonosításra alkalmas okmánya és TAJ-kártyája, vagy eSzemélyi igazolvány használatával,
  • TAJ közlésével: a beteg TAJ-számának közlésével, a kiváltó személy azonosítása mellett.
  • EESZT-ben rögzített meghatalmazás alapján: az EESZT-ben rögzített meghatalmazott személyazonosítás mellett, a TAJ szám ismeretével, bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket,
  • EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság alapján: az EESZT-ben rögzített törvényes képviselő személyazonosítás mellett, a TAJ szám ismeretével bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket. 


 • Nem találom a Lakossági Portál felületemen a kezelőorvos által felírt receptet. Mit tegyek?

  Kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot elsődlegesen írásban vagy telefonon a felíró orvossal és kérje a recept megfelelő rögzítését az EESZT-ben. • Hogyan tudom megnézni, hogy milyen receptek kerültek felírásra a részemre?

  Az orvos által felírt eReceptjeit az EESZT Lakossági Portál felületére történő bejelentkezést követően az eReceptek menüpontban van lehetősége lekérdezni a megfelelő szűrési beállítások megadásával.

  Az EESZT Lakossági Portál felületét az alábbi linken van lehetőségük elérni:

  https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal


  A bejelentkezéshez ügyfélkapu felhasználónév és jelszó, továbbá a 9 jegyű TAJ-szám megadása szükséges. A bejelentkezést követően az eReceptek menüpontban a megfelelő lekérdezési időszak megadásával van lehetőségük megtekinteni a kiváltásra váró és a már kiváltott vényeiket.
   

 • Kiskorú személy részére hogyan tudok gyógyszert felíratni?

  A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a gyógyszerfelírás rendje bizonyos esetekre nézve változott. A rendeletmódosítás alapján krónikus beteg (vagy annak képviselője), személyes jelenlét nélkül (telefonon, emailben) is kérheti orvosától a szokásos gyógyszereinek eRecepten történő felírását. Ezt követően a készítmény a gyógyszertárban Ön, vagy az Ön TAJ-száma bemondásával személyazonosság igazolása után más személy által is kiváltható.

  Fontos kiemelni, hogy ez a lehetőség kizárólag krónikus betegek esetén áll fenn, egyéb esetekben az eddigi receptfelírásra vonatkozó szabályok érvényesek.

  A veszélyhelyzetre való tekintettel azonban a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet a következő 23/C. §-sal egészül ki:

  „23/C.  §

  (3) A veszélyhelyzet időtartama alatt a stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése és a betegek számára történő tanácsadás távkonzultáció során is történhet.” • Lemondta a fogorvosom az időpontom és nagyon fáj a fogam, mit tudok tenni?

  A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt fogorvosi ellátás keretében sürgősségi ellátás továbbra is nyújtható. Az eset sürgősségi jellegének megítélése az ellátó fogorvos feladata.

  A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a  következő 23. §-sal egészül ki:

  „23.  § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt fogorvosi alapellátás keretében csak a 4. § (4) bekezdés e) pontja szerinti sürgősségi ellátás nyújtható. • Betelefonáltam a rendelőbe, de az orvos azt mondja, hogy csak akkor írja fel nekem a szokásos gyógyszereimet, ha bemegyek. Mi tudok tenni?

  A veszélyhelyzetre való tekintettel a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet a következő 23/C. §-sal egészül ki:

  „23/C.  §

  (3) A veszélyhelyzet időtartama alatt a stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése és a betegek számára történő tanácsadás távkonzultáció során is történhet.”

  A rendeletmódosítás alapján, amennyiben Ön krónikus beteg, személyes jelenlét nélkül (telefonon, emailben) is kérheti orvosától a szokásos gyógyszereinek eRecepten történő felírását. Ezt követően a készítmény a gyógyszertárban Ön, vagy az Ön TAJ-száma bemondásával személyazonosság igazolása után más személy által is kiváltható.

  Fontos kiemelni, hogy ez a lehetőség kizárólag krónikus betegek esetén áll fenn, egyéb esetekben az eddigi receptfelírásra vonatkozó szabályok érvényesek. • Mikortól lehet meghatalmazást tenni az EESZT-ben, hogy más is kiválthassa a receptjeimet?

  Jelenleg még nem lehet meghatalmazást tenni az EESZT-ben a receptek más személy általi kiváltásához és a betegdokumentumok megtekintéséhez. Az élesítéshez szükséges rendeletmódosítás (ESZCSM) folyamatban van, amint kijön a rendelet a rendszer működése élesbe áll.

