Digitális Képtovábbítás

A digitális képfeldolgozás az orvosi diagnosztikában az utóbbi években folyamatosan terjed. A radiológia területén mára már szinte teljesen kiszorította a hagyományos röntgenfilmeket. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy a DICOM szabványok elterjedése megkönnyítette a különböző gyártmányú eszközök egységes környezetbe való illesztését.

A különböző gyártók eszközei gond nélkül illeszthetők a legkülönbözőbb PACS rendszerekbe és az azon tárolt képek feldolgozhatók számtalan gyártó különböző szoftverével.

A digitális technikák terjednek olyan szakterületeken is, ahol korábban a felvételeket sokszor nem is rögzítették (szövettan, gasztroenterológia, EKG, EEG). Sajnos a fejlődést ezeken a területeken némileg lassítja a szabványok hiánya illetve nem megfelelő támogatása.

A digitális technikában az elfogadott szabványok alkalmazásával, az internet lehetőségeinek kihasználásával mód nyílik a digitális felvételek gyors és biztonságos továbbítására a különböző intézmények között, növelve ezzel a betegellátás hatékonyságát és biztonságát. A digitális technika lehetővé teszi a költséghatékony másolást és továbbítást, a képek mozgatását anélkül, hogy azok az eredeti helyükről eltűnnének.

Az EESZT a fenti célok elérésére három különböző funkciót kínál. Elsőként a digitális képanyag megosztását az EESZT-hez csatlakozó egészségügyi szolgáltatók számára. A résztvevők egy központi adatbázisban rögzítik a náluk keletkezett képek listáját, amelyeket szükség esetén más ellátók letölthetnek. A korábban másutt készült képek felhasználhatók a leletezésben, mint előzmények, képet kaphatunk a betegség esetleges előre haladásáról, elkerülhetők az esetleges felesleges vizsgálatok.

A második funkció egy digitális képküldési rendszer, tulajdonképpen egy képtovábbításra kidolgozott „e-mail rendszer”. Miért van erre szükség? Nincs meg az e-mail rendszerekben meglévő esetleges méretkorlát, a címzett és feladó csak a rendszerbe regisztrált szereplő lehet, amivel megfelelhetünk a beteg adatainak védelmével szemben állított követelményeknek. Ennek elsődleges alkalmazási területe olyan képek gyors továbbküldése, amelyeket még nem osztottak meg a központi rendszerben (pl. beteg továbbküldése az elsődleges vizsgálatok elvégzése után).

A harmadik funkció pedig a távkonzílium, amely közvetítésével a kezelőorvos bonyolult esetekben szakmai segítséget vehet igénybe, növelve a betegellátás minőségét és megfelelve a betegadatok védelmének.

 

A rendszer egy lényeges ponton tér el az EESZT többi moduljától. A központi rendszer a képekről egy központi katalógust vezet, de magukat a képeket nem tárolja, csak azt mutatja meg, hogy az hol található és egy mechanizmust biztosít, amellyel az adott helyen az elérhető. A képek tárolása és azok szükség szerinti rendelkezésre bocsátása az egyes intézmények feladata. A rendszer központi komponense ugyan tartalmaz egy web-alkalmazást, de a rendszer lehetőségeit teljes körűen kihasználni csak az intézményi rendszerek illesztésével lehet (API), jelenleg ennek pilot működése folyik.

Az állampolgárok a modul éles indulását követően az állampolgári portálon egy ún. „Páciens CD-t” készíthetnek majd, amit a számítógépükre letöltve CD-re vagy pendrive-ra tudnak másolni, így magukat a képeket is megtekinthetik, illetve elvihetik olyan intézménybe is, mely még nem csatlakozott az EESZT-hez.