Gyakori kérdések a gyógyszertárak EESZT működésével kapcsolatban

Az alábbiakban választ kaphat a gyógyszertárakat érintő EESZT használatára vonatkozó főbb kérdésekre. 
 • Mit kell tennem, ha közfinanszírozott szolgáltatóként több eSzemélyi olvasóra van szükségem, mint amit előzetesen jeleztem?

  Az EESZT az induláshoz szükséges eSzemélyi olvasókat biztosította ingyenesen a közfinanszírozott szolgáltatóknak. Később, további olvasók beszerzése vagy a garanciális időn túl elromlott készülékek javíttatása, pótlása már az egészségügyi szolgáltató feladata és költsége. Az EESZT-nél az eSzemélyi olvasók pótigénylése egyelőre lezárult. A jelenleg beérkező igények egyedi elbírálás alá esnek, a válaszadásig szíves türelmüket kérjük. Azok a csatlakozásra kötelezett szolgáltatók, akik nem rendelkeznek egyetlen eSzemélyi olvasó készülékkel sem, a következő e-mail címen jelezhetik igényüket: csatlakozas.eeszt@eszfk.hu. Levelük végén mindenképpen adják meg nevüket, telefonos elérhetőségüket, e-mail címüket és a nyilvántartó hatóság (OTH/OGYEI) szerinti azonosítójukat. • Fizikailag bent kell-e lenni a kártyaolvasóban az eSzemélyinek, vagy bejelentkezés után ki lehet venni?

  Az eSzemélyi igazolványnak csak az azonosítási folyamat alatt kell az olvasóban lennie, a bejelentkezés után nem kell benne hagyni. A bejelentkezés után – amennyiben a kapcsolat nem szakad meg – a rendelkezésre állási idő 8 óra. • Hogy történik egy újonnan nyíló gyógyszertárnál az eSzemélyi olvasók beszerzése, telepítése?

  A gyógyszertárnak először fel kell vennie a kapcsolatot a rendszergazdájával és az ÁEEK-kel. eKapus regisztrációt követően, a kért csatlakozási dokumentumok és nyilatkozatok megküldése után lehet megküldeni az eSzemélyi olvasók beszerzésére vonatkozó igényt az ÁEEK felé a csatlakozas.eeszt@okfo.gov.hu címre.

  A készülékeket előzetes egyeztetést követően az ÁEEK Üzemeltetési Osztálya bocsátja rendelkezésre, a készülékek számától függően postai úton, vagy személyes átvétel keretében. • Milyen betegedukációs kiadványok vannak?

  A betegek, a lakosság tájékoztatására országos kommunikációs kampányt folytatott az EESZT Fenntartási és Üzemeltetési Főosztálya melynek keretében 2019-ben a lakosság részére szórólapok készültek a Lakossági Portál és az eRecept működéséről. A kiadványokat az akkori ÁEEK szerződéses partnere kézbesítette minden csatlakozott intézmény részére, így az állampolgárok a háziorvosi rendelőkben, gyógyszertárakban valamint a fekvő és járóbeteg-ellátó intézményekben juthattak/juthatnak hozzá.

  A szórólapok digitális formában elérhetőek az EESZT Információs portálján is az alábbi képekre kattintva: • Az eRecept bevezetésével a gyógyszer kiváltásához már nem kell papírvény?

  2020. január 1-jétől a beteg kérésére, valamint 14 éven aluli páciens részére történő vényírás esetén az eRecepthez kapcsolódó felírási igazolás kiállítása és átadása továbbra is kötelező az orvosok számára. A felírási igazolás hasonló a hagyományos papírrecepthez, azzal a különbséggel, hogy látható rajta egy harmadik vonalkód:

   

  A felírási igazolás tartalmi elemeiről jogszabály rendelkezik. 2017. november 1-je után - új lehetőségként - a páciens már papír recept nélkül is kiválthat saját részre írt gyógyszereket, eSzemélyi vagy TAJ és hagyományos személyi igazolvány alapú beazonosítás után akkor, ha az orvos eReceptet írt fel és nem hagyományos papírvényt. • A gyógyszertárban nem munkaviszony keretében foglalkoztatott munkatársak esetén (helyettesítők, vállalkozók, gyes-en lévők) van-e teendője a személyi jogos gyógyszerésznek?

