Meghatalmazással kapcsolatos kérdések

Az alábbiakban elolvashatja az EESZT Lakossági Portálján az Önrendelkezés menüpont alatt beállítható meghatalmazásokkal kapcsolatos kérdéseket:

 • Milyen adatokat kell megadnom a meghatalmazás rögzítése során?
  1. eRecept kiváltására szóló meghatalmazás esetén:
   
  Lakossági Portál felületen elektronikus úton történő rögzítés esetén:
  • Meghatalmazott személy:
  - név,
  - születési név,
  - születési hely, idő
  - anyja neve
   
  • Meghatalmazás érvényessége
  Tetszőlegesen választott határozott idejű, vagy visszavonásig terjedő határozatlan idejű.
  A meghatalmazás a határozott és határozatlan idejű meghatalmazás esetén is bármikor visszavonható.
   
  • Képviseleti jogosultság elnevezése
  Szabadon megadható elnevezés, amely a meghatalmazás későbbi beazonosítását segíti az EESZT rendszerében.
   
  Kormányablakban történő rögzítés esetén:
   
  Meghatalmazás EESZT-ben való rögzítése iránti kérelem űrlapon:
   
  • Kérelmező (meghatalmazó) személy:
  - név,
  - TAJ-szám
   
  • Ha a kérelmező nem személyesen jár el: meghatalmazottként vagy más képviselőként eljáró személy adatai:
  - név,
  - születési név,
  - születési hely, idő
  - anyja neve
   
  Meghatalmazáson:
  • Meghatalmazó személy:
  - név,
  - TAJ-szám
   
  • Meghatalmazott személy:
  - név,
  - születési név,
  - születési hely, idő
  - anyja neve
   
  • Meghatalmazás érvényessége
  Tetszőlegesen választott határozott idejű, vagy visszavonásig terjedő határozatlan idejű.
  A meghatalmazás a határozott és határozatlan idejű meghatalmazás esetén is bármikor visszavonható.
   
  • Képviseleti jogosultság elnevezése
  Szabadon megadható elnevezés, amely a meghatalmazás későbbi beazonosítását segíti az EESZT rendszerében.
   
  2. Lakossági Portál funkciók elérésére szóló meghatalmazás esetén:
   
  Lakossági Portál felületen elektronikus úton történő rögzítés esetén:
   
  • Meghatalmazott személy:
  - TAJ-szám
   
  • Meghatalmazás érvényessége
  Tetszőlegesen választott határozott idejű, vagy visszavonásig terjedő határozatlan idejű.
  A meghatalmazás a határozott és határozatlan idejű meghatalmazás esetén is bármikor visszavonható.
   
  • Képviseleti jogosultság elnevezése
  Szabadon megadható elnevezés, amely a meghatalmazás későbbi beazonosítását segíti az EESZT rendszerében.
   
  Kormányablakban történő rögzítés esetén:
   
  Meghatalmazás EESZT-ben való rögzítése iránti kérelem űrlapon, mely az EESZT Információs Portáljáról is letölthető:
   
  • Kérelmező (meghatalmazó) személy:
  - név,
  - TAJ-szám
   
  • Ha a kérelmező nem személyesen jár el: meghatalmazottként vagy más képviselőként eljáró személy adatai:
  - név,
  - születési név,
  - születési hely, idő
  - anyja neve
   
  Meghatalmazáson:
   
  • Meghatalmazó személy:
  - név,
  - TAJ-szám
   
  • Meghatalmazott személy:
  - név,
  - TAJ-szám
   
  • Meghatalmazás érvényessége
  Tetszőlegesen választott határozott idejű, vagy visszavonásig terjedő határozatlan idejű.
  A meghatalmazás a határozott és határozatlan idejű meghatalmazás esetén is bármikor visszavonható.
   
  • Képviseleti jogosultság elnevezése
  Szabadon megadható elnevezés, amely a meghatalmazás későbbi beazonosítását segíti az EESZT rendszerében.


 • Kormányablakban tett meghatalmazás során milyen papírokat szükséges bemutatni a meghatalmazás rögzítéséhez?
  Amennyiben Ön mint Meghatalmazó jár el a Kormányablakban:
   
  1. Az Ön személyazonosságot igazoló okmányai (személyi igazolvány vagy jogosítvány vagy útlevél és TAJ-kártya)
   
  2. Meghatalmazás EESZT-ben való rögzítése iránti kérelem
  A vonatkozó iratmintát személyesen a Kormányablakban töltheti ki, vagy előzetesen letöltheti és kitöltheti. Előzetes letöltés az EESZT Információs Portál felületéről lehetséges.
   
