Tájékoztatás a gyógyszer-felírás és kiadás aktuális szabályairól

Az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt az elektronikus vények aránya, amely így már meghaladja a felírt receptek 90 százalékát. A járványügyi veszélyhelyzetben is bizonyított az elektronikus egészségügyi rendszer, a több hónapon át tartó nagyobb terheléssel is megfelelően működött. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) biztosította elektronikus kommunikáció lehetővé teszi a távoli vényfelírást, a leletek és beutalók elektronikus továbbítását, melyekért nem kell külön bemenni a rendelőbe. Az eRecepttel kapcsolatos legfontosabb szabályokat a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet tartalmazza. A 37/2020 (X. 30.) EMMI rendelet 2020. október 31-i hatályba lépéssel bővítette az eRecept alkalmazási lehetőségeit, az eRecepthez kapcsolódó funkciók körét.

Az eRecepttel kapcsolatos aktuális szabályokról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

 

Az egyszerűsített receptkiváltás továbbra is megmarad, vagyis TAJ-szám megadásával továbbra is ki lehet váltani a gyógyszereket a patikában.

A távoli gyógyszerfelírás szolgáltatása, továbbá a távkonzultáció lehetősége 2020. szeptember 17-ét követően is megmarad az egészségügyben, miután megjelent az erről szóló rendelet (33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelet). Ez azt jelenti, hogy ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése lehetővé teszik, úgy az orvos személyes jelenlét nélkül, infokommunikációs eszközökkel is tarthat orvos-beteg találkozót vagy konzíliumot, emellett a szakorvos, illetve szakdolgozó diagnózist, terápiás javaslatot állíthat fel, tanácsadást, konzultációt végezhet, beutalót adhat, valamint gyógyszert, illetve elektronikus vényen rendelhető gyógyászati segédeszközt írhat fel.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT) a Telemedicina során végzett szolgáltatások is bekerülnek, ahogyan az elmúlt időszakban megszokhatták.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az orvos-beteg találkozások csökkentése érdekében döntött a Telemedicina ezen szolgáltatásainak fenntartása mellett. Az orvosokkal, védőnőkkel folytatott távkonzultáció és a telefonon történő gyógyszerfelírás a járványhelyzetben az egészségügyi dolgozók és a lakosság biztonságát is támogatja.

 

A felírási igazolásra vonatkozó aktuális szabályok a következők:

 • A felírási igazolást (FIG) 2020.10.31-től már nem csak papír alapon lehet kiadni, FIG-et elektronikusan is el lehet küldeni a páciensnek, és nem kell kinyomtatni sem.
 • Egy felírási igazolásra több tétel, több vény is kerülhet a fent említett rendelet mellékletében szereplő kötelező adattartalommal.
 • Papír alapú FIG-et nem kötelező, de nem is tilos a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) formavényére kiállítani, így akár egy fehér színű, A4-es papírra is ki lehet nyomtatni.
 • Csak akkor kell az orvosnak FIG-et kiállítania, ha a beteg azt külön kéri.
 • 14 év alatti személynek történő gyógyszerrendelés esetén mindig kötelező az orvosnak FIG-et kiállítani.
 • Az orvosnak nem kell a kinyomtatott FIG-et aláírnia és lebélyegeznie.
 • A gyógyszertári kiadásnál a papíralapú FIG-et minden esetben vissza kell adni a betegnek/kiváltónak és jelölni kell rajta a termék kiadását, akkor is, ha a FIG NEAK-vényen van.
 • Ha az EESZT nem érhető el, a gyógyszer a felírási igazolás alapján, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatását követően is kiadható. Ilyen esetben a patika kiadási igazolást állít ki a készítmények átvételéről.

A patikákban tehát a következő időszakban többféle felírási igazolással lehet találkozni. A július elseje előtt kiállított eReceptek felírási igazolásai a vények lejáratának végéig továbbra is érvényesek maradnak. Ezeket idővel felválthatják azok a felírási igazolások, amelyeket nem a NEAK formavényére állítottak ki, vagyis például sima fehér, A4-es papírra nyomtattak vagy elektronikus úton kerülnek kiállításra és megküldésre a beteg számára.

A jelenlegi szabályok alapján a patika a gyógyszer kiadását követően már nem tarthatja meg a kinyomtatott felírási igazolást. Ezt a gyógyszerkiadás (expediálás) tényének rögzítését követően vissza kell adni a betegnek, vagy a kiváltó személynek. Javasolt a jelölést olyan formában megtenni, hogy a felírási igazoláson egyértelműen látható legyen az, hogy a beteg már kiváltotta a gyógyszert. A rendelet ugyan nem részletezi, hogy pontosan mit kell a felírási igazoláson jelezni, célszerű a „KIADVA” feliratot, a kiadás dátumával együtt feltüntetni.

A vénykiváltás módjainak köre 2020.10.31-vel bővült. Hangsúlyozandó, hogy a módosítás nem szüntet meg, vagy korlátoz egyetlen, korábban megszokott receptkiváltási módot sem, a jelenleg fennálló kiváltási módok a továbbiakban is megmaradnak. Két új elemmel bővül a kiváltási módok tárháza.

Egyfelől a vírushelyzetben megismert „TAJ-bemondásos” kiváltási módot immár rögzíti a jogszabály.

Másfelől az elektronikus vény egyedi azonosítóját tartalmazó vonalkód bármilyen formában történő bemutatásával is kiválthatók a receptek.

 

Az eReceptek kiváltására tehát a következő módokon van lehetőség a jogszabály alapján:

- felírási igazolással (eRecept) és hagyományos papírvénnyel továbbra is lehet gyógyszert kiváltani az eddig megszokott módon, saját magunk vagy akár más számára

- az elektronikus vény egyedi azonosítóját tartalmazó vonalkód bármilyen formában történő bemutatásával

 • Saját részre saját eSzemélyi igazolvány vagy személyi igazolvány és TAJ-kártya bemutatásával
 • TAJ-szám közlésével („TAJ-bemondás”): a páciens TAJ-számának közlésével, a kiváltó személy azonosítása mellett.
 • EESZT-ben rögzített meghatalmazás alapján: az EESZT-ben rögzített meghatalmazott személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével, bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket,
 • EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság alapján: az EESZT-ben rögzített törvényes képviselő személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket.

eRecept kiváltása esetén a gyógyszertár minden esetben kiadási igazolást készít és a gyógyszer átvételét az átvevő személy aláírásával elismerteti.

A tájékoztatást a 2020. évi LVIII. törvény és a 2020. július 1-én,a 2020. szeptember 17-én és 2020. október 31-én hatályba lépett rendeleti változások alapján állítottuk össze. Amennyiben újabb vonatkozó jogszabályi változások jelennek meg, új tájékoztatót fogunk küldeni.