  A személyi jogos gyógyszerész vagy az általa megbízott, Intézményi EESZT jogosultság adminisztrátori jogkörrel felruházott személy osztja ki az EESZT jogosultságokat a gyógyszertár valamennyi olyan munkatársának, aki a vények kiadásában aktívan közreműködik. • Expediálhatok-e ha az eSzemélyim elveszett?

  Nem.  Az eSzemélyi igazolvány, mint elsődleges azonosítási eszköz, feltétele az EESZT használatának, így az expediálásnak is. Az eRecepthez való hozzáférés csak kétfaktoros azonosítás után lehetséges (eSzemélyi és PIN-kód), így vényköteles gyógyszert expediálni csak jogosultsággal rendelkező személy tud. • Védelmet biztosít-e a rendszer az ellen, hogy TAJ szám ismeretében bárkinek a vénye a távollétében lekérdezhető legyen?

  A visszaélések elkerülésére több informatikai és nem informatikai védelmi mechanizmus van az EESZT-be építve. Az utóbbiak közül kiemelendő, hogy minden lekérdezés a lekérdező felhasználói adataival naplózódik és bármikor visszakereshető. A Lakossági portálon minden érintett saját maga követheti, hogy ki és mikor fért hozzá az EESZT-ben tárolt egészségügyi adataihoz, és a visszaélés gyanúját jelentheti a hatóságoknak. • A cikktörzs egyezni fog-e és naprakész lesz-e a háziorvosoknál, a szakrendelőkben, a fekvőbeteg ellátó intézményekben a gyógyszertárakéval?

  Ahhoz, hogy az eRecept felírást vagy kiadást on-line befogadja a Tér, valamennyi oldal azonos gyógyszertörzzsel kell, dolgozzon, amely nem más, mint a NEAK PUPHA legfrissebb verziója. Jelenleg is folyik egy gyógyszertörzs-harmonizációs projekt, ami egy törzsbe foglalná össze a jelenlegi adatforrások (NEAK, OGYÉI) törzseit. A lezárást követően jogszabály útján kötelezve lesz minden szolgáltató az egységes gyógyszertörzs használatára. • Hozzáférhet-e a NEAK alanyi jogon a patika EESZT adataihoz a retaksa meglétének kontrollálása céljából?

  A NEAK az EESZT hatósági modulján keresztül le tudja kérdezni az elszámolásra jelentett elektronikus vények adatait, így a retaksát is. Papíralapú vények esetén a jelenlegi ellenőrzési gyakorlat marad érvényben. • Az orvos által az expediálás közben javított vény tartalma nem lesz azonos a felírási igazolással, amit viszont meg kell őrizni. Jelenthet-e ez problémát a patikának az elszámolásnál vagy az ellenőrzésnél?

  Az orvos a kiadott státuszú eVényt már nem tudja módosítani. Az EESZT elérhetetlensége (szolgáltatás kiesés) eVény módosítása esetén a szolgáltatók egymás közti egyeztetése szükséges, dokumentált módon. • Ha éppen nincsen internetkapcsolat, hogyan expediálható az eRecept?