  3. Meghatalmazás, amelyben Ön mint Meghatalmazó az Ön által megjelölt Meghatalmazottat hatalmazza meg eReceptjeinek kiváltására vagy a Lakossági Portál funkciók elérésére
  A vonatkozó iratmintát személyesen a Kormányablakban töltheti ki és írhatja alá, vagy előzetesen letöltheti, kitöltheti és aláírhatja azt. Előzetes letöltés az EESZT Információs Portál felületéről lehetséges.
   
  FIGYELEM! A meghatalmazás kizárólag akkor érvényes, ha két tanú aláírásával el van látva. Kérjük a Kormányablakban való kitöltés és az előzetes kitöltés közötti választás során vegye figyelembe, hogy a két tanú meglétéről Önnek kell gondoskodnia.
   
  Amennyiben Ön mint Meghatalmazott jár el a Kormányablakban:
   
  1. Az Ön személyazonosságot igazoló okmánya(i) (személyi igazolvány, ennek hiányában jogosítvány vagy útlevél és lakcímkártya)
   
  2. Meghatalmazás EESZT-ben való rögzítése iránti kérelem
  A vonatkozó iratmintát személyesen a Kormányablakban töltheti ki, vagy előzetesen letöltheti és kitöltheti. Előzetes letöltés az EESZT Információs Portál felületéről lehetséges.
  3. Meghatalmazás, amelyben Önt mint Meghatalmazottat a (jelen nem lévő) Meghatalmazó hatalmazza meg eReceptjeinek kiváltására vagy a Lakossági Portál funkciók elérésére
  A vonatkozó iratmintát a Meghatalmazó előzetesen köteles kitölteni és aláírni. Ön a kitöltött, két tanú aláírásával ellátott példányt köteles bemutatni a Kormányablakban. Az iratminta letölthető az EESZT Információs Portál felületéről.
   
  FIGYELEM! A meghatalmazás kizárólag akkor érvényes, ha két tanú aláírásával el van látva. A két tanú meglétéről a Meghatalmazónak kell gondoskodnia.
   
  Amennyiben Ön mint harmadik személy jár el a Kormányablakban:
   
  Ha a Meghatalmazó vagy a Meghatalmazott valamely oknál fogva nem tud személyesen megjelenni a Kormányablakban.
   
  1. Az Ön személyazonosságot igazoló okmánya(i) (személyi igazolvány, ennek hiányában jogosítvány vagy útlevél és lakcímkártya)
   
  2. Meghatalmazás EESZT-ben való rögzítése iránti kérelem
  A vonatkozó iratmintát személyesen a Kormányablakban töltheti ki, vagy előzetesen letöltheti és kitöltheti. Előzetes letöltés az EESZT Információs Portál felületéről (e-egeszsegugy.gov.hu) lehetséges.
   
  3. Meghatalmazás, amelyben egy Meghatalmazó egy Meghatalmazottat hatalmaz meg eReceptjeinek kiváltására vagy a Lakossági Portál funkciók elérésére
  A vonatkozó iratmintát a Meghatalmazó előzetesen köteles kitölteni és aláírni. Ön a kitöltött, két tanú aláírásával ellátott példányt köteles bemutatni a Kormányablakban. Az iratminta letölthető az EESZT Információs Portál felületéről (e-egeszsegugy.gov.hu) és Lakossági Portál felületéről (eeszt.gov.hu).
   
  FIGYELEM! A meghatalmazás kizárólag akkor érvényes, ha két tanú aláírásával el van látva. A két tanú meglétéről a Meghatalmazónak kell gondoskodnia.
   
  4. Az eljárásra adott meghatalmazás vagy a képviseletet megalapozó egyéb okirat
   
  - A Meghatalmazó vagy a Meghatalmazott Önnek meghatalmazást adhat a meghatalmazás EESZT-ben történő rögzítésére is. Ebben az esetben a személyazonossága igazolását követően az 1-3. pontban felsoroltakon felül a Kormányablak előtti eljárásra adott meghatalmazás bemutatása is szükséges. Ezen meghatalmazás előzetesen megírandó és aláírandó, két tanú kézzel írt adataival és aláírásával ellátandó. Az EESZT Információs Portál felületén és Lakossági Portál felületén elérhető „Meghatalmazás képviseleti jogosultság EESZT-ben való rögzítése ügyében történő eljárásra” című iratminta használható, ám egyéb érvényes meghatalmazás is elfogadott.
   
  - A Meghatalmazó vagy Meghatalmazott képviseletére egyéb jogcímen jogosult személy (törvényes képviselő) személyazonossága igazolását követően az 1-3. pontban felsoroltakon felül a képviseleti jogosultságot igazoló okirat bemutatására köteles.
   


