Gyógyászati segédeszközök elektronikus vényre történő kiváltása

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2021. november 1-én elindult a gyógyászati segédeszközök széles körének elektronikus vényen történő rendelése és kiadása.

2021. november 1-én lezárult a 2020. május 1-től tartó átmeneti időszak, mely az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) gyógyszeres eRecept moduljában, kizárólag a NEAK által engedélyezett, szűkebb terméklistán lévő gyógyászati segédeszközök elektronikus vényfelírására és kiadására nyújtott lehetőséget. Ezt követően, már az EESZT eGYSE modulján keresztül kerülnek felírásra és kiadásra a gyógyászati segédeszközök.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az önálló elektronikus gyógyászati segédeszköz (GYSE) recept modul indulása után, a gyógyszeres eRecept modulban korábban felírt GYSE vények még 3 hónapig - 2022. január 30.-áig - érvényesek maradnak!

Jelen tájékoztatónkban összefoglaljuk a legfontosabb információkat az eGYSE receptek felírásáról és kiváltásáról.


Hasonlóan a megszokott gyógyszeres eRecepthez, minden orvos saját számítógépes programjával ír receptet, ami automatikusan elektronikus receptté válik és felkerül a "Tér"-be, ahonnan az ország bármely gyógyászati segédeszköz forgalmazójánál és érintett gyógyszertárában lekérdezhetővé válik.

A felírási igazolás korábbi felíró oldali kiadási kötelezettsége 2021. július 7-tel megváltozott. Elektronikus vényen történő segédeszköz és gyógyszerrendelés esetén, az orvos csak a beteg külön kérésére készít felírási igazolást (FIG). A felírási igazolást az orvos - a beteg választása szerint - papír alapon vagy elektronikus formában adja, így a FIG akár emailben, pdf dokumentumként is elküldhető a páciensnek.

 

Megszűnt továbbá az orvosnak az a kötelezettsége, hogy a 14 éven aluli páciensnek történő vényírás esetén az EESZT-be feltöltött gyógyszeres és eGYSE recepthez papír felírási igazolást is ki kellett állítania.

 

A felírási igazolás nyomtatható fehér színű A4-es papírra és több vény adatait is tartalmazhatja. Fontos, hogy a nyomtatott FIG-et az orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával már nem szükséges ellátni.

 

Az eGYSE recept kiszolgáltatója a papír felírási igazolást a termék expediálásának rögzítése után (pl. „Kiadva: 2021. hó. nap”) visszaadja a kiváltó személynek.

27-essel kezdődő eGYSE receptazonosítót tartalmazó FIG-el saját részre és más számára is kiváltható a vény.

 

Felírási igazolással (gyógyszeres eRecept és eGYSE recept) és bizonyos esetekben hagyományos papírvénnyel továbbra is lehet receptet kiváltani az eddig megszokott módon, saját magunk vagy akár más számára.

A GYSE boltban vagy a gyógyszertárban nem kötelező a felírási igazolás bemutatása. A felírási igazolással rendelkező vények TAJ szám alapján is kiválthatók.

A 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 11/A.§ alapján az orvos - KIVÉTELESEN! - kézzel vagy szoftverrel írt papíralapú vényt állíthat ki rózsaszín NEAK formavényre ha:

  • eGYSE recept kiállítása nem lehetséges (pl. EESZT- vagy internetkapcsolat hiánya)
  • orvosi táska részére,
  • vagylagosan „seu”,
  • Magyarországon nem forgalmazott gyógyszer,
  • „pro familia” gyógyszerrendeléskor,
  • a beteg jelzi, hogy a gyógyszert külföldön váltja ki.

 

eGYSE receptazonosító nélkül, TAJ szám alapján az alábbi módokon lehet receptet kiváltani:


 

  • személyazonosság igazolásával és TAJ-kártya felmutatásával

VAGY

  • a TAJ számot is tartalmazó tárolóelemmel rendelkező eSzemélyi igazolvánnyal, PIN-kód megadásával.
 