  Szolgáltatás-kiesés esetén az orvos által aláírt és lebélyegzett felírási igazolás alapján expediálhat a gyógyszertár. Az ilyenkor érvényes eljárásrendet az ÁEEK-nál kidolgoztuk és a NEAK-, OGYÉI- és az MGYK-egyeztetés után, az EESZT portálon is elérhetővé tettük. A szolgáltatás-kiesés ideje alatt felvett adatokat a kiadó szoftver – az EESZT-kapcsolat helyreállását követő lehető legrövidebb időn belül (jelenleg maximum 4 munkanap) - köteles továbbítani az EESZT-be. • Hogy viszem el a laborba az eReceptet (magisztrális gyógyszerkészítéshez, ha nincs felírási igazolás sem)?

  A kiadási igazolást kell kinyomtatni a helyi rendszerből. Ezt kell majd a magisztrális gyógyszer készítőknek és a kiadónak aláírni. A nyomonkövethetőség érdekében majd ezt kell tárolni. • Államvizsgás gyógyszerészhallgatónak van-e expediálási jogosultsága (gyakorlatok megszerzése)?

  A gyógyszerkiadói kompetenciák nem változtak. Hallgatónak expediálni csak működési engedéllyel rendelkező gyógyszerész felügyelete mellett lehet. • EU-s állampolgár részére Magyarországon tartózkodása idején rendelhető-e / kiadható-e eRecepten gyógyszer?

  Igen, fényképes igazolvány (pl. útlevél, személyi) vagy EU-s biztosítási kártya alapján. • Külföldi vényeket az eRecept-rendszer kezeli?
  Az eRecept-rendszerben a külföldön felírt vény gyógyszertári rögzítése az EESZT-ben egyelőre még nem támogatott (mert pl. az orvos és az intézmény sem azonosítható).

 • Orvos kezdeményezheti-e eRecept foglalt státuszba helyezését?

  Az orvosi szoftverben erre nincs lehetősége, ez kifejezetten gyógyszertári funkció. • Hányszor foglalhatom újra a receptet, ha kettő napon belül nem tudom beszerezni?

  A vény foglalt státuszának többszöri meghosszabbítására egyelőre nincs korlátozás beállítva a rendszerben, a lejárati időn belül ismételhető, azonban a beteg kérésére a vényt a foglalásból fel kell szabadítani. • Mi a teendő az eRecept esetén, ha a receptre (felírási igazolásra) nyomtatott azonosító olvashatatlan a scanner számára?

  A felírási igazoláson lévő receptazonosító vonalkód alatti 18 karakteres számsor begépelésével is lehetséges a vény Térből való lekérdezése. További lehetőség a vény elérésére az eSzemélyi vagy a régi típusú személyi igazolvány + TAJ használatával azonosítani a beteget, amennyiben a saját vényeit váltja ki. • Az eRecept bevezetésével lehetséges lesz-e a részleges kiadás?

  A bevezetést megelőző szakmai és hatósági egyeztetéseken az a döntés született, hogy - bár informatikailag megvalósítható - a részleges kiadás funkció a későbbiekben kerül bevezetésre. • Felírási igazolás hiányában, hogyan válthatja ki a szülő 14 éven aluli gyermek gyógyszereit?

  A jelenlegi gyakorlat nem változik. Vagyis ha nincs a papírvény a szülőnél, akkor most sem tud vényköteles gyógyszereket kiváltani a szülő 14 éven aluli gyermekei számára. Hasonló eljárásrendben, jelenleg az eRecept bevezetésével is csak papír felírási igazolás birtokában tud gyógyszert kiváltani kiskorú gyermekei számára a szülő. Ez változni fog a törvényes képviseleti funkciók bevezetésével. • Miért vesz több időt igénybe egy beteg gyógyszereinek kiadása, mint a rendszer bevezetése előtt?

  A nemzetközi, ill. az eddigi tapasztalatok alapján a vények kiadása és a betegek gyógyszerellátása nem lassult. A felhasználóknak meg kell szokni az új funkciókat. Az eRecept funkciók napi rutinba való beépülése után és jól működő EESZT kapcsolat mellett az eReceptek lekérdezése és kezelése gyorsabb lesz a korábbi extravonalkódos vagy kézi adatbeviteli gyakorlatnál. • Az orvosnak kötelező-e eReceptet kiállítani, ha az EESZT elérhető?

