eBeutaló

Az egészségügyi ellátások jelentős részét orvosi beutalás alapján lehetséges igénybe venni. Mostanáig a beutalás során a kezdeményező orvos – a szakmai indokok és a jogszabályi lehetőségek figyelembe vételével – papíron elkészítette a beutalót, és rögzítette azon az igényelt ellátással kapcsolatos előzményeket, kéréseit, megállapításait.

A beutalók nagy része kézírással készült, ami sokszor megnehezítette azok olvashatóságát, illetve a beutalók sokszínű szerkezete és tartalma igen eltérő mértékben adott támpontot az igénybe vett ellátást nyújtó orvos számára. Ugyanakkor az egészségügyi ellátóknak az utóbbi években egyre több adatot kell pontosan rögzíteniük ezekről a papírokról, így a szakrendelői és kórházi informatikai rendszerek már felkészültek a beutalók tartalmának elektronikus kezelésére.

Az EESZT eBeutaló modulja megteremti az eddig hiányzó adattovábbítási közeget a beutalót kiállító orvos és a vizsgálatot elvégző orvos informatikai rendszere között, biztosítva a betegek egészségügyi adatainak megbízható és biztonságos továbbítását. Mivel az ellátás során kulcsfontosságú, hogy a vizsgálatot végző orvos számára a beutalót kiállító orvos közlései, például az előzmények, vagy az aktuális panaszok egyértelműek legyenek, ezért az elektronikus eszközökkel megvalósuló továbbítás képes kiküszöbölni a korábbi papíralapú beutalókkal kapcsolatos nehézségeket és kockázatokat.

Az eBeutaló lehetővé teszi a beutaló orvos számára, hogy egységesített módon, saját sablonok létrehozásával készítse el a beteg beutalóit, amelynek során ellenőrzésre kerülnek a beutalás szabályai. A beutalás készítésekor figyelembe vehető a beteg többi beutalója is.

A beutaló orvos által beküldött beutalók az EESZT-ben tárolódnak és elérhetővé válnak az igénybe venni kívánt ellátó intézmény orvosai számára. Ezáltal akár már a beteg megérkezése előtt is tervezhetővé válik az ellátás és a beteg jelentkezésekor már megbízható formában és tartalommal rendelkezésre állnak a beutaláshoz kapcsolódó betegadatok, így az ellátó orvos gyorsabban és megalapozottabban kezdheti meg diagnosztikai és terápiás tevékenységét. A beutaló felhasználását az ellátó intézmény HIS rendszere lejelenti a beutaló azonosító megadásával az ellátási esemény megkezdésekor az Eseménykatalógus modulnak, amely belső folyamatokon keresztül értesíti a eBeutaló modult a beutaló felhasználásáról.

A beutaló alapján igénybe vett ellátások leleteinek elkészültéről a beutaló orvos, illetve a beteg az EESZT útján értesítést kaphat. A rendszer lehetővé teszi a betegek számára, hogy a saját beutalóikat a Lakossági Portálon keresztül megtekintsék, illetve értesítést kérhetnek az ügyfélkapus tárhelyükre az új beutalókról.

A rendszer rendelkezik a szakmai portálon keresztül elérhető webes felülettel is, de a szolgáltatás lehetőségeit teljes körűen kihasználni az illesztett intézményi rendszerek felületén lehet. Figyelembe véve a rendkívüli helyzeteket (például az éjszakai ügyeletben történő sürgősségi beutalásokat), amikor a beutaló orvos számára nem áll rendelkezésre az e-beutaló rendszerbe való rögzítés lehetősége, az ellátás folyamatossága és biztonsága érdekében továbbra is megtartásra kerül a jelenlegi papíron történő beutalás lehetősége.