eReceptek felírása és kiváltási lehetőségei

Felhívjuk figyelmét, hogy az EESZT-ben főszabály szerint továbbra is törvényileg szabályozott módon, orvos-páciens találkozót követően írható fel eRecept! 

A találkozó azonban – a jogszabályi előírások teljesítése mellett – telemedicinális ellátás keretében is történhet, így ennek keretében is rendelhető gyógyszer.

Veszélyhelyzet időtartama alatt, és annak megszűnését követően 90 napig a gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak. A szakorvosi javaslat ideiglenes meghosszabbítását a háziorvosnak a páciens egészségügyi dokumentációjában rögzíteni szükséges.

 

Az eRecept felírása és kiváltása az alábbiak szerint történik:

 

Minden orvos az eddig megszokott számítógépes programjával ír receptet, ami automatikusan eReceptté válik és felkerül a "Tér"-be, ahonnan az ország bármely gyógyszertárában lekérdezhetővé válik.

A felírási igazolás korábbi felíró oldali kiadási kötelezettsége 2021.07.07.-vel megváltozott. Elektronikus vényen történő gyógyszerrendelés esetén, az orvos csak a beteg külön kérésére készít felírási igazolást. A felírási igazolást az orvos - a beteg választása szerint - papír alapon vagy elektronikus formában adja, így a felírási igazolás akár e-mailben is elküldhető a páciensnek.

Megszűnt az orvosnak az a kötelezettsége, hogy a 14 éven aluli páciensnek történő vényírás esetén az EESZT-be feltöltött eRecepthez papír felírási igazolást is ki kellett állítania.

A felírási igazolás nyomtatható fehér színű A4-es papírra és több vény adatait is tartalmazhatja. A felírási igazolást az orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával már nem szükséges ellátni.

Az eRecept kiszolgáltatója a felírási igazolást a termék expediálásának  rögzítése után (pl. „Kiadva: 2021. hó. nap”) visszaadja a kiváltó személynek.

                                         

 

Az eRecept-azonosító birtokában saját részre és más számára is kiváltható a recept

                                                               

                                                 hagyományos vény                                           felírási igazolás

 

- felírási igazolással (eRecept) és egyes hagyományos papírvénnyel továbbra is lehet receptet kiváltani az eddig megszokott módon, saját magunk vagy akár más számára
 

A gyógyszertárban nem kötelező a felírási igazolás bemutatása. A felírási igazolással rendelkező vények TAJ szám alapján is kiválthatók.

 

eRecept azonosító nélkül TAJ szám alapján az alábbi módokon lehet receptet kiváltani

 

- személyazonosság igazolásával és TAJ-kártya felmutatásával 

VAGY

 

 

 

- tárolóelemmel rendelkező eSzemélyi igazolvánnyal, PIN-kód megadásával

 

 

 

 

 

Papír nélkül más személy részére az alábbi módon lehet receptet kiváltani
 

 • TAJ közlésével: a beteg TAJ-számának közlésével, a kiváltó személy azonosítása mellett.

   

A 2021. VI. 29-től hatályos törvénymódosítás szerint, ha elektronikus vény kiváltást nem saját, hanem egy más személy TAJ számának közlésével kezdeményezik, akkor a kiadó köteles a kiváltó személy személyazonosságát ellenőrizni, valamint a bemutatott okmány azonosítóját és a kiváltó nevét a helyi rendszerben rögzíteni. Gyógyszertár vagy - a gyógyászati segédeszköz kiadása esetében - GYSE forgalmazó ezeket a kiadáshoz rögzített személyes adatokat 5 évig kezelheti.

 

 • EESZT-ben rögzített meghatalmazás alapján: az EESZT-ben rögzített meghatalmazott személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével, bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket és segédeszközöket,

   
 • EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság alapján: az EESZT-ben rögzített törvényes képviselő személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket.
   

   

A jogszabály alapján elektronikus vények kiadásáról a gyógyszer kiadója a rendelet mellékletében meghatározott tartalmú kiadási igazolást készít. A gyógyszer kiváltását a kiváltó személy a kiadási igazolás aláírásával, aláírást rögzítő eszközzel vagy a személyét igazoló azonosítóval elismeri.

Az eSzemélyi igazolvánnyal történt vénykiváltás esetén nem szükséges a kiadási igazolást aláírni. Az aláírást ilyenkor a pin kód használat helyettesíti.