  Igen, az EESZT csatlakozásra és a számítógépes vényírásra vonatkozó jogszabályok alapján főszabályként eReceptet köteles írni minden, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál valamint EESZT-csatlakozásra kötelezett magánszolgáltatónál dolgozó orvos Természetesen egyes kivételes esetekben, mint például gyógyszerrendelés a beteg otthonában, vagy szolgáltatás-kiesés alatt az orvos papírvényt is kiállíthat. Csak papírvény alkalmazható az orvosi táska részére történő gyógyszerrendeléskor, illetve vagylagos („seu”) gyógyszerrendeléskor, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer rendelésekor, valamint „pro familia” jelzéssel történő gyógyszerrendeléskor. • Ha nincs feltüntetve az adagolás az eRecepten, vissza kell-e küldeni a beteget az orvoshoz?

  Az eRecepten az adagolás egyértelmű feltüntetésére, illetve az adagolás nélküli vény TB-támogatás elszámolhatóságára a vényrendelés általános szabályai - a mindenkor érvényben lévő jogszabályok szerint - vonatkoznak.

   44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet

  az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

   

  az alábbi pontokban ír az adagolás megadásáról ill. a teendőkről annak elmaradása esetén:

   

  7. §

  (3) A vényen - a (3a) bekezdésben foglalt eltéréssel - az orvosnak fel kell tüntetni:

  ...

  f) egyértelmű utasítást a gyógyszer adagolására, alkalmazásának módjára és gyakoriságára;

   

  10. § Ha az orvos erős hatású, belsőleges használatra szánt gyógyszert olyan adagolásban rendel, amely a megállapított legnagyobb egyszeri vagy napi adagot meghaladja, a túllépést papíralapú vényen felkiáltójellel jelölnie, és aláírásával, valamint bélyegzőjével külön igazolnia kell. Elektronikus vény esetében a jelölés a vényíró szoftver segítségével, elektronikusan történik.

   

  13. §

  3) Olyan vényre, amelyen az orvos a gyógyszer pontos adagolását a vényen nem egyértelműen tüntette fel, a gyógyszer kiadója a rendelt gyógyszert nem adhatja ki.

  (4) Ha az orvos erős hatású, belsőleges használatra szánt gyógyszert olyan adagolásban rendel, amely a megállapított legnagyobb egyszeri vagy napi adagot meghaladja, de a túllépést a vényen nem jelöli, és papíralapú vény esetében külön aláírásával és bélyegző lenyomatával nem igazolja, a gyógyszerész a megállapított legnagyobb egyszeri vagy napi adagot szolgáltatja ki. • A vonalkódleolvasási hibák kizárására át lehet-e alakítani úgy a receptet, hogy először az eRecept-vonalkód legyen biztonsággal leolvasható (az extravonalkód véletlen leolvasásának kizárása)?

  A NEAK vény formája és adattartalma adott. Az expediálást javasolt a vény közepén lévő eRecept-azonosító vonalkód beolvasásával kezdeni (amennyiben szerepel a vényen), mert így a felírt vény összes adata egyszerre töltődik be a kiadási képernyőre. Azt, hogy az extravonalkód véletlen leolvasása ne okozzon zavart az eRecept kiadásnál, a rendszergazda, vagyis a patikai szoftver fejlesztője feladata megoldani. ERecept esetén az EVK kódolás speciális (lásd fentebb). Folyamatban van egy olyan fejlesztés, ami ezt a problémát orvosolja, de az életbe léptetéséhez jogszabály módosítás szükséges. • A kézzel írt vények esetén mi az expediáló teendője az EESZT-ben?

