eReceptek felírása és kiváltási lehetőségei

Felhívjuk figyelmét, hogy az EESZT-ben főszabály szerint továbbra is törvényileg szabályozott módon, orvos-páciens találkozót követően írható fel eRecept! 

A találkozó azonban – a jogszabályi előírások teljesítése mellett – telemedicinális ellátás keretében is történhet, így ennek keretében is rendelhető gyógyszer.

Az eRecept felírása és kiváltása az alábbiak szerint történik:

 

 

Minden orvos az eddig megszokott számítógépes programjával ír receptet, ami automatikusan eReceptté válik és felkerül a "Tér"-be, ahonnan bármely patikában lekérdezhetővé válik.

A beteg kérésére, valamint 14 éven aluli páciensek részére történő vényírás esetén az eRecepthez kapcsolódó felírási igazolás kiállítása és átadása továbbra is kötelező az orvosok számára. 

A felírási igazolás 2020.07.01. napjától már formai kötöttségek nélkül állítható ki. Így nem csak a hagyományos papírrecepthez hasonló, egy harmadik vonalkódot tartalmazó igazolás, hanem a megfelelő tartalommal bíró bármely papír alapú formátumban kiállított rendelvény is felírási igazolásnak minősül. 

2020.10.31.-től hatályba lépő szabályok alapján emellett újdonságként jelenik meg a nem EESZT útján elektronikus formában történő kiállítás is, így a felírási igazolás akár emailben is elküldhető a páciensnek.

Az eRecept-azonosító birtokában saját részre és más számára is kiváltható a recept

 

- felírási igazolással (eRecept) és hagyományos papírvénnyel továbbra is lehet receptet kiváltani az eddig megszokott módon, saját magunk vagy akár más számára

- 2020.10.31-től pedig az elektronikus vény egyedi azonosítóját tartalmazó vonalkód bármilyen formában történő bemutatásával is lehetőség nyílik rá

 

eRecept azonosító nélkül saját részre az alábbi módokon lehet receptet kiváltani

 

- személyazonosság igazolásával és TAJ-kártya felmutatásával

 

VAGY

 

 

 

- tárolóelemmel rendelkező eSzemélyi igazolvánnyal, PIN-kód megadásával

 

 

 

 

 

Papír nélkül más személy részére az alábbi módon lehet receptet kiváltani

 • TAJ közlésével: a beteg TAJ-számának közlésével, a kiváltó személy azonosítása mellett.
 • EESZT-ben rögzített meghatalmazás alapján: az EESZT-ben rögzített meghatalmazott személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével, bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket,
 • EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság alapján: az EESZT-ben rögzített törvényes képviselő személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket. 

A jogszabály alapján elektronikus vények kiadásáról a gyógyszer kiadója a rendelet mellékletében meghatározott tartalmú kiadási igazolást készít. A gyógyszer kiváltását a kiváltó személy a kiadási igazolás aláírásával, aláírást rögzítő eszközzel vagy a személyét igazoló azonosítóval elismeri.

Ha az EESZT nem érhető el, a gyógyszer a felírási igazolás alapján is kiadható, melynek során papíralapú kiadási igazolás készül a gyógyszertárban, és a gyógyszer átvételét a kiadási igazoláson a gyógyszert átvevő személy aláírásával, és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány számának feltüntetésével ismeri el.

 


Gyógyászati segédeszközök eRecepten

Már bizonyos gyógyászati segédeszközök (GYSE) is rendelhetőek eRecepten, azonban kiváltásuk egyelőre csak a patikákban lehetséges. A veszélyhelyzetre tekintettel bevezetésre kerülő fejlesztés tovább csökkenti az orvos és beteg közötti személyes találkozások szükségességét.

Az EESZT eRecept moduljában a vényírási szabályoknak megfelelően jelenleg kizárólag a NEAK által engedélyezett gyógyászati segédeszközök elektronikus vényfelírására van lehetőség. Az egyéb, társadalombiztosítási támogatással rendelkező GYSE-k továbbra is csak papír alapon rendelhetők.

Az engedélyezett eszközök elektronikus vényfelírásának folyamata a 14/2007-es EüM rendelet értelmében a következő:

 • A jogszabály kihirdetését követően a NEAK közleményében meghatározott egyes gyógyászati segédeszközök a beteg kérésére elektronikus vényen is rendelhetők és beküldhető az EESZT-be az eRecept modul jelenlegi szolgáltatásaival.
 • Az érintett termékkört a medikai szoftverekben a gyógyszerkészítményekhez hasonlóan lehet kiválasztani.
 • Az orvos a gyógyászati segédeszköz felírása során minden esetben tájékoztatja a páciensét a vénykiáltási lehetőségekről, az alábbiak szerint:
  • papír alapú GYSE vény GYSE forgalmazónál és gyógyszertárban is kiváltható
  • eReceptre felírt GYSE kizárólag gyógyszertárban váltható ki, felírási igazolás alapján GYSE Forgalmazó nem jogosult az eszköz kiszolgálására.
 • A felírás – a fenti szempontok figyelembevétele mellett – minden esetben a páciens kívánsága szerint történik.
 • Az elektronikus úton írható GYSE-t TTT kóddal kell rendelni az EESZT-ben (ISO kód alapon történő beküldés nem lehetséges).
 • A vényíráshoz szükséges további GYSE-specifikus információkat az UTASITAS mezőben (max. 255 karakter) szükséges szövegesen feltüntetni.
 • Az UTASITAS mezőbe az orvos beírhatja az oldaliságot, testtájékot, méretet, a szakorvosi javaslat naplósorszámát, valamint a betegnyilatkozatok (tájékoztatás, kihordási idő) meglétét.
 • Felírási igazolás nyomtatása az érvényes jogszabályoknak megfelelően történik,
 • a felírt vény érvénytelenítésére az eddigi gyakorlatnak megfelelően GYSE esetén is lehetőség van.

 

Elektronikus úton nem írható GYSE beküldése nem lehetséges az EESZT-be (próbálkozásnál az EESZT hibaüzenetet küld).

 

Az elektronikusan felírt GYSE-vények kiváltása jelenleg kizárólag gyógyszertárakban lehetséges, azonban a papír vényen rendelt termékek továbbra is kiválthatók a gyógyászati segédeszköz forgalmazóknál is. 

A fejlesztés első fázisa jellemzően olyan termékeket, kötszereket, cukorbetegségben szenvedők segédeszközeit (vércukorszint-mérés és inzulinkezelés eszközei), valamint vizeletvisszatartási problémákkal küszködők gyógyászati segédeszközeit érinti, melyek nagy részét eddig is a patikákban váltották ki. 

A tervek szerint 2021 év elejétől az újonnan kialakított eGYSE modulban tovább bővül az elektronikusan felírható GYSE-k köre.

Az EESZT-nek köszönhetően a fokozottan veszélyeztetett, krónikus betegségekben szenvedők kevesebb személyes kontaktussal és papírmentesen juthatnak hozzá az eRecepten rendelt, nélkülözhetetlen termékekhez.

Az engedélyezett, elektronikus úton rendelhető GYSE termékek listáját a NEAK a honlapján teszi közzé.