 

Ha az EESZT nem érhető el, a vény a felírási igazolás alapján is kiadható, melynek során papíralapú kiadási igazolás készül a gyógyszertárban. Ilyenkor a termék átvételét az átvevő személy aláírásával, és a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány számának feltüntetésével ismeri el a kiadási igazoláson.

 

                    

Gyógyászati segédeszközök eRecepten

Már bizonyos gyógyászati segédeszközök (GYSE) is rendelhetőek eRecepten, azonban kiváltásuk egyelőre csak a patikákban lehetséges. A veszélyhelyzetre tekintettel bevezetésre kerülő fejlesztés tovább csökkenti az orvos és beteg közötti személyes találkozások szükségességét.

Az EESZT eRecept moduljában, a vényírási szabályoknak megfelelően, jelenleg kizárólag a NEAK által engedélyezett gyógyászati segédeszközök elektronikus vényfelírására van lehetőség. Az egyéb, társadalombiztosítási támogatással rendelkező GYSE-k továbbra is csak papír alapon rendelhetők.

 

Az engedélyezett eszközök elektronikus vényfelírásának folyamata a 14/2007-es EüM rendelet értelmében a következő:

 

A jogszabály kihirdetését követően, a NEAK közleményében meghatározott egyes gyógyászati segédeszközök, a beteg kérésére, elektronikus vényen is rendelhetők és beküldhető az EESZT-be az eRecept modul jelenlegi szolgáltatásaival.

Az érintett termékkört a medikai szoftverekben a gyógyszerkészítményekhez hasonlóan lehet kiválasztani.

Az orvos a gyógyászati segédeszköz felírása során minden esetben tájékoztatja a páciensét a vénykiáltási lehetőségekről, az alábbiak szerint:

 • papír alapú GYSE vény: GYSE forgalmazónál és gyógyszertárban is kiváltható
 • eReceptre felírt GYSE: kizárólag gyógyszertárban váltható ki, felírási igazolás alapján GYSE forgalmazó nem jogosult az eszköz kiadására.

A felírás – a fenti szempontok figyelembevétele mellett – minden esetben a páciens kívánsága szerint történik.

Az elektronikus úton írható GYSE-t TTT kóddal kell rendelni az EESZT-ben (ISO kód alapon történő beküldés nem lehetséges).

A vényíráshoz szükséges további GYSE-specifikus információkat az UTASITAS mezőben (max. 255 karakter) szükséges szövegesen feltüntetni.

Az UTASITAS mezőbe az orvos beírhatja az oldaliságot, testtájékot, méretet, a szakorvosi javaslat naplósorszámát, valamint a betegnyilatkozatok (tájékoztatás, kihordási idő) meglétét.

Felírási igazolás nyomtatása az érvényes jogszabályoknak megfelelően történik.

A felírt vény érvénytelenítésére az eddigi gyakorlatnak megfelelően GYSE esetén is lehetőség van.

Elektronikus úton nem írható GYSE beküldése nem lehetséges az EESZT-be (próbálkozásnál az EESZT hibaüzenetet küld).

 

Az elektronikusan felírt GYSE-vények kiváltása jelenleg kizárólag gyógyszertárakban lehetséges, azonban a papír vényen rendelt termékek továbbra is kiválthatók a gyógyászati segédeszköz forgalmazóknál is.

 

A fejlesztés első fázisa jellemzően olyan termékeket, kötszereket, cukorbetegségben szenvedők segédeszközeit (vércukorszint-mérés és inzulinkezelés eszközei), valamint vizeletvisszatartási problémákkal küzdők gyógyászati segédeszközeit érinti, melyek nagy részét eddig is a patikákban váltották ki.

A jogszabály módosítás értelmében, 2021. november 1. napjától az újonnan kialakított eGYSE modulban tovább bővül az elektronikusan felírható GYSE-k köre.

Az EESZT-nek köszönhetően a fokozottan veszélyeztetett, krónikus betegségekben szenvedők kevesebb személyes kontaktussal és papírmentesen juthatnak hozzá az eRecepten rendelt, nélkülözhetetlen termékekhez.

 

Az engedélyezett, elektronikus úton rendelhető GYSE termékek listáját a NEAK a honlapján teszi közzé.