  Ugyanazt kell tenni, amit korábban is a papírvénnyel: rögzíteni kell a vényadatokat az expediáló modulban, amely (a TAJ szám megléte esetén) a háttérben felküldi azokat az EESZT-be. • Ki válthatja ki az eReceptre írt gyógyszert?

  Az aktív (nyitott) státuszú eReceptet a beteg saját maga számára bármely patikában kiválthatja, elegendő hozzá a TAJ kártyájával és személyi igazolvánnyal (vagy más, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal), vagy pusztán eSzemélyi igazolvánnyal (PIN-kód beütése után) igazolnia saját magát. Ugyanezt megteheti mindennemű azonosítás nélkül a papír felírási igazolással is, és ily módon bárki más, rokon, ismerős gyógyszereit is kiválthatja a papíralapú felírási igazolás birtokában. A más részére történő receptkiváltás jelenleg csak a papír alapú felírási igazolással (vagy adott esetben a hagyományos papírvény bemutatásával) történhet, meghatalmazás nem fogadható el, ugyanakkor a közeljövőben bevezetnek egy új meghatalmazási rendszert. • A gyógyszertárakban csak igazolvány ellenében (TAJ kártya vagy személyi igazolvány) kaphatják meg a betegek a gyógyszereiket?

  TAJ alapján hagyományos személyivel vagy eSzemélyi azonosítás után papír, azaz felírási igazolás nélkül is kiadhatók azok a gyógyszerek, amelyeket az orvos eRecepttel írt fel. Gyógyszerkiváltás ugyanakkor nem csak igazolvány alapú azonosítás után lehetséges.

  Az eReceptről, vagyis az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe feltöltött eVényről az orvos kötelezően papír felírási igazolást is kiállít, amelyet a beteg átadhat hozzátartozójának, gondozójának, szomszédjának vagy ismerősének is, aki ezt a gyógyszertárban bemutatva kiválthatja a páciens gyógyszereit. Amennyiben nem elektronikus, hanem hagyományos papírvényt írt a kezelőorvos, akkor a gyógyszerkiváltás ugyanúgy fog történni, mint jelenleg, vagyis a hagyományos papírvény bemutatásával. Ebben az esetben az igazolvány ellenében történő, papírvény nélküli gyógyszerkiváltás nem lehetséges, mert az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben nem található eRecept. • Az EESZT-ben kiadott vény esetén mi a retaksa funkciója és lépései?

  TAJ alapján kiadott eReceptek esetén a helyi gyógyszertári rendszer retaksa funkcióját használva a számítógép monitorán az EESZT-ből lekérdezett felírt és valóban kiadott elektronikus vény tartalmát kell összehasonlítani. A megnyitás időpontját és a megnyitást végző felhasználó azonosítóját a kiadott vényhez kapcsolva rögzíti a rendszer. Felírási igazolással történő vénykiváltás esetén a NEAK formavényre nyomtatott adatokat kell összevetni a kiadáskor Tér-ben rögzített adatokkal, amelyek a kiadási igazolásra is rányomtatódnak. A hagyományos papírvény retaksához hasonlóan, az eRecept retaksálási munkafolyamat is meg kell feleljen az önellenőrzési és gyógyszerbiztonsági szakmai előírásoknak. • Kell-e rögzítenem a beteg fényképes igazolványának számát a TAJ alapú kiváltás során?

  Felírási igazolás nélkül, a páciens saját részére történő TAJ alapú gyógyszerkiváltása esetén meg kell győződni a kiváltó személyazonosságáról. E célból a TAJ szám mellett szükséges bármely fényképes igazolvány bemutatása vagy az új típusú eSzemélyi használata. A jogszabály szerint, az igazolvány számának rögzítése csak az 50.000 Ft értékhatárt meghaladó bruttó fogyasztói árú gyógyszer kiváltásakor kötelező.

  Fokozottan ellenőrzött szerek kiadásakor természetesen értéktől függetlenül is rögzíteni kell a kiváltó személy igazolványának számát.