  Addig továbbra is az orvosnál kérhető (14 éven aluli páciens esetében kötelezően kiadásra kerülő) felírási igazolással válthatóak ki más személy eReceptjei. • Mit tegyek, ha más személy (pl. szomszédom, családtagom) váltja ki a nekem felírt eReceptet?

  Amennyiben a kezelő vagy a háziorvos eReceptet írt fel, szükséges elkérni a felírási igazolást, mert más személy kizárólag ennek birtokában tudja kiváltani a gyógyszertárban a készítményt.

  2020-ban kerül bevezetésre az EESZT rendszerében a meghatalmazások és törvényes képviseleti jogosultság rögzítésének lehetősége, mely lehetővé teszi az EESZT-ben rögzített képviselő számára az eReceptek kiváltását felírási igazolás bemutatása nélkül. • Hol válthatóak ki az eReceptek?

  Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) egy központi IT rendszer, mely megteremtette az egészségügyi ellátók egymás közötti kommunikációjának alapjait. Ennek köszönhetően a felírt eReceptek az ország bármely patikájában kiválthatóak a felírási igazolás bemutatásával, vagy saját részre történő receptkiváltás esetén eSzemélyi igazolvány + PIN-kód vagy személyi igazolvány és TAJ-kártya együttes bemutatásával.   • Ha kijön hozzám az orvos, és nincs nála számítógép, hogyan ír nekem receptet?

  Betegágy mellett továbbra is az eddig megszokott hagyományos módon történik a receptfelírás.

  Ez esetben nem eReceptet ír fel az orvos, tehát nem szerepel rajta a harmadik vonalkód:

   

   

  Azonban a hagyományos receptek is felkerülnek az EESZT-be, a kiváltás során a gyógyszertár rendszerén keresztül, így az EESZT Lakossági Portálján (eeszt.gov.hu) is visszakövethetőek lesznek. • Honnan tudom, hogy az orvos által felírt recept felkerült a Térbe?

  Az EESZT Lakossági Portálján (eeszt.gov.hu) Ügyfélkapus belépést követően megtekintheti az EESZT-be feltöltött egészségügyi dokumentumait, köztük a kiváltott és a még kiváltásra váró vényeit is.

  E-mail címe megadásával pedig a rendszer értesítéseket küld Önnek az Ön nevére szóló új egészségügyi dokumentum érkezéséről. • Ezentúl személyes megjelenés nélkül is lehetőségem van gyógyszert rendelni?

  Nem.

  Az EESZT-ben továbbra is kizárólag a törvényileg szabályozott módon, orvos-páciens találkozót követően írható fel eRecept! • Mi történik az eRecepttel, ha hiánycikk a gyógyszerem, vagy más terméket szeretnék helyette?

  Az elektronikus recept nem változtatja meg a gyógyszer kiadása során alkalmazásra kerülő szakmai szabályokat.

  A gyógyszerésznek lehetősége nyílik az OGYEI által közzétett helyettesíthetőségi lista alapján cserélni a készítményt, amennyiben ezt a lehetőséget az orvos a vényen nem zárta ki.

  Ez azonban nem hatóanyagcserét jelent, csupán a gyártó és a termék neve lehet más. A hatóanyag minden készítményen feltüntetésre kerül. • Hogyan kell kiállítania a kezelőorvosnak a felírási igazolást?

  A papír alapú felírási igazolást 2020. június 30. napjáig a NEAK által kiadott vényre szükséges a kezelőorvosnak kinyomtatni, és azt az orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni. • Melyik jogszabály rendelkezik a felírási igazolás kiadásáról?

  Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. § (2b) bekezdése 2020. január 1-jével hatályát vesztette. 2020. január 1-jétől az orvos nem köteles felírási igazolást készíteni és átadni a gyógyszerkészítmény felírását követően.

  A beteg kérésére, valamint 14 éven aluli páciens részére történő vényírás esetén továbbra is minden esetben kötelező annak kiállítása és átadása.

  44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 11/B. § *  (1) Elektronikus vényen történő gyógyszerrendelés esetén, az orvos a beteg kérésére a 8. számú melléklet szerinti felírási igazolást készít. A felírási igazolást az orvos - a beteg választása szerint - papír alapon vagy az EESZT útján, elektronikus formában adja. 14 éven aluliak részére elektronikus vényen történő gyógyszerrendeléskor minden esetben felírási igazolást kell készíteni. • Amennyiben meggondolom magam, vissza is lehet vonni a meghatalmazást?

  Az EESZT Lakossági Portál (eeszt.gov.hu) felületén vagy a Kormányablakban személyes megjelenést követően lehetőség nyílik visszavonni a korábban tett meghatalmazásokat.

