eReceptek felírása és kiváltási lehetőségei

Felhívjuk figyelmét, hogy az EESZT-ben főszabály szerint továbbra is törvényileg szabályozott módon, orvos-páciens találkozót követően írható fel eRecept! 

A találkozó azonban – a jogszabályi előírások teljesítése mellett – telemedicinális ellátás keretében is történhet, így ennek keretében is rendelhető gyógyszer.

A módosított 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 23/C. §  szerint, az  emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt, és annak megszűnését követően 90 napig. A szakorvosi javaslat ideiglenes meghosszabbítását a háziorvosnak a páciens egészségügyi dokumentációjában rögzíteni szükséges.

 

Az eRecept felírása és kiváltása az alábbiak szerint történik:

 

Minden orvos az eddig megszokott számítógépes programjával ír receptet, ami automatikusan eReceptté válik és felkerül a "Tér"-be, ahonnan az ország bármely gyógyszertárában lekérdezhetővé válik.

A felírási igazolás korábbi felíró oldali kiadási kötelezettsége 2021.07.07.-vel megváltozott. A 29/2021. (VII. 6.) EMMI rendelet 9. §. módosította a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet vonatkozó 11/B. § (1) bekezdését. Elektronikus vényen történő gyógyszerrendelés esetén, az orvos csak a beteg külön kérésére készít felírási igazolást. A felírási igazolást az orvos - a beteg választása szerint - papír alapon vagy elektronikus formában adja, így a felírási igazolás akár e-mailben is elküldhető a páciensnek.

Megszűnt az orvosnak az a kötelezettsége, hogy a 14 éven aluli páciensnek történő vényírás esetén az EESZT-be feltöltött eRecepthez papír felírási igazolást is ki kellett állítania.

NEAK formavényre nyomtatott felírási igazolást 2021. január 31-ig volt lehetséges kiállítani!

 

A felírási igazolás nyomtatható fehér színű A4-es papírra és több vény adatait is tartalmazhatja. A felírási igazolást az orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával már nem szükséges ellátni.
 

A korábban kiállított, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által gyógyszerrendelés céljára rendszeresített vényre (NEAK formavényre) nyomtatott, az orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával hitelesített felírási igazolást a gyógyszertár köteles 5 évig megőrizni.
 

Az eRecept kiszolgáltatója a felírási igazolást a termék expediálásának  rögzítése után (pl. „Kiadva: 2021. hó. nap”) visszaadja a kiváltó személynek.

                                         

 

Az eRecept-azonosító birtokában saját részre és más számára is kiváltható a recept

                                                               

                                                 hagyományos vény                                           felírási igazolás

 

- felírási igazolással (eRecept) és egyes hagyományos papírvénnyel továbbra is lehet receptet kiváltani az eddig megszokott módon, saját magunk vagy akár más számára
 

- 2020.10.31-től pedig az elektronikus vény egyedi azonosítóját tartalmazó vonalkód bármilyen formában történő bemutatásával is lehetőség nyílt receptkiváltásra
 

A gyógyszertárban nem kötelező a felírási igazolás bemutatása. A felírási igazolással rendelkező vények TAJ szám alapján is kiválthatók.

 

eRecept azonosító nélkül TAJ szám alapján az alábbi módokon lehet receptet kiváltani

 

- személyazonosság igazolásával és TAJ-kártya felmutatásával 

VAGY

 

 

 

- tárolóelemmel rendelkező eSzemélyi igazolvánnyal, PIN-kód megadásával

 

 

 

 

 

Papír nélkül más személy részére az alábbi módon lehet receptet kiváltani
 

 • TAJ közlésével: a beteg TAJ-számának közlésével, a kiváltó személy azonosítása mellett.

   

Az 1997. évi XLVII. törvény [Eüak.Tv.] 2021. VI. 29-től hatályos törvénymódosítás szerint, ha elektronikus vény kiváltást nem saját, hanem egy más személy TAJ számának közlésével kezdeményezik, akkor a kiadó köteles a kiváltó személy személyazonosságát ellenőrizni, valamint a bemutatott okmány azonosítóját és a kiváltó nevét a helyi rendszerben rögzíteni. Gyógyszertár vagy - a gyógyászati segédeszköz kiadása esetében - GYSE forgalmazó ezeket a kiadáshoz rögzített személyes adatokat 5 évig kezelheti.
 

 • EESZT-ben rögzített meghatalmazás alapján: az EESZT-ben rögzített meghatalmazott személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével, bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket és segédeszközöket,

   
 • EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság alapján: az EESZT-ben rögzített törvényes képviselő személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket.
   

   

A jogszabály alapján elektronikus vények kiadásáról a gyógyszer kiadója a rendelet mellékletében meghatározott tartalmú kiadási igazolást készít. A gyógyszer kiváltását a kiváltó személy a kiadási igazolás aláírásával, aláírást rögzítő eszközzel vagy a személyét igazoló azonosítóval elismeri.

Az eSzemélyi igazolvánnyal történt vénykiváltás esetén nem szükséges a kiadási igazolást aláírni. Az aláírást ilyenkor a pin kód használat helyettesíti.

 

Ha az EESZT nem érhető el, a vény a felírási igazolás alapján is kiadható, melynek során papíralapú kiadási igazolás készül a gyógyszertárban. Ilyenkor a termék átvételét az átvevő személy aláírásával, és a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány számának feltüntetésével ismeri el a kiadási igazoláson.