Rendeletmódosítás a felírási igazolásról és a vényköteles gyógyszerek vény nélküli kiadhatóságáról

Tisztelt Intézményvezető!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny  2019. évi 207. számában kihirdetésre kerültek a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendeletet érintő módosítások, melyek érintik a felírási igazolás, valamint a vényköteles gyógyszerek - orvosnak, állatorvosnak és gyógyszerésznek történő - vény nélküli kiadhatóságának szabályait az alábbiak szerint: 

 

  1. Felírási igazolás:

A papír alapú felírási igazolás 2020. június 30. napjáig a NEAK által kiadott vényre kell kinyomtatni, és azt az orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni. A felírási igazolást a gyógyszertár 2020. június 30-ig köteles megőrzésre megtartani, ezt követően pedig vissza kell adni a gyógyszer kiváltójának.

 

Jogszabályi hivatkozás:

 

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosítása 3. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 24. § (2c) és (2d) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2c) A  papíralapú felírási igazolást 2020. június 30. napjáig a  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által gyógyszerrendelés céljára rendszeresített vényre kell kinyomtatni, és azt az orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni.

(2d) A  felírási igazolást a  gyógyszertár 2020. június 30. napjáig köteles megőrzésre megtartani. A  gyógyszer kiszolgáltatója a  felírási igazolást 2020. július 1. napját követően az  expediálás tényének rögzítése után visszaadja a gyógyszer kiváltójának.”

 

  1. Vényköteles gyógyszerek vény nélküli kiadhatósága:

 

Orvosnak, állatorvosnak és gyógyszerésznek - amennyiben végzettségét hitelt érdemlően igazolni tudja - vényköteles gyógyszer legfeljebb harminc napra elegendő mennyiségben vény nélkül kiadható. A rögzítési kötelezettség az EESZT rendszerében 2021. január 1-jével lép hatályba.

 

Jogszabályi hivatkozás:

 

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek, valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról szóló 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 27. § (3) bekezdése a „2020. január 1-jén” szövegrész helyett a „2021. január 1-jén” szöveggel lép hatályba.:

 

Kapcsolódó jogszabályi részletek:

 

29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet

 

11. § A 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (3) bekezdés szerinti gyógyszerkiadás esetén az EESZT rendszerben rögzíteni kell

a) a kiadott gyógyszer

aa) nevét,

ab) hatáserősségét,

ac) kiszerelését és

ad) mennyiségét, valamint

b) a kiváltó orvos, gyógyszerész alapnyilvántartási számát, állatorvos kamarai nyilvántartási számát, ezek hiányában diplomaszámát.”

 

7. Záró rendelkezések

 

27. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2017. november 1-jén lép hatályba.

(2) A 17. § (2) bekezdése 2019. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 11. § 2020. január 1-jén 2021. január 1-jén lép hatályba.

 

 

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet - az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

 

16. § *  (1) Orvosi rendelvény nélkül is kiadható, de keresztjelzéssel ellátott forgalomba hozatalra engedélyezett és magisztrális gyógyszer - vény nélkül - 14 éven aluliaknak nem adható ki.

(2) Orvosi rendelvény nélkül is kiadható, olyan magisztrális gyógyszer, amelynek egy adagjában a hatályos Gyógyszerkönyvben + (egy kereszt) vagy ++ (két kereszt) jelzésű gyógyszeranyag mennyisége nem haladja meg a legnagyobb napi adagjának 1/10-ed részét. Ilyen készítményből egyszeri alkalommal olyan mennyiség adható ki, melyben a keresztjelzésű anyag teljes mennyisége nem haladja meg annak napi legnagyobb adagját.

(3) Orvosnak, állatorvosnak és gyógyszerésznek - amennyiben végzettségét hitelt érdemlően igazolni tudja - vényköteles gyógyszer legfeljebb harminc napra elegendő mennyiségben vény nélkül kiadható. Orvosnak, állatorvosnak és gyógyszerésznek is csak vényre adható ki

a) *  a kábítószerként (K1, K2) és pszichotróp anyagként (P2, P4) minősített gyógyszer,

b) FoNo dosim mennyiségnél nagyobb mennyiségű gyógyszeranyag önmagában,

c) *  az alkalmazási előírása szerint az influenzavírus okozta megbetegedések megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény, legfeljebb az alkalmazási előírása szerinti terápiás alkalmazáshoz szükséges mennyiségben.

 

Üdvözlettel,

 

EESZT Üzemeltetés

 


Tájékoztató a felírási igazolást érintő változásokról

Tisztelt Intézményvezető!

 

Ezúton tájékoztatom az elektronikus recepttel kapcsolatos, 2020. január 1-jével életbe lépő változásokról.

 

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. § (2b) bekezdése 2020. január 1-jével hatályát veszíti.

2020. január 1-jétől az orvos nem köteles felírási igazolást készíteni és átadni a gyógyszerkészítmény felírását követően. A beteg kérésére, valamint 14 éven aluli páciense részére történő vényírás esetén továbbra is minden esetben kötelező annak kiállítása és átadása.

 

A 2020. január 1-után amennyiben kiállításra kerül felírási igazolás, annak továbbra is NEAK vényen kell megvalósulnia, és az eddig megszokott módon az orvos aláírásával és bélyegzője lenyomatával szükséges ellátni. A felírási igazolást pedig a gyógyszertár továbbra is köteles megőrzésre megtartani. A jogszabály-módosítás jelenleg folyamatban van, és várhatóan még 2019 decemberében kihirdetésre kerül.

 

Ezúton kérjük, tájékoztassa munkatársait, hogy további értesítésig a jelenleg érvényes szabályokat kövessék. A szükséges jogszabály-módosítások elfogadásáról, annak kihirdetését követően tájékoztatni fogjuk Önöket.

 

További kérdései esetén kérjük, keresse az EESZT Kontakt Center munkatársait a +36 1 920 1050-es telefonszámon vagy a helpdesk.eeszt@aeek.hu email címen.

 

Szíves együttműködésüket előre is köszönjük!

 

Üdvözlettel,

 

Gondos Miklós

Főigazgató

Állami Egészségügyi Ellátó Központ