Ugrás a tartalomhoz

Egészségügyi ellátóknak

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) egy olyan integrációs platform, ami a nap 24 órájában rendelkezésre áll, központi szolgáltatásai bárhonnan és bármikor elérhetőek, akár a portálfelületen, akár az egészségügyi ellátók és szolgáltatók saját információs rendszerein keresztül.

A rendszerben minden páciens egészségügyi adatai egy központi adatbázisba kerülnek – erről törvény rendelkezik. Az adatokhoz – a megfelelő jogosultságok birtokában – az ágazati portálon keresztül a kezelőorvosok bárhonnan hozzáférhetnek, így például nem okozhat gondot, ha a beteg valamiért nem tudja magával vinni korábbi leleteit. Az adatokhoz való hozzáférést a páciens önrendelkezése természetesen befolyásolhatja. Amennyiben az ellátó szoftverfejlesztője az adathozzáférési felületeket is kialakítja a kórházi-, illetve a háziorvosi rendszerben, akkor a jelenleg használt felületről is hozzáférhetnek az EESZT információihoz.

Az EESZT tiszteletben tartja az egészségügyi szereplők meglévő informatikai rendszereinek autonómiáját, nem növeli az adminisztrációs terheket és semmiféle pluszmunkát nem eredményez. Ellenben központi szolgáltatásai gyorsabbá és átláthatóbbá teszik az egészségügyi folyamatokat. A rendszer hatékony és azonnali adatcserét tesz lehetővé, melynek fontosabb céljai a betegadatok és dokumentációk cseréjének megvalósítása, illetve egymás erőforrásainak (CT, MR, labor, egyéb diagnosztikák) használata. Az adatcserék lehetővé teszik a beteg előzményadatainak, kórtörténetének alaposabb megismerését, hiszen más szolgáltatóknál keletkezett dokumentumok is elérhetővé válnak.

Az EESZT a legmagasabb fokú adat- és kibervédelemmel biztosítja az egészségügyi ágazaton belüli hatékony kommunikációt. A rendszer kb. 100 000 egészségügyi szakember egyidejű kiszolgálására van méretezve, így az összes felhasználó 40 %-át képes egy időben kiszolgálni.

 

EESZT-hez csatlakozni képes medikai rendszereket fejlesztő cégek és az akkreditált szoftverek a Medikai rendszerek menüpont alatt találhatóak meg >>>

           

e-Személyi igazolvány használata

Az EESZT szolgáltatásainak használata komoly biztonsági előírások mentén valósulhat meg, amit a rendszer legmagasabb szintű biztonsági fokozata előír minden felhasználó esetében. A belépéshez használható e-Személyi igazolvány mind a beteg azonosítására, mind a rendszert használó orvosok, egészségügyi dolgozók és gyógyszerészek számára biztonságos azonosítási lehetőséget biztosít.

Az EESZT használatához olyan azonosítási megoldás szükséges, amely már alkalmazott és a megfelelő biztonsági szintet is biztosítja, valamint sem a fejlesztésben, sem a felhasználók számára nem jelent költséget. Ez az azonosítási megoldás az e-személyi igazolvány, azaz a tároló elemet tartalmazó személyazonosító okmány. Az EESZT-ben történő azonosításhoz nincs szükség sem az elektronikus aláírás sem az ujjlenyomat funkciókra.

Az EESZT üzemeltetője a meghatározott többtényezős (birtoklás és tudás alapú) hitelesítést alkalmazó azonosításra egyes esetekben az alábbi eljárásokat biztosítja:

  • e-Személyi igazolvány: általános jelleggel
  • egyszer-használatos jelszót generáló token: a Kormányablakban dolgozó tisztviselők esetén
  • egyszer-használatos jelszót generáló token: olyan egészségügyi dolgozó esetében, aki jogszabályi okokból nem rendelkezhet magyar személyazonosító igazolvánnyal

Minden olyan dolgozó részére szükséges az e-Személyi igazolvány kiváltása, aki az EESZT-hez kapcsolódóan adatokat fog továbbítani. A háziorvosi rendelőkben az orvosokat és az asszisztenseket, a patikákban ez minden expediáló dolgozót érint, a kórházaknál az orvosok számára biztosan szükséges e-Személyi igazolvány, mert így tudnak az EESZT-hez kapcsolódó medikai rendszerbe belépni, ahol, mint kezelőorvos adatot tud lekérni a betegéről. Az adatok EESZT-be történő beküldése az intézményi medikai rendszerekben - a vényadatok és az e-profilbejegyzések kivételével - külön asszisztensi belépés nélkül is működik.