 

Más személy részére:

TAJ közlésével: a beteg TAJ-számának közlésével, a kiváltó személy azonosítása mellett.

 

A 2021. június 29-től hatályos törvénymódosítás szerint, ha elektronikus vény kiváltást nem saját, hanem egy más személy TAJ számának közlésével kezdeményezik, akkor a kiadó köteles a kiváltó személy személyazonosságát ellenőrizni, valamint a bemutatott okmány azonosítóját és a kiváltó nevét a helyi rendszerben rögzíteni. Gyógyszertár vagy - a gyógyászati segédeszköz kiadása esetében - GYSE forgalmazó ezeket a kiadáshoz rögzített személyes adatokat 5 évig köteles kezelni.

 

  • EESZT-ben rögzített meghatalmazás alapján: az EESZT-ben rögzített meghatalmazott személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével, bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket és segédeszközöket,

 

  • EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság alapján: az EESZT-ben rögzített törvényes képviselő személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt vényeket. 

 

A jogszabály alapján elektronikus vények kiadásáról a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz kiadója un.  kiadási igazolást készít. A vény kiváltását a kiváltó személy a kiadási igazolás aláírásával, aláírást rögzítő eszközzel vagy a személyét igazoló azonosítóval elismeri.

eSzemélyi igazolvánnyal történt vénykiváltás esetén nem szükséges kiadási igazolást nyomtatni és a kiváltó személlyel külön aláíratni. Az aláírást ilyenkor a pin kód használat helyettesíti és a kiadási igazolás elektronikusan kerül kiállításra.

Ha az EESZT nem érhető el, a vény a felírási igazolás alapján is kiadható, melynek során papíralapú kiadási igazolás készül a GYSE boltban és gyógyszertárban. Ilyenkor a termék átvételét az átvevő személy aláírásával, és a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány számának feltüntetésével ismeri el a kiadási igazoláson.

 

A papíralapú NEAK vények kiváltáskor a gyógyszertárakban és gyógyászati segédeszköz forgalmazóknál kerülnek be az EESZT-be az előre nyomtatott 21-el kezdődő vényazonosítóval.

A gyógyszeres elektronikus vényekhez hasonlóan, az eGYSE vények is lekérdezhetővé, kereshetővé válnak az EESZT Lakossági Portálon (eeszt.gov.hu), a Betegdokumentumok között.

 

2021. november 1-től új szabályozás lép életbe a kihordási időre és a betegnyilatkozatokra vonatkozóan. A 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelet módosította a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendeletet.

A jogszabályi módosítás szerint, a  beteg - a  vényre történő felírással egyidejűleg - a  vény hátoldalán írásban nyilatkozik arról, hogy a gyógyászati segédeszköz kihordási idején belül részére azonos rendeltetésű gyógyászati segédeszközt társadalombiztosítási támogatással nem váltottak ki. 

„Elektronikus vényen történő rendelés esetén a  beteg a  nyilatkozatot a  betegdokumentáció részeként írásban teszi meg, melynek meglétét az  orvos az  EESZT-ben feltünteti”.

Tehát, eGYSE vény esetén az azonos rendeltetésű segédeszköz TB támogatással történő igénybevételének párhuzamosságát kizáró betegnyilatkozatot írásban kell megtenni, amely megtörténtét az orvos a vény felírásakor jelöli az EESZT-ben.”

 

Felhívjuk a figyelmét továbbá arra is, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt, és annak megszűnését követően 90 napig a gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak. A szakorvosi javaslat ideiglenes meghosszabbítását a háziorvosnak a páciens egészségügyi dokumentációjában rögzíteni szükséges.

 

Az elekrtonikus vényen elérhető gyógyászati segédeszközök tájékoztató kiadványát itt találja.

További információt a gyakran ismételt kérdések és válaszok között talál.

 

Amennyiben kérdése merülne fel, kérjük, keresse az ESZFK Ügyfélszolgálat munkatársait a egyse.eeszt@eszfk.hu e-mail címen, vagy hívja a 06 1 920 1050 – es telefonszámot.