  Amennyiben Ön nem rögzíti a meghatalmazás kezdő- és befejező időpontját, az adott meghatalmazás a rögzítés időpontjától visszavonásig érvényes. • Minden receptnél új meghatalmazást szükséges rögzíteni?

  Nem.

  A meghatalmazott bármely, a Meghatalmazó részére felírt eReceptet kiválthatja a meghatalmazás érvényességi idején belül, amennyiben az korábban nem került kiváltásra. • Hogyan válthatom ki más személy eReceptjeit papír nélkül?

  1. Kérelmére az Ön képviseleti jogosultsága (meghatalmazás vagy törvényes képviselet) rögzítésre kerül az EESZT rendszerében.

  2. Az eRecept kiváltásához elegendő a patikában megadnia az ellátott páciens TAJ-számát.

  3. A gyógyszerész a korábban megadott személyes adatai alapján azonosítja Önt az EESZT rendszerében, és átadja az ellátott számára felírt készítményt.

   

  Kérjük, amennyiben más személy eReceptjét felírási igazolás nélkül váltja ki, minden esetben vigye magával személyazonosításra alkalmas okmányát (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél és lakcímkártya), ami alapján a gyógyszerész azonosítja Önt! • Mozgásképtelen hozzátartozóm hogy tud meghatalmazást tenni?

  Jogszabály alapján a Meghatalmazón kívül az alábbi személyek is kezdeményezhetik meghatalmazás EESZT-ben való rögzítését.

  • a Meghatalmazott (csak Kormányablakban)
  • Meghatalmazó vagy Meghatalmazott által a rögzítés iránti eljárásra meghatalmazott harmadik személy (csak Kormányablakban, az eljárásra adott meghatalmazás birtokában, mely előzetesen megírandó és aláírandó, két tanú kézzel írt adataival és aláírásával ellátandó!) Az Információs Portálfelületen (e-egeszsegugy.gov.hu) elérhető iratminta használható, ám egyéb érvényes meghatalmazás is elfogadott.
  • A Meghatalmazó vagy Meghatalmazott képviseletére egyéb jogcímen jogosult személy a képviseletet megalapozó egyéb okirat birtokában (csak Kormányablakban)

    • A betegdokumentumokat is szeretném látni az idős hozzátartozómnak, ezt hol tehetem meg?

  Amennyiben az EESZT-ben rögzített képviseleti jogosultsággal rendelkezik, úgy Lakossági Portálján (eeszt.gov.hu) keresztül hozzáférhet a képviselt személy bizonyos EESZT-ben tárolt egészségügyi adataihoz és helyette, nevében digitális önrendelkezési nyilatkozatot is tehet. Ezt a belépést követően a képviselt személy TAJ-számának kiválasztásával teheti meg.

  Amennyiben az EESZT-ben rögzített képviseleti jogosultsággal rendelkezik, úgy Lakossági Portálján (eeszt.gov.hu) keresztül hozzáférhet a képviselt személy bizonyos EESZT-ben tárolt egészségügyi adataihoz és helyette, nevében digitális önrendelkezési nyilatkozatot is tehet. Ezt a belépést követően a képviselt személy TAJ-számának kiválasztásával teheti meg. • Interneten is tudok meghatalmazást adni, vagy csak papír alapon lehet?

  Jogszabály alapján az EESZT-ben meghatalmazás két módon lesz rögzíthető:

  • Meghatalmazást elektronikus úton az EESZT Lakossági Portálján, az eeszt.gov.hu honlapon, a Digitális Önrendelkezés menüpont alatt található Új meghatalmazás elnevezésű fül alatt adhat. A portálra történő belépéshez szükséges a személyes ügyfélkapujához tartozó felhasználóneve és jelszava, és a TAJ azonosítója. Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel, tájékozódjon az igénylés menetéről és regisztráljon.
  • Meghatalmazást adni a Kormányablakoknál személyesen is lehetősége van.


 • Hány meghatalmazást lehet tenni egyszerre?

  A rendszerbe tetszőleges számú meghatalmazás lesz rögzíthető.

  • a Lakossági Portál (eeszt.gov.hu) funkcióinak elérésére bármely cselekvőképes, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott természetes személynek adhat meghatalmazást, aki rendelkezik érvényes TAJ-számmal.
  • eRecepjeinek kiváltásához bármely cselekvőképes, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott természetes személynek adhat meghatalmazást. Ennek a típusú meghatalmazásnak EESZT-ben történő rögzítéséhez szüksége lesz a meghatalmazott személy természetes személyazonosító adataira (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve). A patikai kiváltás során az Ön által meghatalmazott személy a megadott adatokat tartalmazó személyazonosító okmányok (személyi igazolvány vagy jogosítvány és lakcímkártya) bemutatásával  válthatja ki az Önnek felírt vényeket.