 • Amennyiben vissza szeretnék vonni egy adott meghatalmazást, megtehetem azt? Ha igen, akkor hogyan?

  Igen, az EESZT Lakossági Portál felületén elektronikusan vagy a Kormányablakban személyes megjelenést követően lehetősége nyílik visszavonni a korábban tett meghatalmazásokat.

  Amennyiben Ön nem rögzíti a meghatalmazás kezdő- és befejező időpontját, az adott meghatalmazás a rögzítés időpontjától visszavonásig érvényes. A meghatalmazás a határozott és határozatlan idejű meghatalmazás esetén is bármikor visszavonható. A meghatalmazást az arra irányuló nyilatkozattal vonhatja vissza a Lakossági Portál felületen vagy a Kormányablakban személyesen, meghatalmazottja, az eljárásra meghatalmazott vagy képviseletre egyéb jogcímen jogosult más személy útján.
   
  A Lakossági Portál felület Képviseletre jogosultak menüpontja alatt kiválaszthatja azt a meghatalmazottat, akinek a meghatalmazását vissza kívánja vonni. A Műveletek oszlopban a Visszavonás parancsra kattintva egy felugró ablakban megtekintheti a kiválasztott meghatalmazásra vonatkozó adatokat, majd amennyiben megbizonyosodott róla, hogy ezt a meghatalmazást szeretné visszavonni, a Mentés gombra kattintva megteheti azt.
   
  Kormányablakban történő eljárás esetén az Információs Portálról és a Lakossági Portálról letölthető Meghatalmazás visszavonása iratminta előre kitöltött és meghatalmazó által aláírt, két tanú kézzel írt adataival ellátott példányával, valamint a visszavonás rögzítésére irányuló kérelem űrlap beadásával kérheti a visszavonás rögzítését az EESZT-ben.


 • Adhatok egy recept kiváltására szóló meghatalmazást?

  Nem.

  A meghatalmazott bármely, a Meghatalmazó részére felírt eReceptet kiválthatja a meghatalmazás érvényességi idején belül, amennyiben az korábban nem került kiváltásra. • Adhatok egy alkalomra szóló meghatalmazást?

  Nem.

  Meghatalmazás kizárólag meghatározott időszakra adható (legalább egy nap), ezen időszak alatt a meghatalmazott bármely készítményét kiválthatja. • Megbízhatok más személyt, hogy a nevemben rögzítsen meghatalmazást?
  Igen.
   
  Jogszabály alapján a Meghatalmazón kívül az alábbi személyek is kezdeményezhetik meghatalmazás EESZT-ben való rögzítését.
   
  • a Meghatalmazott (csak Kormányablakban)
  • Meghatalmazó vagy Meghatalmazott által a rögzítés iránti eljárásra meghatalmazott harmadik személy (csak Kormányablakban, az eljárásra adott meghatalmazás birtokában, mely előzetesen megírandó és aláírandó, két tanú kézzel írt adataival és aláírásával ellátandó). Az Információs Portálfelületen és a Lakossági Portálfelületen elérhető „Meghatalmazás képviseleti jogosultság EESZT-ben való rögzítése ügyében történő eljárásra” című iratminta használható, ám egyéb érvényes meghatalmazás is elfogadott.
  • A Meghatalmazó vagy Meghatalmazott képviseletére egyéb jogcímen jogosult személy (törvényes képviselő) a képviseleti jogosultságot igazoló okirat bemutatásával (csak Kormányablakban).
  A meghatalmazáshoz szükséges dokumentumokat az EESZT Lakossági Portál vagy Információs Portál felületén érheti el.


 • Kinek adhatok meghatalmazást?
  • a Lakossági Portál funkcióinak elérésére bármely cselekvőképes, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott természetes személynek adhat meghatalmazást, aki rendelkezik érvényes TAJ-számmal.

   

  • eReceptjeinek kiváltásához bármely cselekvőképes, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott természetes személynek adhat meghatalmazást. Ennek a típusú meghatalmazásnak EESZT-ben történő rögzítéséhez szüksége lesz a meghatalmazott személy természetes személyazonosító adataira (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve). A patikai kiváltás során az Ön által meghatalmazott személy a megadott adatokat tartalmazó személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, ennek hiányában jogosítvány vagy útlevél és lakcímkártya) bemutatásával válthatja ki az Önnek felírt vényeket.

   

  Felhívjuk figyelmét, hogy a patikai azonosítás kizárólag akkor lesz lehetséges, ha a patikában bemutatott személyazonosításra alkalmas okmány(ok)on szereplő adatok megegyeznek az EESZT rendszerében a meghatalmazásnál feltüntetett adatokkal. A meghatalmazott személyes adataiban bekövetkezett változások esetén az EESZT-ben rögzített meghatalmazásokat ismételten meg kell adni.
   