További információt az eSzig aloldalon olvashatnak az e-Személyi igazolványok és olvasók használatáról.

 

EESZT-felhasználó aktiválása 

Ahhoz, hogy az e-Személyi igazolvánnyal (vagy adott felhasználók a tokennel) beléphessenek az EESZT-be, aktiválniuk kell magukat a Térben, melyet a 2017. november 1-jéig elvégzendő Felhasználói képzés lezárása után tehetnek meg. Sikeres vizsga esetén a csatlakozott intézmény EESZT-felhasználó dolgozója aktiválhatja magát az Ágazati portál felületén, ami szükséges ahhoz, hogy beléphessen a térbe akár az EESZT-kompatibilis medikai rendszeren keresztül, akár a webes felületen.

Amennyiben az Ágazati portál felületén nem sikerül a felhasználónak aktiválnia magát az első bejelentkezési folyamat megindításával, szükséges a felhasználói adatok ellenőrzése az ENNK által felvett egészségügyi dolgozók adatbázisában.

Minden egészségügyi dolgozó megtekintheti a saját adatait az Állami Egészségügyi Ellátó Központ erre szolgáló felületén, vagy az adategyeztetési igényt jelezhetik: omn@aeek.hu

 

Intézményi csatlakozás

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet értelmében minden közfinanszírozott ellátást végző egészségügyi szolgáltatónak és gyógyszertárnak csatlakoznia kell az EESZT-hez, hogy 2017. november 1-jétől eleget tudjon tenni a kötelező adatszolgáltatásnak.

BŐVEBBEN>>

 

Tájékoztató anyagok

 

Lakossági tájékoztató anyagok

Jogos igény a lakosság részéről, hogy mindenki tájékoztatást kapjon az őt ellátó EESZT-hez csatlakozott szolgáltatóktól. Ehhez kívánunk segítséget adni a Tájékoztató anyagok menüpont alatt elérhető aloldalon megosztott anyagokkal.

Amennyiben szeretnének a betegeik számára egy rövid nyomtatott EESZT-ismertetőt adni, kérjük, az alábbi összefoglalót használhatják:

Összefoglaló Lakossági Tájékoztató

 

Csatlakozó szolgáltatók számára szükséges tájékoztatók

A korábban már megküldött tájékoztatók:

Tájékoztató és adatbekérő - csak gyógyszertáraknak

Tájékoztató és adatbekérő - csak háziorvosoknak

Tájékoztató és adatbekérő - csak kórházaknak

Tájékoztatás tanúsítvány beszerzéséről - csak kórházaknak

Az EESZT-hez való csatlakozáshoz mindenképp szükség van a következő feladatok ellátására (akiknél ez értelmezett):

  • Intézményi felhasználó igénylése azoknak, akiknek a HIS rendszere használja ezt az azonosítási módszert (hivatkozás a szabályzatra és a mellékletre)
  • A nem egészségügyi felhasználók igénylése, akiknél dolgozik olyan alkalmazott, aki nem szerepel a közhiteles ágazati nyilvántartásokban (hivatkozás a szabályzatra és a mellékletre)
  • Token igénylés azon felhasználóknak, akik az e-sziges azonosítással nem tudják használni a rendszereiket (hivatkozás a szabályzatra és a mellékletre)

Természetesen azon szolgáltatóknak, akik korábban részben vagy egészében el tudták végezni a fenti feladatokat, már csak a további igényléseiknél kell alkalmazni az itt elérhető szabályozásokat.

A kitöltött igénylőlapokat az alábbi címre kell elküldeni:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 1525 Budapest 114 Pf. 32.

Intézményi felhasználói fiók létrehozásának szabályai

Intézményi felhasználóifiók-igénylő lap

Nem egészségügyi dolgozó felhasználói fiók létrehozásának szabályai

Nem egészségügyi dolgozó felhasználóifiók-igénylő lap (kitölthető)

Tokenigénylés szabályai

Tokenigénylő lap (word)

EESZT Felhasználó jogosultságkezelés intézményi jogosultság adminisztrátorok részére:

VMÁTRIX Kezelési Tájékoztató

VMÁTRIX Tájékoztató tömeges állományfeltöltéshez