  Felhívjuk figyelmét, hogy a patikai azonosítás kizárólag akkor lesz lehetséges, ha a patikában bemutatott személyazonosításra alkalmas okmány(ok)on szereplő adatok megegyeznek az EESZT rendszerében a meghatalmazásnál feltüntetett adatokkal. A meghatalmazott személyes adataiban bekövetkezett változások esetén az EESZT-ben rögzített meghatalmazásokat ismételten meg kell adni. • Több személyt is képviselhetek egyszerre meghatalmazással?

  Igen.

  A rendszerbe tetszőleges számú képviseleti jogosultság rögzíthető, így amennyiben Ön több személy eReceptjeit kívánja kiváltani, illetve egészségügyi adatait elérni, erre is lehetősége nyílik. • Kiskorú gyermekem nevében tehetek meghatalmazást?

   

  Amennyiben szülői felügyeleti jogosultsága fennáll, törvényes képviseleti jogosultság illeti meg. A törvényes képviselő az általa képviselt személy helyett jogszabály alapján jogosult eljárni.

  A jogosultság rögzítése kizárólag személyes megjelenés útján történhet bármely Kormányablaknál. Az eljárás során az alábbi okiratok valamelyikének bemutatása lesz szükséges:

  1. A jogosultság igazolásához házastársak esetében a gyermek születési anyakönyvi kivonata szükséges.
  2. Szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per illetve házassági bontóper esetén a szülői felügyelet gyakorlásának rendezésére hozott bírósági ítélet csatolandó.
  3. Amennyiben a felek a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése tárgyában egyezséget kötöttek, a bíróság jóváhagyó végzését szükséges bemutatni.
  4. Szülői felügyeletet visszaállító bírósági határozat csatolása szükséges, amennyiben korábban megszüntetett szülői felügyeleti jog visszaállításra került.


 • Meddig érvényes az eRecept?

  Ahogy a hagyományos vények, az eReceptek érvényessége is 3 hónap, ami alatt bármikor kiválthatóak.

  Amennyiben ezen időszak alatt nem kerülnek kiváltásra, továbbra is láthatóak maradnak a Térben, de már nem lesznek felhasználhatóak.

  A hagyományos (papíralapú) recept érvényességi ideje felülbélyegzéssel meghosszabbítható, az eRecept esetében ilyenkor új vény felírása szükséges.  Az EESZT Lakossági Portálján (eeszt.gov.hu) Ügyfélkapus belépést követően megtekintheti az EESZT-be feltöltött egészségügyi dokumentumait, köztük a kiváltott és a még kiváltásra váró vényeit is. • Mi a felírási igazolás?

  A felírási igazolás gyógyszerek felírása során keletkezik a háziorvosnál, vagy a kezelőorvosnál, amikor az EESZT-be feltöltött eReceptről készült igazolást kinyomtatják.

  A beteg kérésére, valamint 14 éven aluli páciens részére történő vényírás esetén az eRecepthez kapcsolódó felírási igazolás kiállítása és átadása továbbra is kötelező az orvosok számára.

   

  A felírási igazolás hasonló a hagyományos papírrecepthez, azzal a különbséggel, hogy látható rajta egy harmadik vonalkód: 

    • Európa kártyára felírhatóak és azzal kiválthatóak az eReceptek?

  Orvos-beteg találkozót követően a páciens számára felírhatóak a szükséges készítmények Európai Egészségbiztosítási kártyára is. Az eRecept kiváltása történhet az Európai Egészségbiztosítási kártyával, amennyiben a páciens rendelkezik magyarországi társadalombiztosítással (ez a kártyán jelölésre kerül).

   

  Hagyományos papírvény kiállítása kötelező a felíró orvos számára:

  o            Nem Magyarországon biztosított személyek esetében

  o            Külföldön történő receptkiváltás esetén • Mikortól lehet meghatalmazást tenni az EESZT-ben, hogy más is kiválthassa a nekem felírt eReceptet?

  Jelenleg még nem lehet meghatalmazást tenni az EESZT-ben a receptek más személy általi kiváltásához és a betegdokumentumok megtekintéséhez. Az élesítéshez szükséges rendeletmódosítás (ESZCSM) folyamatban van, amint kijön a rendelet a rendszer működése élesbe áll.