  Felhívjuk figyelmét, elektronikus recept meghatalmazással történő kiváltása kizárólag az EESZT-ben rögzített képviseleti jogosultság elektronikus úton történő ellenőrzése után lehetséges, papír alapú meghatalmazás nem fogadható el.


 • Mikortól és meddig érvényes a meghatalmazás?
  A meghatalmazás EESZT-ben történő rögzítésének időpontjától visszavonásig érvényes.
   
  VAGY
   
  Kezdő- és befejező dátum megadásával meghatározott időszakra vonatkozóan is adható meghatalmazás. Ebben az esetben a befejező napon automatikusan érvényét veszti a meghatalmazás.
   
  A meghatalmazás a határozott és határozatlan idejű meghatalmazás esetén is bármikor visszavonható.


 • Mit foglal magában a Lakossági Portál által biztosított funkciók elérésére irányuló meghatalmazás?

  Lakossági Portál által biztosított funkciók elérésére adott meghatalmazással Ön jogosultságot biztosíthat a meghatalmazott személy számára, hogy az Ön EESZT Lakossági Portál felületére belépjen, az ott található funkciókat és szolgáltatásokat használja. A meghatalmazás adásával a meghatalmazott személy számára nem kerülnek kiadásra az Ön ügyfélkapu adatai és TAJ-száma, a belépés a rendszeren belül a rögzített meghatalmazás alapján biztosított. A meghatalmazott a belépéskor megtekintheti az Ön ellátásával kapcsolatos információkat és digitális önrendelkezési nyilatkozatot tehet. Felhívjuk figyelmét, hogy a meghatalmazott a meghatalmazó nevében újabb meghatalmazás rögzítésére a Lakossági Portál felületen nem jogosult. • Mit jelent az, ha meghatalmazást adok az eReceptjeim kiváltására?
  Elektronikus recept kiváltására adott meghatalmazással Ön jogosultságot biztosít a meghatalmazott személy számára, hogy felírási igazolás felmutatása nélkül, saját okiratai bemutatásával az Ön részére az EESZT útján kiállított elektronikus recepteket Ön helyett, az Ön nevében kiváltsa.
   
  A patikai kiváltás során az Ön által meghatalmazott személy a megadott adatokat tartalmazó személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, ennek hiányában jogosítvány vagy útlevél és lakcímkártya) bemutatásával válthatja ki az Önnek felírt vényeket.


 • Mire tudok meghatalmazást adni az EESZT-ben?
  Meghatalmazás EESZT-ben történő rögzítése a következőkre kérhető:
  • az EESZT Lakossági Portál által biztosított funkciók eléréséhez.
  • az EESZT útján elektronikusan felírt receptek kiváltásához (a nem elektronikus úton felírt receptek kiváltása továbbra is papír alapú felírási igazolás birtokában lehetséges)


 • Kit nevezünk Meghatalmazottnak?
  Meghatalmazottnak nevezzük azt a természetes személyt, akinek a meghatalmazással a meghatalmazó bizonyos jogosultságokat enged.

 • Hol tudok meghatalmazást adni?
  Jogszabály alapján az EESZT-ben meghatalmazás két módon rögzíthető:
  • Meghatalmazást elektronikus úton az EESZT Lakossági Portálján, a Digitális Önrendelkezés menüpont alatt található Új meghatalmazás elnevezésű fül alatt adhat. A portálra történő belépéshez szükséges a személyes ügyfélkapujához tartozó felhasználóneve és jelszava, és a TAJ-száma. Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel, tájékozódjon az igénylés menetéről és regisztráljon.
  • Meghatalmazást adni a Kormányablakokban személyesen is lehetősége van.


 • Mit jelent a meghatalmazás?

  Meghatalmazás adásával a meghatalmazó egy másik személyt, a meghatalmazottat jogosíthatja fel bizonyos tevékenységek helyette történő elvégzésére. A meghatalmazás egy egyoldalú jognyilatkozat, ami azt jelenti, hogy kizárólag a meghatalmazónak kell aláírnia a nyilatkozatot, a meghatalmazott pedig az alapján jogosultságokat szerez, kötelezettsége azonban az adott tevékenység elvégzésére nem keletkezik. Meghatalmazottnak lenni tehát egy lehetőséget jelent a meghatalmazó akarata szerint a helyette történő eljárásra. • Kit nevezünk Meghatalmazónak?
  Meghatalmazónak nevezzük azt a természetes személyt, aki a meghatalmazott számára a meghatalmazással bizonyos jogosultságokat enged.